Arendonk

Project Trampoline

Wanneer kwam het thema van warme transities ter sprake in de gemeente?

Rob: In het begin van de legislatuur was er in de Gezinsraad een denkoefening geweest. Daar kwam de overgang van kinderopvang naar kleuterschool al onder de aandacht. De leden erkenden dat hier nog groei mogelijk was en dat een betere samenwerking nodig was. Ook het Lokaal Overleg Kinderopvang kaartte dit thema al aan. In het voorjaar van 2021 belegden we een vergadering met de coördinatoren van de kinderopvang en de directies van de basisscholen. En tot onze verrassing kenden zij elkaar eigenlijk niet. Er werd over vele zaken uitgewisseld en nagedacht. De aanleiding om rond warme transities te werken was de oproep die toen rondging rond ‘Doorgaande Lijn’1. We wisten dat we die subsidie niet konden halen, maar het gaf wel aanleiding om te constateren dat er meer contact mocht zijn tussen de kinderopvang en de kleuterschool. 

Jullie hebben dan vanuit de gemeente een inspiratieavond georganiseerd op 12 mei. Hoe verliep die?

Valerie: De inspiratie-avond werd een groot succes met 23 mensen. Zowel coördinatoren en directies van beide sectoren als kleuterleerkrachten, kinderbegeleiders van kinderdagverblijven en onthaalmoeders kwamen op die donderdagavond bijeen om geïnspireerd te worden over het belang van warme transities. Ter voorbereiding van die avond hebben we bij deze sectoren goed gemobiliseerd, zowel bij het Lokaal Overleg Kinderopvang als op de directievergadering van de basisscholen. Zij waren daar meteen voor te vinden. Zij hebben hun medewerkers voor die avond warm gemaakt, en ik heb regelmatig gebeld of mensen aangesproken om ervoor te zorgen dat we een mooie vertegenwoordiging hadden van kinderbegeleiders en kleuterleerkrachten. Ik denk dat ervan bijna elk opvanginitiatief en elke school mensen aanwezig waren. 

Rob: Door zo proactief als gemeente te mobiliseren, gaven we de mensen ook wel het gevoel dat we ze er graag bij hadden. 

Valerie: Ik had bij dit mobiliseren steeds het gevoel dat iedereen in dit thema ook wel kansen zag, er enthousiast over was. Er blijkt al een goed draagvlak in Arendonk te zijn om met warme transities actief aan de slag te gaan. Dat hebben we te danken aan de coördinatoren van de kinderopvang, de directies en zorgcoördinatoren van de scholen. En iedereen was zeer tevreden over de inspiratieavond. Alleen al om bij elkaar te zijn, om kennis te maken, om samen na te denken en te brainstormen over het thema. Het gevoel leefde bij iedere aanwezige: hoe kunnen we voor onze kinderen een beter overgang organiseren?

Rob: Ik kreeg veel lofbetuigingen over de avond. De aanwezigen vonden het belangrijk om echt mee te zijn, om samen na te denken over mogelijke acties. Zij werden in gemengde groepen uitgedaagd om zowel op lange als op korte termijn na te denken over mogelijke gezamenlijke acties om de overgang voor kinderen en ouders zo warm en inclusief mogelijk te laten verlopen. 

Wat is nu de volgende stap?

Valerie: We willen graag starten met een werkgroep bestaande uit medewerkers van beide sectoren om de concrete ideeën van de inspiratieavond verder uit te werken. Ik heb rondgevraagd wie in die werkgroep wil zitten en er is heel wat animo. Ik denk dat we van elke school en opvanginitiatief twee, drie mensen mogen verwachten, ook onthaalmoeders! We zullen dus bijna evenveel mensen in de werkgroep hebben zitten, als er mensen op de inspiratieavond aanwezig waren. Eind september komen we voor het eerst samen.

Rob: We moeten het momentum vasthouden. Iedereen loopt er nu enthousiast over. De agenda voor die eerste werkgroep ligt nog niet vast, maar we hebben al enkele thema’s voor ogen, zoals jobschaduwen, dus leren door elkaars situatie te beleven. 

Valerie: Andere thema’s zijn: hoe kunnen we informatie van de scholen, zoals de infodagen en de visie, delen met de kinderopvanginitiatieven? Hoe organiseren we de overdracht van info over het kind? Is het een idee om de wenmomenten uit te breiden? En uiteraard gaan de mensen zelf ook nog nieuwe ideeën aanreiken. Het is leuk om dit uit te werken omdat de mensen er zo enthousiast over zijn.

Rob: Sinds die inspiratieavond heb ik de hoop om hierrond een beleid uit te schrijven. Dus dat is een fijn gevoel. Hier zitten echt wel groeikansen in! 

 

Project Trampoline

Tijdens de inspiratieavond kwamen tal van ideeën naar boven, zowel op lange termijn (droomoefening) als op korte termijn (acties voor binnenkort). Een greep uit wat we op de flaps lazen:

 • Een DVD met voorstelling van de scholen
 • Een “30 seconden”-filmpje
 • Filmpjes naar de ouders, aangeschreven door de gemeente
 • Meer avonden zoals dit
 • Gaan gluren bij de buren
 • ‘Meet & Greet’ tussen opvang en scholen (met kaas en wijn?) om zo de verschillende visies te leren kennen
 • Zicht op ontwikkelingsdomeinen van de opvang en de ontwikkelingsdoelen van de kleuterscholen
 • Hoe werken ze in de instapklas, in de opvang?
 • Info rond aanpak bij kinderen doorgeven van opvang naar kleuterscholen
 • Als begeleider mee naar de klas gaan
 • Meer ouders op bezoek in àlle scholen (zodat ze een bewuste keuze maken)
 • Kleinere groepen in kleuteronderwijs
 • Samenwerking onthaalouder – school
 • Van 0 tot 18 jaar op één locatie
Project Trampoline