Opvolgen van een dossier

Wie is mijn dossierbehandelaar?

De dossierbehandelaar is jouw aanspreekpunt. In onze briefwisseling vind je steeds de contactgegevens terug van de dossierbehandelaar.

De dossiers worden verdeeld onder de dossierbehandelaars naargelang de ligging van de inrichting. Bij vragen over jouw dossier, kan je best contact opnemen met de dossierbehandelaar van de gemeente waar jouw exploitatie gelegen is. De verdeling kan afwijken door verlof of piekmomenten.

Op het kaartje van de provincie kan je door scrollen raadplegen wie de dossierbehandelaar is in jouw gemeente.

Voor projecten van de provinciale lijst niet verbonden aan een inrichting met ingedeelde activiteiten kan je terecht bij Dries De Jongh (tel. 03 240 57 07).

Voor een melding van overdracht van de vergunning kan je terecht bij Michiel Bortier (tel. 03 240 57 66).

Adviezen digitaal raadplegen

Een omgevingsvergunning moet digitaal ingediend worden via het Vlaams omgevingsloket. Ook het inwinnen en uitwisselen van adviezen gebeurt langs het Vlaamse uitwisselingsplatform waartoe het loket toegang geeft. De aanvrager kan de adviezen raadplegen onder 'dossierverloop'. We vragen aan aanvragers om voorbereid naar de POVC te komen en vooraf zeker alle adviezen te raadplegen.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie  (POVC)

Voor vragen over de behandeling van jouw dossier op de POVC kan je terecht bij de administratie en de secretarissen van de POVC.

De exploitant kan vragen om gehoord te worden. Dit kan door dit aan te geven in het Vlaamse omgevingsloket of door een mail te sturen naar het secretariaat van de POVC.

We vragen om tijdig te verwittigen indien je niet komt, maar wel bent aangemeld. Op die manier kunnen we de zitting van de POVC vlotter organiseren. Het afmelden kan telefonisch of per mail.

De provinciale dienst Omgevingsvergunningen staat in voor de organisatie van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie in eerste aanleg.

De provinciale dienst Omgevingsberoepen staat in voor de organisatie van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie in beroep. Deze commissie heeft een andere samenstelling en administratie.

De contacten van de POVC vind je op de pagina over de omgevingsvergunningscommissie terug.

Informatie indienen

De provincie blijft inzetten op digitalisering. “Wat digitaal is, blijft digitaal” is een belangrijk principe.

Eender welke informatie kan je digitaal indienen, in plaats van met de post. Enkel wanneer de wetgeving voorziet in een aangetekende zending, is indienen per post vereist. Het indienen van een dossier verloopt digitaal via het Vlaamse omgevingsloket.

Zorg bij overige aan te leveren informatie voor werkbare formaten voor plannen en logische benamingen van bijgevoegde documenten.

Voor zware bestanden is gewoon mailverkeer niet geschikt. Gebruik hiervoor WeTransfer, Dropbox of een andere toepassing.

Je kan informatie digitaal indienen door te mailen naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be. Op die manier komt de informatie terecht bij de juiste persoon. Rechtstreeks mailen naar een dossierbehandelaar kan ook, maar biedt geen garantie tot doorsturen van de informatie bij afwezigheid.

Informatie i.k.v. een vergunningsaanvraag

Wanneer je informatie wenst in de dienen om een dossier op te starten of aan te vullen, ga je naar het omgevingsloket. Een dossier indienen en aanvullen verloopt verplicht digitaal via het Vlaamse omgevingsloket.

Informatie i.k.v. een bijzondere voorwaarde

Informatie indienen n.a.v. een bijzondere voorwaarde in de vergunning kan steeds digitaal.
Mogelijk is de voorwaarde een tijd geleden ingeschreven in de vergunning, waardoor de mogelijkheid om digitaal in te dienen niet is voorzien. Ook dan mag je de informatie per mail indienen.
Nadien verloopt het proces verder digitaal door integratie van de digitale handtekening en het delen van de informatie via het provinciale digitale platform.