Morgane vertelt over haar stage

publish date
13.02.2019

Morgane Loffens koos Europa Direct provincie Antwerpen als haar stageplaats. Morgane studeert aan de KU Leuven en volgt de Master Vergelijkende en Internationale politiek. Tijdens haar drie maanden bij de provincie was ze veel op pad, heeft ze heel wat kinderen laten kennis maken met de EU, werkte ze mee aan het verbeteren van de Europaweken en aan de handleiding voor leerkrachten. Daarnaast heeft ze nog heel wat verschillende dingen kunnen doen. Wil je graag een beeld krijgen van hoe een stage er bij ons uit kan zien? Lees dan de ervaringen van Morgane. 

Waarom koos je Europa Direct als stageplaats?

De vacature en de getuigenis van Claudia, de vorige stagiaire, sprak me meteen aan. Daarin viel vooral op dat het om een gevarieerde stage gaat. Mee op pad gaan doorheen de provincie (Europaweken en Pop up Europa), vergaderingen in Brussel en werken in het provinciehuis in Antwerpen. Variatie en veel ruimte om te leren waren voor mij dan ook de grootste drijfveren om stage te doen bij Europa Direct. Maar ook het inhoudelijke takenpakket leek mij interessant.

De stage bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds het educatieve luik door het lesgeven in de Europaweken en de vormingen voor leerkrachten en leerkrachten in wording. Anderzijds het organisatorische en communicatieve luik en het contact met steden en gemeenten door Pop up Europa.

Wat zijn de belangrijkste dingen die je hebt geleerd?

Ik heb enorm veel bijgeleerd op educatief vlak: hoe kan je iets ingewikkelds als de EU op een duidelijke en leuke manier uitleggen aan verschillende doelgroepen. (11-12 jarigen, 17-18 jarigen, lerarenopleiding en leerkrachten (basis- en secundair onderwijs). Ervaring in lesgeven had ik nog niet maar ik durf nu wel te zeggen dat ik met veel vertrouwen voor de klas sta. Ook zijn mijn organisatorische en communicatieve vaardigheden versterkt: opstellen van een communicatieplan, mee-organiseren van een event, facebookberichtjes opstellen,…

Door mijn opleiding politieke wetenschappen vond ik het intrigerend om de wisselwerking tussen ambtenarij en politiek van binnenuit mee te kunnen volgen.

Wat was je leukste moment?

Ik vind het moeilijk om echt één hoogtepunt uit mijn stage te halen, daarom haal ik drie topmomenten aan.

  1. Voor mij persoonlijk was de eerste Europales die ik alleen mocht geven een onvergetelijke ervaring. Super spannend maar ook super leuk!
  2. Voor pop up Europa mocht ik mee op kennismakingsgesprek met mijn eigen gemeente om het concept voor te stellen.
  3. Ook de vele ontmoetingen die ik door mijn stage heb gehad waren leuk en leerrijk.

Wat vond je het moeilijkst?

In de beginperiode van mijn stage stond er een vorming voor leerlingen uit de lerarenopleiding op het programma. Hier heb ik een deel van de vorming aan leeftijdsgenoten gegeven wat ik toch wel spannend vond. Maar door een goede voorbereiding verliep alles vlot, stress voor niks dus.

Ook het opstellen van het communicatieplan vond ik moeilijk, er moet aan zoveel gedacht worden. Uiteindelijk vond ik dit wel één van de leukste opdrachten in mijn stage. Moeilijk, maar heel leerrijk. Nu vind ik het zelfs jammer dat ik de uitwerking van het communicatieplan niet ga kunnen doen. 

Hoe ga je deze ervaring in de toekomst nog kunnen gebruiken?

In het algemeen heb ik een eerste werkervaring opgedaan en al een glimp opgevangen van hoe het werkleven eraan toe gaat. In mijn persoonlijke ontwikkeling heb ik enorm veel bijgeleerd en vooral meer vertrouwen gekregen in mijn kunnen. Ik vond het heel fijn dat ik eindelijk mijn kennis van mijn studie kon omzetten in de praktijk. Verder weet ik nu ook beter waar mijn sterke en waar mijn zwakke punten liggen waardoor ik gerichter op zoek kan gaan naar een job wanneer ik afstudeer. Ik ben ervan overtuigd dat mijn stage bij Europa Direct provincie Antwerpen het pronkstuk van mijn CV zal worden.