Prijs Geschiedenis en Volkskunde mikt op levend verleden

publish date
18.03.2016

De provincie Antwerpen lanceert een oproep naar kandidaten voor de Prijs Geschiedenis en Volkskunde 2016. Deze prijs ter waarde van 2.500 EUR bekroont een initiatief dat het rijke verleden van onze provincie aan een ruim publiek bekend maakt. Met de editie 2016 vraagt ze specifiek aandacht voor het volkskundig erfgoed. Je kan waardevolle projecten indienen tot en met 17 mei.

Sinds 1929 reikt de provincie Antwerpen deze prijs uit.Personen of verenigingen die in 2015 een historische tentoonstelling of een educatieve activiteit organiseerden, een standaardwerk rond geschiedenis, volkskunde of erfgoed schreven, een verwaarloosd monument of een historische viering nieuw leven inbliezen, kunnen meedingen naar deze prijs.

Met deze prijs mikt de provincie op een variatie van deelnemers uit het brede erfgoedveld. Zowel professionelen als vrijwililgers die zich inzetten voor het verleden komen in aanmerking. De provincie stimuleert iedereen om laagdrempelige en leerrijke historische initiatieven op te zetten. Daarom ook een warme oproep naar personen en verenigingen die zich inzetten voor het volkskundig erfgoed om mee te dingen. Natuurlijk maken ook de meer klassieke initiatieven zoals publicaties of naslagwerken zoals steeds een kans.

Het levend houden van de aandacht voor geschiedenis en tradities gebeurt op meerdere wijzen, dan enkel door het uitbrengen van publicaties. De Prijs voor Geschiedenis en Volkskunde heeft oog voor actuele tendenzen en stimuleert erfgoedinitiatieven voor een ruim publiek. Het campagnebeeld van de Ganzerijders in Hoevenen is niet lukraak gekozen: de provincie Antwerpen steunt de ambitie om dit volkskundig evenement als Vlaams Erfgoed te erkennen.

Winnaar van de Prijs in 2015 was coördinator Herman Sterckx, voor het WO I-project 'Kempense Klaprozen'. In 2014 was beiaardier Luc Rombouts laureaat, voor zijn publicatie 'Zingend brons. 500 jaar beiaardmuziek in de Lage Landen en de Nieuwe Wereld'.