Groen Kruis

De groene, open ruimtes in het gebied zijn klein en versnipperd door bebouwing, verharding en infrastructuur, zoals grote invalswegen en het Albertkanaal. De groengebieden die deel uitmaken van deze open ruimte liggen verspreid over verschillende gemeenten en districten.

Sinds 2020 werken we volop aan onder meer volgende acties: 

  • In 2024 ontvangen De Nieuwe Rand en Groen Kruis samen 1 miljoen aan subsidies van de Vlaamse Overheid voor gezamenlijke onthardingsprojecten in Ekeren, Schilde en Braschaat.
  • In 2023 en 2024 plaatsten we in Schoten, Schilde, Wijnegem en Deurne meerdere boombruggen waarlangs eekhoorns drukke verkeerswegen kunnen oversteken. 
  • De ecostrook op de Hoogmolenbrug ter hoogte van Schoten en Wijnegem geeft dieren een veilige groenverbinding over het Albertkanaal. Deze is in 2022 aangelegd door De Vlaamse Waterweg.
  • In het verlengde van deze ecostrook plannen we een ecoduct over de Merksemsebaan en een ecotunnel onder de Deurnesteenweg. Zo ontstaat een lange groenverbinding tussen het park van Schoten aan de noordkant van het Albertkanaal en het groendomein Ertbrugge aan de zuidkant.
  • Een Groen Kruis-studie naar mogelijke verbindingen tussen de natuurgebieden Bospolder en Oude Landen in Ekeren is klaar. Daarin zitten grote voorstellen zoals het omvormen van de Transcontinentaalbrug naar een brug met een groene berm, tot kleinere ingrepen zoals boombruggen voor eekhoorns en slimme aanvliegroutes voor vleermuizen en vogels. 
  • De Fortvlakte in Wijnegem verandert van een afgesloten weiland naar een natuurlijke parkzone, waar je kunt wandelen en ravotten. Het centrale deel krijgt een belangrijke functie in het opvangen van regenwater. 
  • In Ertbrugge, op de grens van Wijnegem en Deurne, is het geïntegreerd beheersplan goedgekeurd. Het plan vrijwaart en versterkt erfgoed en natuur in dit historische boslandschap alvast tot het jaar 2045.
  • In de vallei van Groot Schijn kijken we waar we natte natuur kunnen creëren, waar we oevers ecologischer kunnen inrichten en waar we faunapassages kunnen verwezenlijken. De coördineren we samen met het Bekkensecretariaat Benedenscheldebekken en Regionaal Landschap de Voorkempen.
  • We maakten een wandelkaart voor Groen Kruis, met 7 lusvormige, avontuurlijke routes tussen 8 en 18km lang. Dit project is een samenwerking met burgerbeweging GruunRant.
Een landkaart toont het projectgebied van Groen Kruis, dat bestaat uit de gemeenten Schilde, Schoten, Wijnegem en Wommelgem, en de districten Deurne, Ekeren en Merksem.
Het gebiedsprogramma Groen Kruis loopt over het grondgebied van de gemeenten Schilde, Schoten, Wijnegem en Wommelgem, en de districten Deurne, Ekeren en Merksem

Provincie coördineert samenwerkingsverband

Voor Groen Kruis werkt de provincie samen met de districten Ekeren, Merksem en Deurne en de gemeentes Schilde, Schoten, Wijnegem en Wommelgem, en met partners Agentschap Natuur en Bos, Departement Omgeving en Regionaal Landschap de Voorkempen. 

De provincie Antwerpen heeft hierbij een overkoepelende rol. Zij brengt alle partners aan tafel, zoekt naar mogelijke projecten die in de visie van het gebiedsprogramma passen en coördineert de acties rond verbinding van de open ruimte.