De EU in de provincie Antwerpen: Epos vzw

publish date
27.02.2023

Naast het Europa Direct netwerk, zijn er nog heel wat andere Europese netwerken in België en de andere Europese lidstaten. Zij zijn het aanspreekpunt van de Europese Unie voor specifieke thema's. In de rubriek 'De EU in de provincie Antwerpen' stellen we andere netwerken aan je voor én vertellen we waarvoor je bij hen terecht kan. Vandaag vertelt Jill Peiffer ons wat meer over Epos vzw. 

Foto Jill Peiffer

Wie ben jij?

Ik ben Jill Peiffer, directeur van Epos vzw.

 

Voor welke organisatie werk je?

Ik werk voor Epos vzw, een organisatie die instaat voor de uitvoering in Vlaanderen van verschillende internationaliseringsprogramma's en -acties.

Epos is een samenwerkingsverband tussen het Departement Onderwijs en Vorming, VDAB en het Departement Werk en Sociale Economie.

Wat doet jouw organisatie?

Binnen het Erasmus+ programma vervult Epos een aantal rollen: 

  • Als Nationaal Agentschap voor onderwijs en vorming en sport: het correct beheer van de gedecentraliseerde middelen voor leermobiliteit en partnerschappen voor samenwerking, met bijzondere aandacht voor monitoring, impact, valorisatie en wisselwerking met het Vlaams beleid. 
  • Als ondersteuningsdienst van eTwinning en EPALE in Vlaanderen: de promotie en toeleiding, moderatie, ondersteuning en een helpdesk-functie van de ter beschikking gestelde Europese Tools.  
  • Als coördinatiecentrum voor Euroguidance en Europass: de promotie en ontsluiting van deze Europese instrumenten naar de beoogde eindgebruikers en bijdragen tot de transnationale samenwerking (in relatie tot het Vlaams beleid).  

Epos beheert ook nog drie Vlaamse mobiliteitsprogramma’s

  • Buurklassen” maakt bilaterale klasuitwisselingen (in het leerplichtonderwijs) mogelijk met scholen in onze buurlanden.
  • Erasmus Belgica” bevordert de uitwisseling van studenten hoger onderwijs tussen de Gemeenschappen in België. 
  • Intercommunautaire uitwisseling” bevordert de mobiliteit van toekomstige leerkrachten tussen de Gemeenschappen in België. 

Daarnaast coördineert Epos ook enkele andere initiatieven:  

  • Europees Talenlabel dat jaarlijks toegekend wordt aan een innovatief project of initiatief rond talen.  
  • Europese dag van de talen wordt jaarlijks gepromoot door Epos, tweejaarlijks organiseert Epos een congres in samenwerking met het platform voor de Europese dag van de talen.  

 

Waarvoor kunnen de inwoners van onze provincie bij jouw organisatie terecht?

 

Bij Epos doen we er alles aan om zoveel mogelijk Vlaamse organisaties en individuen aan het ‘internationaliseren’ te krijgen. We inspireren, informeren, adviseren en begeleiden ook op maat. Zo creëren we samen maatschappelijke meerwaarde.

Vlaamse organisaties kunnen bij ons terecht als ze een Erasmus+ project wil uitwerken.  Ze kunnen via Epos budget aanvragen voor een mobiliteitsproject en/of een partnerschap voor samenwerking.

  • Een Erasmus+-mobiliteitsproject biedt organisaties de mogelijkheid om voor lerenden en/of medewerkers een buitenlandse leerervaring op te zetten om op die manier nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Inhoudelijk kan het zowel over formeel, non-formeel als informeel leren gaan. De leerervaring kan plaatsvinden in één van de Erasmus+ programmalanden (en voor de domeinen Beroepsonderwijs en -opleiding en Hoger Onderwijs ook in één van de partnerlanden.
  • Een partnerschap voor samenwerking biedt organisaties de mogelijkheid om samen met partnerorganisaties rond een thema te werken, van elkaar te leren, gezamenlijke oplossingen te ontwikkelen, … Deze actie biedt deelnemende organisaties niet alleen de gelegenheid om ervaring op te doen in internationale samenwerking en hun capaciteiten te versterken, maar ook om innovatieve resultaten van hoge kwaliteit te leveren

Je kan als organisatie bij ons ook terecht als je een aanvraag wil indienen voor een Vlaams mobiliteitsprogramma (Buurklassen, Erasmus Belgica en Intercommunautaire uitwisselingen). Ook als je wil internationaliseren via de andere initiatieven en acties binnen onze organisatie helpen we je graag op weg en onderweg.

 

Meer weten over Epos vzw?

EU in de provincie Antwerpen - Epos - 1