24 september 2020

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Verhindering mevrouw Isabelle Vrancken. Tijdelijke opvolging.

0/2

Wijziging van de vertegenwoordiging van de Groen-fractie in een commissie, in de raad van bestuur van de APB's Campus Vesta en Toerisme Provincie Antwerpen en in de toezichtscommissie Sportpaleis. Goedkeuring. (pdf)

0/3

Budget 2020: Verlaging van de nominatieve subsidie aan de Vereniging van Vlaamse provincies. Goedkeuring. (pdf)

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

 

1/1

Uitvoering RSPA: Strategisch gebied Olympiadelaan te Herentals. Goedkeuring bestek en lastenvoorwaarden. Goedkeuring. (pdf)

1/2

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. Rekening 2019. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/3

Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap. Rekening 2019. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/4

Erediensten. Antwerpen. Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte van de Moeder Gods. Rekening 2019. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/5

Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus' Geboorte. Rekening 2019. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/6

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association. Rekening 2019. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/7

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa. Rekening 2019. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/8

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. Budgetwijziging Nr. 1 van 2020. Goedkeuring. (pdf)

1/9

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. Eerste wijziging meerjarenplan 2020-2025 voor het jaar 2020. Goedkeuring. (pdf)

1/10

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (PIMD). Begrotingswijziging Nr. 1 van 2020. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/11

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (PIMD). Begrotingswijziging Nr. 2 van 2020. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/12

Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap. Budget 2021. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

1/13

Verdeelkrediet voor de koepelwerking van regionale erfgoedverenigingen. Samenwerkingsovereenkomsten 2021-2025. Goedkeuring. (pdf)

1/14

Verdeelkrediet Mondiaal Beleid. Budget 2020. 2020/64902000/01/0160/SOE. Geraamde aanwending. Prijs voor Mondiaal Onderzoek. Goedkeuring. (pdf)

1/15

APB POA. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname. (pdf)

1/16

APB PVM. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname. (pdf)

1/17

Fietsostrade F14 Antwerpen-Essen: aanleg fietspad van Paviljoenweg tot Kalmthoutsesteenweg in Essen. Prijsherzieningen, wijzigingen en meerwerken. Goedkeuring. (pdf)

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

 

2/1

Beleidsnota speerpuntsector zorg. Goedkeuring. (pdf)

2/2

Opheffing en nieuw subsidiereglement speerpuntsector zorg. Goedkeuring. (pdf)

2/3

Toewijzing krediet speerpuntsector zorg 2020. Goedkeuring. (pdf)

2/4

Subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Goedkeuring. (pdf)

2/5

APB PSES. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname. (pdf)

2/6

APB KMPC. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname. (pdf)

2/7

APB PDA. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname. (pdf)

2/8

APB GKC. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname. (pdf)

2/9

APB De Warande. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname. (pdf)

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

 

3/1

APB PRZ. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname. (pdf)

3/2

APB PRDS. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname. (pdf)

3/3

APB TPA. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname. (pdf)

3/4

EVAP Arboretum Kalmthout. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname. (pdf)

3/5

EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname. (pdf)

3/6

Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. Subsidie ter ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

3/7

APB PIH. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname. (pdf)

3/8

Provinciepersoneel. Wijziging van de rechtspositieregeling. Goedkeuring. (pdf)

3/9 APB Campus Vesta. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname.

3/10

Voorstel betreffende provinciaal groendomein Rivierenhof verbinden door fiets- en voetgangersbrug met Sportpark Groot Schijn, ingediend door Jan Claessen (Vlaams Belang). (pdf)

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

 

4/1

Budget 2020. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid en Europa. ARK-code - 64902000 niet-nominatieve subsidie 'Subsidiëring economie, innovatie en internationale samenwerking (V)'. Verdeling van krediet. Goedkeuring. (pdf)

4/2

APB HH. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname. (pdf)

4/3

APB HC. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname. (pdf)

4/4

Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. Kennisname. (pdf)

4/5

Aanpassing aan het provinciaal reglement van 16 december 2010 betreffende de subsidiëring en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Maatregelen met betrekking tot subsidiëring ingevolge de coronacrisis. Goedkeuring. (pdf)

4/7

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet. Levering van hybride terreinwagens ten behoeve van DIW - wijziging procedure. Kennisname. (pdf)

4/8

Vastgoed. Antwerpen/Deurne. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Bouw van een technisch centrum. Aankoop woning/winkel in de Turnhoutsebaan. Goedkeuring. (pdf)

4/9

Vastgoed. Antwerpen/Deurne. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Bouw van een technisch centrum. Aankoop woning Turnhoutsebaan. Goedkeuring. (pdf)

4/10

Vastgoed. Antwerpen/Ekeren en Kapellen. Schoon Schijn (A.S.04). Verlegging en openlegging van de bedding langs de nieuwe Delhaize. Grondoverdracht. Goedkeuring. (pdf)

4/11

Vastgoed. Kalmthout. Arboretum. Aankoop woning met tuin. Goedkeuring. (pdf)

4/12

Vastgoed. Meerhout. Halfwegloop (A.7.24.24). Overname retentiebekken. Goedkeuring. (pdf)

4/13

Vastgoed. Rijkevorsel. woningen Oostmalsesteenweg 17-19-21. Verkoop. Goedkeuring. (pdf)

4/14

Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 1-2-3-4 (cluster 1) en 13-14-15-16 (cluster 3). Aankoop bijkomende innemingen NMBS te Herentals en Olen. Goedkeuring. (pdf)

4/15

Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 5-6-7-9-10-11-12 (cluster 2). Aankoop bijkomende innemingen NMBS te Geel en Mol. Goedkeuring. (pdf)

5. Moties

 

6. Interpellaties

 

6/1

Interpellatie in verband met thuiswerk, ingediend door Tobias Daneels (Groen).

7. BESLOTEN VERGADERING

 

7/1

Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO): wijziging samenstelling. Goedkeuring.