Provincie Antwerpen investeert in zelfstandig wonen voor personen met beginnende dementie

publish date
27.11.2023

In het kader van de projectoproep ‘kwaliteitsvol wonen’ investeert de provincie Antwerpen bijna 40.000 euro in een project van woonzorgcentrum Ter Vest waarbij personen met beginnende dementie de kans krijgen om zelfstandig te wonen. Het project zal een jaar lang proefdraaien in 2 van de 26 seniorenwoningen van het OCMW te Balen. De bedoeling is om deze werking ook zonder subsidie verder te zetten, en om op het einde van het project de inzichten te bundelen en te verspreiden.

De provincie Antwerpen geeft via haar thematische projectoproep ‘kwaliteitsvol wonen’ financiële ondersteuning aan vernieuwende woonprojecten met een focus op kwetsbare doelgroepen. Dit jaar was het thema ‘kleinschalige collectieve huisvesting voor ouderen in een kwetsbare positie’.

Oudere in WZC

Experimentele woonvorm voor ouderen in het woonzorgcentrum in Balen

Woonzorgcentrum (wzc) Ter Vest zocht naar alternatieven om ouderen met een beginnende zorgnood onder te brengen in een andere woonvorm, buiten het woonzorgcentrum, en diende een project in. Het woonzorgcentrum startte op 1 september voor een periode van een jaar met 2 seniorenwoningen waarin ouderen met beginnende dementie zelfstandig kunnen verblijven. Ze zullen nog wel de nodige ondersteuning krijgen zoals verpleging, zorg, ergotherapie, poetsen, hulp bij administratie… Het woonzorgcentrum hoopt deze experimentele werking structureel verder te kunnen zetten na dit subsidiejaar. 

Jeannine Vos, 83 jaar, heeft beginnende dementie en is één van de bewoners van de seniorenwoning: “In het woonzorgcentrum was het wel prettig, maar het is voor mij essentieel om mijn eigen leven te leiden. Mijn vrijheid is van groot belang na 45 jaar zelfstandig wonen. Nu maak ik dagelijks drie wandelingen in het dorp, op mijn eigen tempo en volgens mijn eigen planning. Dit is voor mij een geslaagd zorgexperiment.”

Nathalie Van Ginneken, coördinator bewonerszorg WZC Ter Vest: “We zijn enorm blij dat de provincie Antwerpen ons de kans geeft om te onderzoeken of we het zelfstandig wonen voor personen met dementie kunnen verankeren in onze werking. Naast een kostprijsberekening zullen we ook een overzicht maken van erkenningsmogelijkheden – en dus financiering. Het is het begin van een lang proces om personen met dementie te benaderen én vooral te behandelen als mens.” 

Meer info?