#mooisteprovincie 2022

Aflevering 1: Fiets- en wandelroutes voor iedereen

De provincie biedt een aantrekkelijk fiets- en wandelaanbod aan voor een breed publiek. Wie dat wil, kan er zelfs een meerdaagse vakantie van maken. Zo is er sinds kort de driedaagse wandeltrektocht Expeditie Buitengewoon in de natuur rond Balen, waarbij je kan overnachten in een reusachtig vogelhuis of ei.  

Om alle fiets- en wandelroutes voor iedereen toegankelijk te maken, investeert de provincie fors in drempelvrij toerisme. Zo is er nu bijvoorbeeld al de 100 kilometer lange Kempenroute die voor 90% vlot toegankelijk is met de fiets. In 2023 wordt ook het project ‘Wandelen op rolletjes’ gelanceerd waarmee nog meer wordt ingezet op toegankelijke wandelingen.  

De 8.000 kilometer die er momenteel ligt aan fiets- en wandelnetwerken moet uiteraard ook onderhouden worden. Daarom richtte de provincie het meldpunt Routedokter op, waar elk probleem met de routes aangegeven kan worden.  

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Aflevering 2: Fietsen over kunstwerken 

Vlot, comfortabel en veilig over lange afstanden fietsen? De provincie Antwerpen maakt het mogelijk dankzij haar fietsostrades. Presentatrice Anke fietst met gedeputeerde Luk Lemmens langs de F105 Herentals-Balen, een veelgebruikte fietsverbinding naar school of werk. 

Eerder dit jaar opende de provincie de 36 kilometer lange fietsostrade van Herentals over Olen, Geel en Mol tot Balen. Langs deze route, voor een groot stuk door stedelijk gebied, liggen honderden bedrijven en scholen. Maar dankzij de negen fietsbruggen en de twee fietstunnels kan iedereen op twee wielen zich er op een snelle en veilige manier verplaatsen. De fietsbruggen en –tunnels komen er in alle maten en zijn echte kunstwerken. 

Daarnaast zorgt de provincie ervoor dat er een minimale belasting is van de natuur. Zo is er met fietstunnel Koulaak (14 meter lang en 5,5 meter breed) vermeden dat de fietsostrade ter hoogte van Koulaak in Herentals een Natura 2000-gebied moet doorkruisen. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde gebieden, waarmee Europa de achteruitgang van de natuur een halt wil toeroepen. Ook de ecologische bermen passen binnen Plan Vandaag, het klimaatplan waarmee de provincie inzet op een leefbare en klimaatneutrale toekomst. 

Tussen Mol en Balen wordt er nog volop gewerkt om de fietsostrade helemaal rijklaar te maken. Lees meer over de plannen van de provincie op de pagina over fietsostrades

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Aflevering 3: De Lilse Bergen klaar voor de toekomst 

De familie van provinciale groen- en recreatiedomeinen is sinds 1 januari 2021 een lid rijker. Op die dag werd De Lilse Bergen namelijk officieel een provinciaal domein. Presentatrice Anke brengt een bezoek aan het domein en ontdekt wat de toekomstplannen zijn.  

Het park werd geopend in 1981 maar is nog steeds immens populair met jaarlijks meer dan 110.000 bezoekers. Om die bezoekers allen kwaliteitsvolle recreatie te bieden, investeert de provincie fors in het domein. Na een vernieuwde speeltuin, nieuw logo en nieuwe website eerder dit jaar zal er de komende jaren onder meer geïnvesteerd worden om de gebouwen energiezuinig te maken. Het mag duidelijk zijn dat de toekomst van De Lilse Bergen verzekerd is en dat het publiek er nog lang zal kunnen genieten van recreatie op een toegankelijke en laagdrempelige manier. 

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Aflevering 4: 50 jaar de Warande

Dit jaar blaast de Warande in Turnhout 50 kaarsjes uit. Bij de opening in 1972 was het een van de allereerste culturele centra in Vlaanderen. Presentatrice Anke blikt terug op de rijke geschiedenis en het niet te onderschatten maatschappelijk belang van dit provinciaal cultuurhuis. Als kweekvijver is een van de belangrijkste doelstellingen nog steeds het bieden van een professionele omgeving waarin jong talent zich aan heel Vlaanderen kan tonen. 

