Hoe werkt de bestrijding door middel van zuigen?

De rupsen en nesten worden met een speciale stofzuiger opgezogen. De stofzuiger bevat een filter die voorkomt dat de haren terug in de buitenlucht komen. Omdat er geen water bij de opslag wordt gebruikt, kunnen de resten worden vernietigd bij een erkende afvalverbrandingsinstallatie. Deze methode kan je het hele seizoen (mei - augustus) gebruiken en heeft niet de nadelige gevolgen van het wegbranden.

Het wegzuigen van rupsen en nesten kan ook met behulp van een vacuümpomp. Met deze pomp worden de rupsen opgeslagen in een mobiele mesttank die deels gevuld is met water. Hierbij blijven de brandharen opgeslagen en komen ze niet terug in de buitenlucht. De opgeslagen rupsen en nesten dienen als irriterend afval te worden afgevoerd en opgeslagen. De opslag gebeurt ondergronds, op een plaats die minstens acht jaar onaangeroerd dient te blijven, omdat de haren zo lang een irriterend effect kunnen hebben. Meer over het wegzuigen van nesten en de beschikbare toestellen, lees je onder punt 2. 'Welke bestrijdingsmethoden bestaan er?' op deze pagina.