De EU in de provincie Antwerpen: Creative Europe Desk Vlaanderen

publish date
28.10.2022

Naast het Europa Direct netwerk, zijn er nog heel wat andere Europese netwerken in België en de andere Europese lidstaten. Zij zijn het aanspreekpunt van de Europese Unie voor specifieke thema's. In de rubriek 'De EU in de provincie Antwerpen' stellen we andere netwerken aan je voor én vertellen we waarvoor je bij hen terecht kan. Vandaag vertellen Gudrun, Romy en Jeroen ons wat meer over Creative Europe Desk Vlaanderen. 

Wie zijn jullie?

Wij zijn het Creative Europe Desk Vlaanderen-team, Gudrun Heymans, Romy Wuyts en Jeroen Verhaeghe (en binnenkort versterkt met een 4de medewerker). Het team kent verschillende leeftijden en werkervaring, wat maakt dat wij op een dynamische manier samenwerken, met onze passie voor cultuur en media als bindende kracht.

Voor welke organisatie werken jullie?

Vanuit het Departement Cultuur, Jeugd & Media, is Creative Europe Desk Vlaanderen het contactpunt voor het Creative Europe programma, gericht op de culturele en creatieve sectoren in Vlaanderen en Brussel. Samen volgen we alle subsidieoproepen en programma-initiatieven op voor de culturele sector, de audiovisuele sector en de nieuwsmedia sector. We krijgen daarbij input van Europese Uitvoerende Agentschappen van de Europese Commissie, zoals DG CONNECT en Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA).

Wat doet Creative Europe Desk Vlaanderen?

Ons takenpakket is veelzijdig en bestaat  uit vier grote lijnen: 1) promotie en informatie; 2) advies en begeleiding van kandidaat-subsidie-aanvragers; 3) netwerking en partner search; 4) opvolging van  initiatieven en subsidieoproepen binnen het Creative Europe-programma.

Als informatiepunt is het onze eerste taak om de oproepen en initiatieven van Europa kenbaar te maken bij de Vlaamse culturele en creatieve sectoren. Daarnaast begeleiden wij de professionelen uit die sectoren naar een succesvolle aanvraag. Als desk nemen we ook initiatieven om Europese samenwerking te stimuleren via netwerkmeetings en infodagen. Opvolging gebeurt vooral achter de schermen. Wij volgen het Europese beleid en communicatiekanalen op, alsook het Vlaamse media – en cultuurbeleid. Omgekeerd, zijn we klankbord in het veld  voor de ontwikkelingen, bezorgdheden en prestaties van de sectoren.

Deze vier werkvelden trachten we optimaal af te stemmen in onze klantgerichte dienstverlening.

Wat we  niet doen, is het beoordelen en selecteren van de subsidieaanvragen. Dit gebeurt door het Europese Uitvoerend Agentschap EACEA, dat tevens instaat voor de verdere opvolging van gehonoreerde projecten.

Waarvoor kunnen de inwoners van onze provincie bij jouw organisatie terecht?

Onze dienstverlening richt zich tot alle professionele organisaties die Europees/ internationaal wensen samen te werken. Dit zijn vooral vzw’s, lokale of regionale overheden, hogescholen, bedrijven uit de culturele, media- en nieuwsmedia-sectoren, profit- en non-profit organisaties. Sinds 2021 staat ook een beperkt aantal steunmaatregelen open voor individuele kunstenaars (Culture Moves Europe; Music Moves Europe; Perform Europe; etc.), scenarioschrijvers en journalisten.

Voor wie niet vertrouwd is met Creative Europe, starten we met een laagdrempelige exploratie. We toetsen projectideeën af aan de Europese opportuniteiten en vereisten. In een tweede fase bespreken we meer specifiek  de aanvragen in voorbereiding, zowel technisch als inhoudelijk. Bijvoorbeeld: Hoe omschrijf ik de Europese meerwaarde van mijn project in mijn dossier? Wat verstaat men onder Europese projectvereisten inzake duurzaamheid, diversiteit, inclusie of representativiteit? Hoe stel ik een evenwichtig  projectbudget op?

Meer weten over Creative Europe Desk Vlaanderen?

De EU in de provincie Antwerpen - Creative Europe Desk Vlaanderen - 1