DE RONDE van de provincie Antwerpen 2021

Aflevering 1: Veilige en comfortabele fietsverbindingen

De provincie wil nog meer mensen op de fiets naar het werk of naar school krijgen. Fietsostrades vormen in dit beleid nog steeds een speerpunt. Maar daarnaast pakt de provincie Antwerpen ook de fietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk aan en creëert ze veilige verbindingen tussen de twee. Deze aanpak lijkt succes te hebben, want uit de cijfers van de provinciale Fietsbarometer van de provincie Antwerpen, die alle fietsroutes op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk (BFF) analyseerde, blijkt dat er in de laatste vijf jaar voor elke drie fietsers bijna een vierde fietser is bijgekomen. Corona en de opkomst van de elektrische fiets zijn daarenboven versterkende factoren gebleken. De provincie zal dan ook blijven inzetten op veilige en comfortabele fietsinfrastructuur.

Lees meer over de plannen van de provincie op de pagina over fietsostrades

Meer hier meer over toekomstgerichte vervoersnetwerken.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Aflevering 2: Logiescampagne

Toerisme in eigen streek zit in de lift en die lijkt enkel omhoog te gaan. Toerisme Provincie Antwerpen speelt daar op in door kleinschalige logies die duurzaam aan de slag zijn te ondersteunen. Met logiescampagne Kempen bedachten ze een mooi cadeau voor logiesuitbaters en hun gasten

 B&B’s en hun gasten. Onze reporter hoort van de hartelijke gastvrouw Bea hoe dat bij B&B Tspijker in Mol in zijn werk ging en merkt hoe duurzaam ook gewoon leuk kan betekenen in de doorgedreven retrostijl daar. Art 14 in Morkhoven combineert een gastenverblijf met een origineel verhaal: naast de duurzaam gerestaureerde hoeve baten Linda en Marc een saffraankwekerij uit. Als je benieuwd bent naar dit gele goud en hoe Art 14 dit in allerlei vormen aan zijn gasten aanbiedt, kijk dan zeker naar De Ronde van de provincie Antwerpen. 

Lees meer over deze ondersteuning van de provincie op logiescampagne Kempen.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Aflevering 3: Kerkenbeleid

Onder de noemer ‘Kerkplus’ helpt de provincie kerken die niet of weinig in gebruik zijn een nieuwe of bijkomende invulling te geven. Niet alleen het gebouw is daarmee gebaat, ook het sociaal weefsel in de buurt. Inwoners, lokale besturen, kerkbesturen en experts tasten in een begeleid traject de mogelijkheden af. Met aandacht voor het bredere geheel van het ontwerpen, bouwen, financieren en exploiteren. De provincie ondersteunt dit via trajectbegeleiding, kennisdeling en subsidies.  Onze videoreporter krijgt vandaag twee zeer verschillende projecten te zien. De kerk in Mol Donk kreeg een totaal nieuwe functie als gemeenschapshuis en ontmoetingscentrum met een bijzondere architectuur. De kapel in Braken wordt nog steeds gebruikt voor misvieringen maar kreeg belangrijke nevenfuncties: als thuisbasis voor enkele zangkoren en als clublokaal voor de jeugd is het hier dé ontmoetingsplaats voor jong en oud.  

Lees meer over het kerkenbeleid van de provincie.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Aflevering 4: Onderzoek landbouwinnovatie

De provincie Antwerpen investeert voortdurend in landbouwinnovatie. Niet alleen om de kwaliteit van onze producten te verbeteren, maar ook in functie van het klimaat, dierenwelzijn, ruimtegebruik, economische leefbaarheid, enzovoort. In praktijkcentra wordt via diverse onderzoeken kennis opgedaan die met de land- en tuinbouwers wordt gedeeld. Onze reporter bekijkt twee voorbeelden van naderbij: een onderzoek naar het hergebruik van water bij de aardbeienteelt in het proefcentrum in Hoogstraten, én naar gezonde uiers bij melkveekoeien in de Hooibeekhoeve in Geel. Uiteraard proefde hij daarbij ook van heel wat lekkers van eigen bodem.

