Every Collection Hides Another Collection

Every Collection Hides Another Collection

De provincie Antwerpen heeft een uitgebreide kunstcollectie en wil die dan ook graag tonen aan het grote publiek. Kunstenaar Nico Dockx kreeg de opdracht om in de publieke zone van het provinciehuis een installatie te voorzien.

Het resultaat: een kunstenkabinet genaamd 'Every Collection Hides Another Collection'. Daarin vind je een selectie van werken uit de kunstcollectie.

Regelmatig zullen er andere stukken te bewonderen zijn. Periodiek ligt de focus op een specifieke kunstenaar of thema. Dan integreren we ook bruiklenen, om de werken meer context te geven.

Voor de realisatie van de constructie werkte Nico Dockx nauw samen met Studio Zuidervaart. Het hout voor de palen komt uit een restverzameling van een gepensioneerd schrijnwerker, en kent op deze manier een zinvol en duurzaam (her)gebruik.

Sluitstuk pilootproject Kunst in Opdracht

De installatie is het sluitstuk van onze deelname aan het pilootproject Kunst in Opdracht, een initiatief van de Vlaamse Overheid. Doel is onze kunstcollectie, die de voorbije 50 jaar tot stand kwam en al die tijd een ietwat verborgen bestaan leidde in de gangen, kantoren en vergaderzalen van het vorige provinciehuis, aan een breder publiek te tonen. De locatie van de installatie, in het publiek toegankelijke deel van het provinciehuis, is dan ook bewust gekozen. 

In oktober 2021 ontving 'Every Collection Hides Another Collection' de Prijs Wivina De Meester in de categorie Kunst in Opdracht.