Chemische procestechnieken 3de graad se-n-se

In deze opleiding leer je:

  • productiegegevens opvolgen en analyseren
  • de productie instellen, omstellen, bedienen, opvolgen en sturen aan de installatie en vanuit de controlekamer

Kwalificatie

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

  • Beroepskwalificatie procesoperator chemische en farmaceutische industrie, niveau 4

Studiegebied

Chemie

Graad

Derde graad TSO: Se-n-Se

Toelatingsvoorwaarden

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je:

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht 
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het 3e leerjaar van de 3e graad bso, waarop deze opleiding betrekking heeft

Duur

1 jaar