Ontwerp en visie

provinciehuis concept stedenbouwkundige context

Stedenbouwkundige context

De stedenbouwkundige context van de opdracht van het provinciehuis toont de beperkte groene ruimten in de binnenstad.

Als we kijken naar de oppervlakte van het stadspark, vormt de groene oppervlakte van het Albertpark, het Harmoniepark en de site van het provinciehuis een gelijkaardige groene long in de stad.

provinciehuis concept objecten in parklandschap

Object in het park

In deze groene context komt het provinciehuis te staan als object in het park. Het biedt zich naast de andere al dan niet prominent aanwezige structuren als nieuw object in de omgeving aan. Het geheel heeft de structuur van een open parklandschap, waarin ook de tuin van het provinciehuis dit versterkt.

provinciehuis concept ligging in park

Doorwaadbare vallei

In de tuinomgeving is het provinciehuis prominent aanwezig. Op de zichtassen vanuit de Koningin Elisabethlei en de Harmoniestraat blijft het open beeld en de doorwaadbaarheid voor voetgangers en fietsers doorslaggevend.

Het gebouw is lager en veel compacter dan de vorige provincietoren. Door het congresgebouw deels te verzinken en in een aparte balk in staal en glas onder het torengebouw te schuiven, blijft de transparantie behouden. Dit wordt versterkt door de invulling van de tuin, door het grasveld te omkaderen met aanplant die hoger wordt aan de perceelsgrenzen op Zuid en Noord, en open te laten op Oost en West. Zo ontstaat een ‘valleiachtig’ beeld, en tegelijkertijd is er een afgemeten kader voor het provinciehuis.

provinciehuis gebouwconcept bestaande volumetrie

Volume 'oude' voorbouw wordt congresgebouw

Voor de aanduiding van de architect werd gewerkt met een Open Oproep via de Vlaams Bouwmeester. Bij de eerste oproep moest een gedeelte van de oorspronkelijke bebouwing behouden blijven. Het ging om ‘de voorbouw’.

Deze eerste oproep leidde niet tot een goed resultaat en bij de tweede opdrachtbeschrijving werd vertrokken van tabula rasa: ook de voorbouw mocht afgebroken. Xaveer De Geyter Architects (XDGA), dat in de eerste wedstrijd ook meedeed, voorzag al het overbouwen van de voorbouw. Dit uitgangspunt nam XDGA mee naar de tweede oproep. Het volume van de voorbouw werd dan het congresgebouw.

provinciehuis gebouwconcept sculptuur

Door een knik en een draai in de klassieke balkvorm te brengen, werd vervolgens het concept van het nieuwe provinciehuis vastgelegd. De driehoekige ramen volgden in het ontwerp om de spanningen en krachten te kunnen opvangen. Het bouwprogramma rondt de invulling af.

 

Ontwerpen is teamwerk

Van bij aanvang hebben de architecten met het stabiliteitsbureau en andere bureaus samengewerkt om een realiseerbaar project voor te stellen.

De architecten van XDGA betrokken bij het ontwerp tijdens de Open Oproep: Xaveer de Geyter, Doug Allard, Christophe Antipas, Lieven De Boeck, Yannis Ygodt, Paul-Emmanuel Lambert, Frederico Pedrini en Marie-Pierre Vandeputte.

Architecten betrokken bij het eindontwerp: Xaveer de Geyter, Yannis Ygodt, met Doug Allard, David Ampe, Tom Bonnevalle, Karel Bruyland, Elena Caruso, Joris De Greef, Denisse Florea, Arie Gruijters, Annelotte Herrebosch, Willem Van Besien, Peter Vande Maele en Yannick Vergnaud.

Architecten betrokken bij de uitvoering: Xaveer de Geyter, Tom Bonnevalle, Yannis Igodt met Joris De Greef, Arie Gruijters en Annelotte Herrebosch.

Stabiliteitsbureau Bollinger-Grohmann: Klaas Derycke, Wim Janssen.

Studie technieken: Studiebureau Boydens: Dirk Boydens, Thomas Bockelandt, Jim Vervloet, , Wim Janssens, Kurt Corvers.

Tuinontwerp: Michel Desvigne Paysagiste: Michel Desvigne.