Erfgoed

Ons erfgoed is overal

De omgang met de verschillende soorten erfgoed is vastgelegd in een aantal wetten en decreten. Zorg voor het erfgoed is voor ons geen door wetten opgelegde plicht, maar eerder een uitdaging om kennis en getuigen uit het verleden en de toekomstige ontwikkelingen creatief en wederzijds versterkend te laten samengaan. Erfgoed biedt een meerwaarde voor het ‘wel-zijn’, een kwaliteitsverbetering van het leven en de leefomgeving. Erfgoed is dan ook aanwezig in verschillende provinciale bevoegdheden, zoals ruimtelijke ordening, landschapszorg of gebiedsgericht beleid.

Steeds meer mensen ervaren het als belangrijk dat ons erfgoed onderzocht, bewaard en aan het publiek getoond wordt.

We ondersteunen dan ook graag gebiedsgerichte projecten, impulsprojecten of projecten voor bijzondere doelgroepen om regionaal erfgoed duurzaam te beheren en toegankelijk te maken. 

Hieronder ontdek je nog meer illustraties van onze erfgoed beleidsdoelstellingen en informatie over onze subsidies.

Al 50 jaar onderhouden we de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal