Rumst

Samenwerken in het ondersteunen van gezinnen 

Door samen te werken met lokale organisaties die in contact komen met gezinnen met jonge kinderen, zorg je ervoor dat je je gezinnen vaak beter bereikt. Een lokaal samenwerkingsverband laat ook toe het aanbod beter af stemmen op de noden van kinderen en gezinnen in de buurt. Het helpt bovendien om het aanbod voor kinderen en gezinnen minder versnipperd te organiseren. Maar een lokaal netwerk uitbouwen gaat niet vanzelf. Het vraagt visie, tijd en middelen. Samenwerken met verschillende partners en de gezinnen uit de buurt betekent immers voortdurend blijven zoeken. Een constant proces van plannen, uitvoeren, reflecteren en bijsturen.

Iedereen is sterk in ‘iets’

Versnippering is vaak een probleem omdat de sectoren sterk zijn in hun specialisme maar hun partners in de buurt onvoldoende kennen. Dit zorgt ervoor dat de dienstverlening voor kinderen en ouders soms gefragmenteerd of versnipperd is. Elke sector heeft zijn eigen jargon, eigen kaders, werkwijzen waardoor ouders vaak niet weten bij wie ze kunnen aankloppen met hun vragen of waardoor het toeleiden of doorverwijzen vanuit een of andere organisatie niet eenvoudig is. 

In Rumst werken meerdere partners samen in een netwerk. Zo behoren het Huis van het kind, het Sociaal huis, het lokaal dienstencentrum, Kind & Gezin, de bibliotheek, kinderopvangdiensten, gezinscoaches tot dit netwerk. Zij geven mee vorm aan de doelstellingen en acties. Ze onderzoeken hoe ze ouders op velerlei manieren in contact kunnen brengen met meerdere diensten. Het is belangrijk dat elke ouder op de hoogte is van de beschikbare basisvoorzieningen van de gemeente Rumst. Hiervoor wordt outreachend gewerkt om ouders en kinderen actief te betrekken. Het netwerk streeft ernaar een vijftal ontmoetingsmomenten te organiseren. Het netwerk wil in de buurten zichtbaar zijn, en dus trekken ze er op uit. Ze gaan naar scholen en plekken waar ouders komen. 

De mens en de organisatie

“Zo’n ontmoetingsmoment brengt mensen samen”, verklaart Krista Michiels, Expert Onderwijs en Opgroeien. “Ouders kunnen op een informele manier kennismaken met de verschillende diensten. Zo praat Leen Mispeters, verpleegkundige bij het consultatiebureau Kind en Gezin met meerdere ouders, want ouders kunnen bij haar terecht met vele vragen over hun jonge kind. Ouders kunnen een gesprekje voeren met een vroedvrouw. Alle locatieverantwoordelijken van de buitenschoolse opvang geven graag een woordje uitleg over de het naschoolse aanbod in Rumst. Er is ook een informatiestand die draagdoeken aanprijst. Ouders kunnen die zelf eens uitproberen.” 

Ontmoeting als kracht 

“Alle ouders en kinderen ontvangen in Rumst een geboortegeschenk”, vervolgt Krista. “Ouders kunnen dit afhalen in de bib, het sociaal dienstencentrum. Bij het afhalen krijgen ouders al heel wat informatie over de basisvoorzieningen in Rumst. Ieder jaar organiseert het netwerk een babyborrel omdat we ervan overtuigd zijn dat we meer ouders kunnen bereiken en meer informatie geven op een feestje. Naast ouders informeren is ontmoeting en sociaal contact tussen ouders en kinderen, ook onderling, een belangrijke vorm van opvoedingsondersteuning.” 

“Ik vind het fijn om andere ouders met jonge kinderen uit Rumst te ontmoeten”, getuigt Sofie, mama van Lan. “Ik was ook wel nieuwsgierig naar het aanbod voor jonge kinderen in Rumst. Ik kwam net een vroegere collega tegen, ik wist niet dat ze ook een baby had. En ja, we kunnen hier fietsen lenen, zo heb je altijd een fiets op maat van jouw kind.” 

“We kwamen vooral voor het sociale contact”, vertelt Jana. “Onze zoon Mauro is nu 16 maand. Corona zorgde ervoor dat Mauro nog maar weinig contact had met andere kinderen.”

“De leendienst voor de fietsen vind ik wel een goed initiatief”, vertelt Bart, papa van Ciubella, Analuna, Emilio-Louis en René-Valentino. “Met vier kinderen lijkt me zo’n uitleendienst wel handig. Ik kende ook niks over het aanbod van de buitenschoolse opvang en ik wil ook eens naar zo’n peuterspeelpunt gaan.” 

Jong en oud genieten samen

Krista besluit: “We organiseren dit feest heel bewust samen met Marijke Samson, de verantwoordelijke van het dienstencentrum. Marijke zet ook in op het intergenerationeel werken. Dit is dus een win-win voor het netwerk en het centrum. Alle bewoners zijn samen met de gezinnen met jonge kinderen uitgenodigd in hun tuin voor het aperitief en een hapje. Zo werken we samen aan ontmoeting en sociale cohesie binnen Rumst.”