Bekendmaken van een beslissing

Je mag een vergunning in gebruik nemen binnen een termijn van 35 dagen die ingaat na de eerste dag van aanplakking, als je niet binnen die periode op de hoogte bent gebracht van een schorsend administratief beroep.
Hieronder vind je welke beslissingen je moet bekendmaken en op welke wijze dit moet gebeuren. Je vind er ook een sjabloon van de gele affiche.

 

Wanneer een affiche aanplakken?

Volgens artikel 59 van het uitvoeringsbesluit inzake de omgevingsvergunning (hierna “het besluit”) is dit verplicht in twee gevallen:

  • bij verlenen van een omgevingsvergunning
  • bij weigering van een omgevingsvergunning via de gewone vergunningsprocedure (dossiertype “omgevingsproject” in het OMV-loket – naam van het dossierkenmerk van de provincie start met “OMGP-…”).

Wanneer je als aanvrager in een van bovenstaande gevallen een beslissing ontvangt van de provincie, is dit het sein om deze binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst bekend te maken via aanplakking. De beslissing ontvang je via het OMV-loket en kan je terugvinden op de tab “Eerste aanleg” onder “Dossierverloop”, naam gebeurtenis “Registreren beslissing”.

Hoe aanplakken?

Het OMV-loket kan momenteel niet zelf de tekst voor de affiche van de bekendmaking van de beslissing aanmaken.
Artikel 57 van het besluit stelt dat de gemeente de tekst voor de affiche aanlevert aan de aanvrager.
Voor de affiche kan je dit sjabloon gebruiken. De tekst druk je met zwarte letters af op een gele affiche van minimaal A2-formaat.
De tekst moet je laten voorafgaan door het opschrift “BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING”.

De affiche plak je aan op een schutting, muur of bord dat op een paal bevestigd is op de grens tussen het terrein of de toegang tot het terrein en de openbare weg en evenwijdig met de openbare weg, met de tekst gericht naar de openbare weg en op een maximum hoogte van 2 meter.
Zorg ervoor dat de affiche altijd goed leesbaar is vanaf de openbare weg.

Hoe lang laten uithangen?

De affiche moet je gedurende 30 dagen laten uithangen te rekenen vanaf de dag na aanplakking. Binnen die 30 dagen kan volgens artikel 54 van het omgevingsdecreet het betrokken publiek beroep aantekenen.

Verplichte actie in het OMV-loket

De wetgeving verplicht de aanvrager om de gemeente op de hoogte te brengen van de startdatum van de aanplakking. Dit gebeurt via het OMV-loket door het invullen van de datum van aanplakking op de tab “Eerste aanleg” onder “Verplichte acties”: “Melden aanplakking van de beslissing”.

Bij het invullen kan je vaststellen dat de beroepstermijn reeds is berekend in het OMV-loket met de vermelding “Na het melden van de aanplakking van de vergunning start de beroepstermijn de dag na de aanplakking”. Dit doet het Vlaamse loket automatisch de eerste nacht volgend op het registreren van de beslissing. Hierbij hoort ook de publicatie van de bekendmaking op het publieke deel van het OMV-loket.

Het OMV-loket voert automatisch de acties “Beëindigen van de beroepstermijn voor derden” en “Zet beslissing definitief en klaar voor uitvoering” uit en genereert een tab “Uitvoering” waarop de aanvrager de startdatum van de uitvoering van de werken kan ingeven.

Meer info?

Op het omgevingsloket vind je meer info over de affiches en de bekendmaking.

Mocht je vragen hebben over de bekendmaking die niet in bovenstaande tekst worden beantwoord, neem dan contact op met de Vlaamse overheid (omgevingsvergunning@vlaanderen.be).