Leefmilieu

De provincie speelt een cruciale rol in het bereiken van een duurzaam evenwicht tussen woongebieden, bedrijventerreinen, landbouwzones, groengebieden,…

We maken ook werk van een structurele verbetering van onze leefomgeving, op het vlak van natuur en landschap, milieu, klimaat, water en volksgezondheid. We willen dat de huidige en toekomstige generaties op een gezonde en duurzame manier kunnen genieten van alle facetten van de provincie.