Aflevering 6 Groen Kruis

De open groene ruimtes ten noordoosten van Antwerpen zijn van elkaar gescheiden door lintbebouwing, spoorlijnen, woonwijken en bedrijventerreinen. En daardoor zit al dat groen verborgen of is het moeilijk te bereiken voor mens en dier. Het gebiedsprogramma Groen Kruis brengt gemeenten, Vlaamse overheden, middenstandsorganisaties en burgerbewegingen samen om oplossingen te zoeken.

Gedeputeerde Luk Lemmens neemt Anke mee naar enkele projecten van Groen Kruis: een ecostrook voor dieren, een nieuwe aanpak voor een oude brug en een natuurbeleefzone in Merksem.  

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.