2022-2023

Project Trampoline

In 2022-2023 werden de lokale werkgroepen verder individueel gecoacht tijdens nieuwe verdiepingsdagen en thematische intervisiemomenten over ontmoeten en warme transities. VBJK en de Provincie Antwerpen begeleidden de concretisering van de actieplannen en hielpen de besturen om de impact van hun acties te meten.