Om hun halve eeuw op gepaste wijze te vieren, loopt de expo ‘Oude wijn, Nieuwe zakken’, waarin de Warande 25 kunstenaars samenbracht die er in het verleden tentoonstelden. Zij nodigden op hun beurt elk een beloftevolle jonge kunstenaar uit, waardoor de tentoonstelling niet gewoon nostalgisch omkijkt naar wat ooit was, maar ook vol vertrouwen vooruitblikt op wat nog komen zal.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Aflevering 5: Havengeoriënteerde opleidingen

Dat de provincie een uitgebreid aanbod op het vlak van ‘Ontwikkeling en educatie’ heeft, mag niet verbazen. En daar maken ze in de havensector ook handig gebruik van. Presentatrice Anke ontdekt hoe de provincie een handje helpt bij het invullen van de meer dan 60.000 rechtstreekse arbeidsplaatsen in de haven van Antwerpen.

Ze gaat onder meer langs bij PITO in Stabroek waar ze leert over de verschillende opleidingen die de school aanbiedt, alsook over de trajecten ‘duaal leren’ en ‘duaal lesgeven’. Daarin wordt de bedrijfswereld actief betrokken. Zo ontmoet ze Emely, die momenteel ervaring opdoet bij scheepsherstelbedrijf Navitec en wiens droom het is om onderwaterlasser te worden.  

Tot slot gaat Anke langs bij het Havencentrum in Lillo, waar leerlingen zich kunnen onderdompelen in de werking van de haven en het uitgebreide jobaanbod.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Aflevering 6: Groene oase op school

Ontharde en vergroende speelplaatsen bieden niets dan voordelen. Het is er niet alleen frisser en gezonder, kinderen zijn ook meer geconcentreerd en minder gestresseerd. Presentatrice Anke ontdekt hoe de provincie Antwerpen scholen ondersteunt in hun vergroeningstraject. 

Samen met MOS en de Antwerpse Regionale Landschappen lanceerde de provincie eerder dit jaar het project ‘Maak van je school een groene oase’. Kleuter-, lagere en middelbare scholen kunnen daarin een eigen vergroeningspakket samenstellen. Ze krijgen daarvoor ondersteuning op vlak van onder andere administratie, plantenkeuze en investeringskosten.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Aflevering 7: Duurzaam bouwen met Kamp C

De provincie wil iedereen inspireren om klimaatbewuster te bouwen en te verbouwen. Daarom gaat presentatrice Anke op bezoek bij Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie in de bouw. Ze ontdekt er het uitgebreide aanbod van Kamp C voor bedrijven en professionals, lokale overheden, scholen en particulieren.

Bij Kamp C verlenen ze niet alleen advies maar geven ze ook zelf het goede voorbeeld op vlak van innovatie. Zo vind je er een huis dat volledig geprint werd met de grootste 3D-betonprinter van Europa en bevinden hun kantoren zich in ’t Centrum, het meest circulaire kantoorgebouw van de Benelux.

En de pioniers van Kamp C blijven innoveren. Volgend project: biobased bouwen waarbij alleen natuurlijke en hernieuwbare bouwmaterialen worden gebruikt. 

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Aflevering 8: Klimaatrobuuste en beleefbare vallei rond de Grote Nete 

De Grote Nete stroomt in onze provincie door 13 gemeentes. De provincie en haar partners maken in het gebied daarrond niet alleen ruimte voor water en natuur, maar ook voor beleving. Presentatrice Anke gaat op ontdekking langs ‘de Loire van de Kempen’.

Met het gebiedsprogramma Grote Nete brengt de provincie iedereen samen om van het landschap een klimaatrobuuste en beleefbare vallei te maken. Zo wapent het Sigmaplan de vallei tegen periodes van hevige neerslag of langdurige droogte. Natuurgebied Zammelsbroek is het perfecte voorbeeld van het beoogde valleiherstel. 

Dat er daarnaast ook ruimte is voor beleving blijkt uit het nieuwe recreatieve traject van de Valleiroute. Dat traject doorheen de vallei van de Grote Nete zal alle erfgoedsites verbinden met de prachtige transformerende landschappen tot één beleefbaar geheel.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.