Lees meer over wat de provincie voor landbouw en platteland betekent.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Aflevering 5: Zuidrand

De gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel maken deel uit van de Antwerpse Zuidrand, een gebied ten zuiden van Antwerpen dat getypeerd wordt door beekvalleien, kasteeldomeinen en hoeves die een rijk verleden herbergen. Maar deze open ruimte is ook versnipperd en ligt verborgen achter bebouwing. In deze Zuidrand werkt de provincie aan groen-blauwe verbindingen en toegankelijke, kwalitatieve en beleefbare open ruimte. Een plek waar mensen op adem kunnen komen, kinderen kunnen spelen, joggers, wandelaars en fietsers kunnen genieten van de natuur en het landschap. Maar waar ook natuur en bos, landbouw en water hun plaats krijgen. Onze reporter neemt je vandaag mee naar de Boshoek en Landschapspark Frijthout in Hove.

De Zuidrand ontdek je natuurlijk best zelf ter plaatse! Hier vind je meer informatie over de Zuidrand, ook over fietsen en wandelen. 

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Aflevering 6: Duurzaam patrimonium

Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, moet iedereen zijn steentje bijdragen. De provincie Antwerpen doet dat letterlijk, door zelf al jarenlang duurzaam te bouwen en te verbouwen. De meest in het oog springende investering is het nieuwe provinciehuis. Het oude energieverslindende gebouw heeft plaatsgemaakt voor een van de grootste passiefkantoorgebouwen in West-Europa. Ook in alle andere provinciale gebouwen wordt die lijn doorgetrokken. Onze reporter trok van het provinciehuis naar het dienstgebouw van het Prinsenpark in Retie om er de energieprestaties en duurzaamheid van nabij te bekijken. Hij stelde vast dat niet alleen het klimaat maar ook voor de provinciale begroting winst boekt. 

Wil je zelf met je woning aan de slag, check dan zeker de website van het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie in de bouw: Kamp C.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Aflevering 7: Anders leren en werken in de zorg

De zorgsector in de provincie Antwerpen staat zwaar onder druk en dat heeft niet enkel met de Corona-pandemie te maken. Te weinig jongeren starten aan een zorgopleiding en te veel medewerkers stappen voor het einde van hun loopbaan uit de sector. Toch zal de vraag naar helden in de zorgsector de volgende jaren alleen maar toenemen.

Door de verwachtingen van nieuwkomers scherp te stellen en wie reeds aan de slag is beter te omkaderen, probeert de provincie het tij te keren. Hoe gebeurt dat in de praktijk? Onze reporter zocht het uit in Kwartier Z bij het Gouverneur Kinsbergencentrum in Wilrijk en op de werkvloer van Het GielsBos in Gierle.  

Hier vind je meer info over wat de provincie voor de zorgsector betekent.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Aflevering 8: Bosgroepen

Bos biedt een antwoord op heel wat actuele problemen. Denk maar aan de klimaatverandering, luchtvervuiling, stress, plant- en diersoorten die verdwijnen … Op al deze factoren heeft bos een positief effect. De provincie Antwerpen wil meer bos, dichtbij en toegankelijk voor iedereen, en ondersteunt de gemeenten om nieuw bos te realiseren. Dat doet ze met de hulp van de bosgroepen. Die onderzoeken waar er nog mogelijkheden zijn voor nieuwe bossen en zetten met de gemeenten bosplantacties op. Onze reporter ziet vandaag hoe ook de scholen en jeugdbewegingen betrokken worden bij de aanleg van het Dwergenbos in Zoersel. Ze planten een zeer divers bos waarin hun kinderen zullen spelen en genieten.

Lees meer over wat de bosgroepen voor jou of je gemeente kunnen betekenen.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.