De Lilse Bergen wordt provinciaal recreatiedomein!

publish date
28.10.2020
???module.newsItem.label.themes???

De provincieraad van de provincie Antwerpen keurde afgelopen week de oprichting het EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen vzw, en bijhorende statuten unaniem goed. Met deze stap neemt het provinciebestuur het recreatiedomein op 1 januari 2021 definitief over en realiseert het een belangrijke ambitie uit het bestuursakkoord. De gemeente Lille behoudt een grote betrokkenheid en inspraak in de werking van het domein.

Stralende dag in De Lilse Bergen

Kort en simpel gezegd, vanaf 1/1/2021 is De Lilse Bergen een nieuw provinciaal recreatiedomein!

Waarom een provinciaal domein?

De Lilse Bergen heeft, zoals alle recreatiedomeinen van de provincie Antwerpen, een grote bovenlokale werking die de draagkracht van een lokaal bestuur overstijgt. Het bleek een win-win-situatie om De Lilse Bergen onder te brengen in het departement Vrije Tijd van de provincie Antwerpen.

Het provinciebestuur realiseert een belangrijke ambitie uit het bestuursakkoord. We breiden zo één van onze kerntaken, het recreatieve en toeristisch aanbod uitwerken en ondersteunen, uit naar alle regio’s van het grondgebied. Met het Zilvermeer in de zuiderkempen, De Nekker in het Mechelse, De Schorre in het Scheldeland en dan nu De Lilse Bergen in de Noorderkempen, is er over de hele provincie een gegarandeerd kwalitatief aanbod met sterke infrastructuur voor recreatie en toerisme. Dit aanbod is aanvullend op de kleinere, lokale domeinen en de private initiatieven en bedrijven die ook actief zijn in deze sectoren. 

In de meerjarenplanning 2020-2025 van het provinciebestuur staat een jaarlijkse dotatie van 400.000 euro ingeschreven, en een éénmalig bedrag van 1,5 miljoen euro voor investeringen in gebouwen en infrastructuur. Het moet het recreatiedomein toelaten om naast de goed draaiende orde van de dag, verder te groeien en te moderniseren.

De gemeente Lille behoudt een grote betrokkenheid en inspraak in de werking van het domein, en wordt als enige eigenaar van de gronden. De intercommunale IOK stapt uit de vereniging.

De zwem-speelvijver van De Lilse Bergen

Een korte geschiedenis van De Lilse Bergen

Bij de aanleg van de E34 kwam er op het grondgebied van de gemeente Lille een terrein vrij van 51 ha, met een waterplas van 9 ha. Op deze locatie ontwikkelde drie grote partners een nieuw recreatiedomein met camping. Het domein De Lilse Bergen opende op 1 juli 1981 de deuren voor het publiek.

Gemiddeld komen er jaarlijks ongeveer 110.000 bezoekers naar de dagrecreatie (strand en speeltuinen) en zijn er naar schatting 2.500 kampeerders.

Sinds de start staat de vzw De Lilse Bergen in voor het beheer van het domein. Deze vereniging is sinds 1980 een samenwerking tussen Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen (IOK), de Provincie Antwerpen en de Gemeente Lille. 

Wat verandert dit voor het publiek?

Het aanbod van De Lilse Bergen blijft zo breed en aantrekkelijk als het altijd was. De zwemvijver, speeltuinen en camping worden vanaf nu stelselmatig gerenoveerd en uitgebreid waar nodig. Maar deze nieuwe situatie zorgt voor een nog beter domein, waar het nog meer genieten zal zijn! Meer info: www.lilsebergen.be