Op één jaar tijd 12% meer fietsers in provincie Antwerpen

publish date
21.01.2020

De provincie Antwerpen investeerde in 2019 veel in fietsvoorzieningen: de aanleg van een fietsostrade tussen Deurne en Boechout, het bouwen van een brug over het kanaal Bocholt-Herentals, een fietstunnel onder de Ring van Geel, enz. Investeringen die renderen, zo blijkt uit de cijfers van de provinciale Fietsbarometer. In 2019 noteerde die voor de provincie Antwerpen een stijging van 12% op jaarbasis.

Nieuws Fietsbarometer

De provinciale Fietsbarometer van de provincie Antwerpen verzamelt objectieve informatie over fietsen en fietsroutes. Sinds 2015 telt de provinciale Fietsbarometer het hele jaar door. In 2019 ziet de provincie Antwerpen een stijging van 12% ten opzichte van 2018. Opnieuw een stijging. In vergelijking met de start van de tellingen, is er zelfs een stijging van 30%. Dit betekent dat er in de laatste vijf jaar voor iedere drie fietsers een vierde is bijgekomen. 

In Willebroek, op het kruispunt waar de fietsostrades F13 Antwerpen-Boom, F17 Lier-Boom, F19 Dendermonde-Boom, F28 Brussel-Boom en F23 Brussel-Boom samenkomen, was er in 2019 een stijging van maar liefst 69% fietsers. Op de Scheldelaan nam vorig jaar het aantal fietsers toe met 31%, gevolgd door de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen ter hoogte van de Caputsteenstraat in Mechelen (16%).

Meetfiets

De meetfietser van de Fietsersbond fietste in opdracht van de provincie Antwerpen 4 030 kilometer van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) in alle gemeenten van de provincie Antwerpen. De meetfiets registreert de maatvoeringen, materialen en berekent scores op fietsgeschiktheid van fietspaden, fietsen in gemengd verkeer en de inrichting van kruisingen.

De provincie Antwerpen beschikt dankzij een nauwe samenwerking met de Fietsersbond over een dataset met héél veel nuttige informatie. Bekijken we bijvoorbeeld de breedte van de fietssuggestiestroken in de provincie Antwerpen dan stellen we vast dat slechts 1,5 kilometer van de 135 kilometer fietssuggestiestroken voldoet aan de minimumbreedte van 1,7 meter. Enkel de Statiestraat in Schilde, Oude Putsebaan in Mechelen en de Molenstraat in Herentals halen de minimumvoorwaarde volgens het fietsvademecum.
Een ander opvallend cijfer is de wacht- en groentijd geregistreerd voor de verkeerslichten op het BFF. Een snelle analyse toont aan dat 8%, of zestig verkeerslichtenoversteken op 754 oversteken, een wachttijd hebben boven zestig seconden. Lange wachttijden zetten fietsers aan tot roodlichtnegatie, wat meer verkeersonveiligheid veroorzaakt.

Miljoen fietsers

De provincie Antwerpen sloot 2019 af met één miljoen fietsers over de fietsbrug in Berchem, onderdeel van de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen. De fietsbrug is niet de enige plaats in de provincie Antwerpen waar de provinciale Fietsbarometer meer dan 1 miljoen fietsers telde. Ook op het Steenplein en de Mercatorstraat in Antwerpen fietsen er jaarlijks vlot 1 miljoen fietsers. Deze twee stedelijke plaatsen laten zich vergezellen door de gemeente Duffel. Aan de brug over de Kleine Nete fietsten in 2019 ook meer dan één miljoen fietsers voorbij.

Online Fietsbarometer

Sinds 2017 vind je al de gegevens van de provinciale Fietsbarometer ook online terug. De gegevens zijn toegankelijk voor gemeente- of stadsbesturen maar ook iedere inwoner kan de informatie raadplegen via de website van de provincie Antwerpen.

 

Volgende van de detaillijst