Hoe werkt de bestrijding door middel van branden?

Met een propaanbrander worden zowel de eikenprocessierupsen als hun nesten weggebrand. Deze methode kan je gebruiken vanaf het vierde levensstadium van de rupsen. Dat is het moment waarop ze bij elkaar komen op een boomstam om te gaan verpoppen. Branden vernietigt de brandharen die overlast veroorzaken, maar heeft daarnaast meerdere negatieve effecten:

    De boom kan beschadigd geraken en er kunnen zwarte brandplekken op de stam achterblijven. 

    Er kunnen bermbranden ontstaan wanneer dicht bij de basis van de stam wordt gebrand.

    Een laatste nadeel is dat bij het branden de brandharen van de rupsen in de lucht kunnen terechtkomen, met alle overlast die dat met zich meebrengt. Hierdoor mag het branden alleen uitgevoerd worden door professionals met beschermende kleding en niet door particulieren.

Door deze nadelen wordt deze methode steeds minder toegepast en wordt het gebruik ervan afgeraden. In sommige gemeenten is deze werkwijze volledig verboden naar aanleiding van de droge zomers van afgelopen jaren. Rupsen wegzuigen is het aanbevolen alternatief. Zie voor meer informatie de vraag 'Hoe werkt de bestrijding door middel van zuigen?'.