De EU in de provincie Antwerpen: Verbindingsbureau van het Europees Parlement in België

publish date
14.09.2023

Naast het Europa Direct netwerk, zijn er nog heel wat andere Europese netwerken en organisaties in België en de andere Europese lidstaten. Zij zijn het aanspreekpunt van de Europese Unie voor specifieke thema's. In de rubriek 'De EU in de provincie Antwerpen' stellen we ze aan je voor én vertellen we waarvoor je bij hen terecht kan. Vandaag vertelt Sanne De Ryck ons wat meer over het Verbindingsbureau van het Europees Parlement in België.

Wie ben jij?

Ik heet Sanne De Ryck en ik ben sinds begin dit jaar het Hoofd van het Verbindingsbureau van het Europees Parlement in België.

 

Voor welke organisatie werk je?

Het Europees Parlement heeft in elke EU-lidstaat zo’n Verbindingsbureau, of ook wel Liaisonbureau genoemd. Via allerhande communicatieactiviteiten leggen wij uit wat het Europees Parlement is, welke besluiten het neemt en waarom die van belang zijn voor de burger in België. Elke vijf jaar worden de leden van het Europees Parlement - onder wie 21 Belgen - rechtstreeks verkozen, en dus is het belangrijk dat mensen weten welke impact hun stem heeft.

 

Wat doet jouw organisatie?

Wij zijn de schakel tussen het Europees Parlement en Belgische burgers en organisaties. Wat het Parlement doet, brengen wij op alle mogelijke manieren naar buiten.

Dat doen we onder andere via onze pers- en publieksvoorlichters, community manager en jeugdcoördinatoren. Ons Bureau houdt voortdurend contact met een waaier van organisaties en instellingen: media, (hoge)scholen en universiteiten, het sociaal-culturele werkveld, federale, regionale en lokale overheden, het sociaaleconomische middenveld, enzovoort. Daarbij betrekken we uiteraard de leden van het Europees Parlement zoveel mogelijk.

We organiseren activiteiten zoals mediaseminaries, bijeenkomsten voor leerkrachten en scholieren, bezoeken aan het Europees Parlement, jeugdevenementen, uitwisselingen met partnerorganisaties en ga zo maar door.

 

Waarvoor kunnen de inwoners van onze provincie bij jouw organisatie terecht?

Het Europees Parlement hanteert een "open deur"-politiek. We zijn altijd blij wanneer burgers ons gebouw komen bezoeken en meer willen weten over de werking van het EP en zijn leden. Antwerpenaren, en anderen, kunnen ons altijd contacteren met de vraag om een bezoek te regelen of om in contact te komen met één van de Belgische Europarlementsleden.

Daarnaast organiseren we ook graag debatten of andere publieksactiviteiten in de verschillende provincies. Zeker met het oog op de Europese verkiezingen, waar voor het eerst minderjarige kiezers vanaf 16 jaar ook aan kunnen deelnemen, verduidelijken we graag waarom het belangrijk is om te stemmen op 9 juni.

Zo waren we op Europadag, op 9 mei, op de BA Pitzemburg-school in Mechelen om er samen met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en Kristof Calvo, parlementslid en eerste schepen, met de leerlingen te praten over de concrete impact van Europa in ons leven en over het belang van je stem te laten horen. Jongeren moeten weten dat zij mee kunnen beslissen over het beleid dat de nationale context overstijgt. Denk maar aan vrede en veiligheid, handelsakkoorden, migratie of klimaat. .

 

Meer weten over het Verbindingsbureau voor het Europees Parlement in België?

 

EU in de provincie Antwerpen - EPLO - 1