Flandriakiosk boven water

publish date
09.03.2016

De Flandriakiosk op het Steenplein is voor vele Antwerpenaren een bekend gebouwtje. 'Een bezoek meer dan overwaard', schreef een krant bij de opening ervan in 1948. Maar wie kent het echte verhaal van dit bijzondere paviljoen?

Weinigen kennen de ontstaansgeschiedenis van dit gebouw. Recent stootten medewerkers van het Architectuurarchief op het originele bouwdossier. Door deze ontdekking kunnen zij het ontwerp- en de bouwgeschiedenis van dit modernistische gebouw reconstrueren. Het dossier toont dat architect Victor Blommaert in 1948 het gebouw zeer toepasselijk de vorm van een boot gaf. Hij huisvestte er burelen, een inlichtingenkantoor en loketten in, en liet op de pijler van de voorsteven een gebeeldhouwde Neptunus plaatsen.

Het Architectuurarchief bewaart ook de ontwerpen en de maquette van architect Georges Baines, die een opvolger voor dit paviljoen ontwierp. Deze plannen uit 1975 werden echter nooit uitgevoerd.

De recente ontdekking illustreert dat zorgvuldig archiefwerk loont: opnieuw is een mooi stukje Antwerpse geschiedenis opgehelderd!