I²PCC: Vlaamse cleantech in China

EFRO en Europa logo
Dit project wordt gecofinancierd door EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De cleantechsector in Vlaanderen wordt gekenmerkt door veel jonge, kleine bedrijven die zeer innovatief zijn. Door internationalisering te stimuleren en te ondersteunen, kunnen deze bedrijven hun innovaties breder uitdragen en versterken ze bovendien samen Vlaanderen als innovatieve regio.

China is voor veel kmo’s echter nog onbekend en een moeilijk te betreden terrein. I²PCC komt hieraan tegemoet: de partners stellen hun netwerk ter beschikking.

kaart samenwerking

I²PCC is een gezamenlijk project van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, met de steun van Cleantech Flanders en Flanders Investment & Trade. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteunt dit project met een financiële bijdrage van 193.198,00 euro. 

I2pcc volledige banner