Hoe ondersteun je als gemeente je inwoners?

Als eigenaar van het perceel ben je verplicht op te treden bij aantoonbare hinder. Wanneer er geen actie wordt ondernomen, kan de getroffen buur de lokale politie inschakelen en deze kan dan eventueel een GAS-boete uitschrijven. Indien dit alles geen effect heeft, kan de getroffen inwoner voor dit burengeschil een beroep doen op het vredegerecht.

Een gemeente kan de kosten voor de inwoners verminderen door bijvoorbeeld een groepsaankoop te organiseren voor de curatieve bestrijding en zo inwoners te stimuleren om voor een voordeligere prijs toch de noodzakelijke maatregelen te treffen op hun eigendom.

Gemeenten zijn op zoek naar manieren om hun inwoners te ondersteunen in de curatieve bestrijding van de eikenprocessierups. Er zijn verschillende manieren: 

  • In Bonheiden worden de bestrijdingen op privédomein opgenomen in een apart perceel binnen de aanbesteding voor openbaar terrein. De inwoners van Bonheiden kunnen van deze overeenkomst gebruikmaken om nesten te laten vernietigen op hun domein. De inwoners contacteren zelf de aangestelde firma (de gegevens krijgen ze via het gemeentebestuur). De firma maakt zelf de nodige afspraken met de aanvragers en de bestrijding moet binnen de maand na aanvraag uitgevoerd worden. De factuur wordt rechtstreeks naar de aanvrager gestuurd. Het gemeentebestuur treedt niet op als tussenpersoon. 
  • In Hulshout worden de bestrijdingen op privédomein ook opgenomen in de aanbesteding voor openbaar terrein. Hiervoor wordt een retributie gevraagd: €25 voor de eerste boom en €12.5 per bijkomende boom indien de te behandelen bomen manueel worden behandeld. Pas nadat de eigenaar van de boom zich bij de milieudienst gemeld heeft en controle door de groendienst uitwees dat deze nesten ook beter door de firma worden verwijderd, komen ze op de lijst van te behandelen nesten. De aannemer bestrijdt de rupsenplaag binnen 5 werkdagen. 
  • Andere gemeenten ondersteunen hun inwoners financieel. Zo geeft Willebroek een toelage van 80% voor het professioneel laten verwijderen van processierupsen op privaat domein, met een maximum van €100 per adres. 
  • Een andere mogelijkheid is dat de gemeente de bomen op privéterrein, maar aangrenzend aan het openbaar terrein, opneemt in de aanbesteding voor openbaar terrein, indien de nesten in deze bomen hinder veroorzaken op openbaar terrein.  

Ondersteunt je gemeente zijn inwoners op een andere manier? Laat het ons weten!

Daarnaast vind je onderaan deze pagina voorbeeldteksten die je als gemeente kan gebruiken in je communiceren naar je inwoners. Ze bevat o.m. tips over hoe inwoners de rupsen zelf op een natuurlijke manier kunnen bestrijden.