EPB-dossiernummer

In de meeste gevallen vind je het EPB-dossiernummer in de energieprestatiedatabank terug. Indien niet, dan is het belangrijk dat je het correct samenstelt. Het EPB-dossiernummer koppelt de vergunning, de startverklaring en de EPB-aangifte.

Alle omgevingsvergunningen verleend door de provincie Antwerpen verlopen via het Vlaamse omgevingsloket. Voor een vergunning of melding via het omgevingsloket bevat het EPB-dossiernummer de letters OMV en het dossiernummer van de aanvraag/melding toegekend door het omgevingsloket. Het nummer van omgevingsloket staat ook bovenaan op de eerste pagina van de vergunning (zie referentie OMV-loket).

Voor een vergunning of melding via het Vlaamse omgevingsloket bevat het EPB-dossiernummer de letters 'OMV' (van omgevingsvergunning). De 'OMV-referentie' is de unieke sleutel om een vergunning of melding te identificeren. Deze is uniek in de tijd en over heel Vlaanderen. Hoe je een EPB-dossiernummer samenstelt kan je vinden op de website van het Vlaams Energieagentschap.

Voor verdere vragen, kan je terecht bij het contact van het VEA of van de omgevingsvergunning.