Volgspot

Aflevering 28 september 2019

Gedeputeerde Jan De Haes richt de volgspot op de vernieuwde sport- en spelzone in het Mechelse Vrijbroekpark. Daarna trekt hij verder richting Geel waar 75 jaar bevrijding wordt herdacht samen met de overlevende oud-strijders. Tenslotte komt het jarige Zilvermeer in beeld. Al zestig jaar niet weg te denken uit de provincie.  En al die tijd trouw aan zijn opzet: in een paradijslijke omgeving betaalbare recreatie en toegankelijk verblijf aanbieden voor iedereen.

Bekijk de aflevering op YouTube.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Aflevering 5 oktober 2019

Gedeputeerde Ludwig Caluwé richt de volgspot op het Havencentrum waar leerlingen van PITO Stabroek aan de slag zijn in de LEGO® Haven Studio. Hij bespreekt er ook het arbeidsmarktbeleid dat focust op werken in de haven, en de plannen voor een nieuw Havencentrum. Daarna volgt de spot hem naar zijn werkplek in het provinciehuis. Een nieuw, open provinciehuis met een publieke tuin die nog volop in aanleg is. Een modern gebouw ook waar niemand een eigen werkplek heeft zodat aanzienlijk op bouwvolume kon worden bespaard. En waar het publiek steeds welkom is. De kijker krijgt zo al een voorsmaakje van dit provinciehuis dat pas in november officieel geopend wordt.

Bekijk de aflevering op YouTube.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Aflevering 12 oktober 2019

Het provinciaal fietsbeleid is erop gericht om fietsers zich op langere afstanden vlot, veilig en comfortabel te laten verplaatsen. Fietsostrades zijn ondertussen niet meer weg te denken uit het woon-werk-verkeer en bieden een mooi alternatief voor de auto. Ze zijn ook voor vele jongeren de ideale manier om veilig van en naar school te fietsen. De provincie blijft dan ook stelselmatig aan de (fiets)weg timmeren. Gedeputeerde Luk Lemmens richt vandaag de volgspot op twee projecten: het net afgewerkte deel van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier tussen Deurne en Mortsel met de innovatieve composietfietsbrug van dertig meter lang op de grens van Boechout en Mortsel. Daarnaast neemt hij de kijker mee naar de fietsostrade F105 Herentals-Balen-Leopoldsburg waar in Herentals over het kanaal Bocholt-Herentals een indrukwekkende fietsbrug van 107 meter lang per boot wordt aangevoerd en geplaatst.

Bekijk de aflevering op YouTube.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Aflevering 19 oktober 2019

Een drukke werkdag voor gedeputeerde Kathleen Helsen. Ze richt de volgspot op enkele projecten die kaderen in het dorpenbeleid van de provincie Antwerpen. In Mol Donk wordt de leegstaande kerk omgevormd tot een gemeenschapscentrum. Zo krijgt ze met steun van de provincie een nieuwe bestemming en functie. In Mol spreekt Kathleen af met schepen Lieve Heurckmans die voor alle 11 gehuchten een goed en evenwichtig beleid ontwikkelt. Van daar gaat het naar Vlimmeren waar Guy Van Gils en Ann Guns de gedeputeerde en de pers hartelijk verwelkomen op hun zorgboerderij. Het is één van de vele initiatieven waarmee land- en tuinbouwbedrijven vorm geven aan een gastvrij platteland.

Bekijk de aflevering op YouTube.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Aflevering 23 november 2019

De provincie Antwerpen investeert via de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij in ruimte voor bedrijvigheid. Gedeputeerde Ludwig Caluwé richt de volgspot op drie bijzonder bedrijvige plekken in de provincie. In de veiling BelOrta in Sint-Katelijne-Waver rijden de vrachtwagens met groeten en fruit voortdurend aan en af. Daarom is het ook belangrijk om in veilige fietsinfrastructuur en groenbuffering te investeren. Op het terrein van de voormalige kleiputten in Niel rijst een gloednieuw Wetenschapspark uit de grond met innovatieve start-ups, een doorgroeigebouw en een multifunctionale bedrijfshal. Het bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk wordt vernieuwd met o.a. een gescheiden rioleringsstelsel met collectieve waterbuffering en een warmtenet. De hinder voor de aanwezige bedrijven wordt zo beperkt mogelijk gehouden.

Bekijk de aflevering op YouTube.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Aflevering 30 november 2019

Gedeputeerde Luk Lemmens richt de volgspot op het provinciaal onderwijs, zeer gespecialiseerd maar ook zeer gevarieerd. Deze werkdag leidt de kijker naar PITO Stabroek waar de provincie in een hoogtechnologische melkrobot investeerde. De cursisten van CVO Vitant leren de gedeputeerde borduren en bereiden de avondreceptie in het Provinciehuis voor. Tenslotte belicht de volgspot duaal leren:  leren op school wordt gecombineerd met leren in een onderneming. Eerst zien we leerlingen kinder- en bejaardenzorg van avAnt tijdens een klassikale les in actie . Daarna bekijken we hoe een leerling-lasser van PTS CLW – Campus Kapellen daadwerkelijk op de werkvloer aan de slag gaat bij constructiebedrijf IVENS.

Bekijk de aflevering op YouTube.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Aflevering 7 december 2019

Gedeputeerde Jan De Haes richt de volgspot eerst op Campus Vesta in Emblem. Niet alleen de opleidingen voor de drie veiligheidsdisciplines trekken zijn aandacht, ook het uitgekiend waterzuiveringssysteem voor het bluswater is een bezoekje waard.  Dat de provincie bijzondere zorg draagt voor het water merken we ook in Lille waar ruimingswerken aan de Laak bezig zijn. De provincie ruimt elk najaar alle belangrijke onbevaarbare waterlopen om wateroverlast te voorkomen. Daarna draait de volgspot richting De Welvaart in Malle. Private boseigenaars hebben zich hier verenigd in een bosgroep die ondersteund wordt door de provincie in hun gezamenlijke aanpak van dit projectgebied.  Samen hebben ze vorig jaar bijna voor meer dan 15 hectare nieuw bos gezorgd met de aanplanting van meer dan 35.000 bomen en struiken. Ook hier wordt het water ‘vastgehouden’.  Dat gebeurt ook in  Poederlee waar vrije basisschool De Wingerd een Finse piste krijgt en de speelplaats helemaal werd onthard en vergroend.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Aflevering 14 december 2019

Gedeputeerde Kathleen Helsen zet vandaag eerst de kinderen in de kijker. De provincie staat in voor flankerend onderwijsbeleid. Dat betekent bijvoorbeeld overleg stimuleren en de expertise van iedereen die met onderwijs bezig is bundelen en in modellen verwerken. Wat dat in de praktijk betekent merk je in basisschool De Verrekijker in Weelde. Daarna richt de gedeputeerde de volgspot op de samenwerking tussen het AZ Turnhout en het maatwerkbedrijf A-kwadraat. Dit maatwerkbedrijf maakt de chemobereidingen voor de dienst oncologie van het AZ. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen in A-kwadraat de kans zeer zinvol en nuttig werk te verrichten en zo onrechtstreeks patiënten te helpen. Omgekeerde inclusie dus, in Volgspot!

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.