26 september 2019

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Provincieraad. Ontslag van mevrouw Marijke Dillen. Opvolging.

0/2

Wijziging van de vertegenwoordiging van de Vlaams Belang-fractie in enkele commissies, in de raad van bestuur van het APB Havencentrum, in de algemene vergadering van OVV Pensioenkas en in de raad van bestuur van de POM Antwerpen. Goedkeuring. (pdf)

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

 

1/1

Erediensten. Antwerpen. Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte van de Moeder Gods. Budget 2019. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

1/2

Erediensten. Antwerpen. Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte van de Moeder Gods. Wijziging meerjarenplan 2014 - 2019 voor de jaren 2018 en 2019. Goedkeuring. (pdf)

1/3

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association. Rekening 2018. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/4

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif. Rekening 2018. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/5

APB INO. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB Inovant. Goedkeuring. (pdf)

1/6

APB PVM. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB Provinciaal Vormingscentrum Malle. Goedkeuring. (pdf)

1/7

APB POA. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Goedkeuring. (pdf)

1/8

Mondiaal Beleid. Budget 2019.Budgetcode 2019/64900000/16/0160 'Subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking'. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

1/9

Mondiaal Beleid. Opheffing van bestaande subsidiereglementen. Goedkeuring. (pdf)

1/10

Subsidiereglement voor scholen van het basisonderwijs en lokale overheden ter verbetering van de verkeersveiligheid en een duurzame mobiliteit in het kader van het 10op10-label - uitdoofscenario. Goedkeuring. (pdf)

1/11

Afgevoerd van de agenda.

Voorstel betreffende Omgevingsvergunningaanvraag van INEOS met betrekking tot Ontbossing en voorbereidende werken voor bouw en exploitatie van een ethaankraker en PDH-unit (“Project One”) te Lillo, ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen). (pdf)

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

 

2/1

APB WAR. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB Cultuurhuis de Warande. Goedkeuring. (pdf)

2/2

APB PSES. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen. Goedkeuring. (pdf)

2/3

APB KMPC. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB Kamp C. Goedkeuring. (pdf)

2/4

APB PDA. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas. Goedkeuring. (pdf)

2/5

APB GKC. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB Gouverneur Kinsbergencentrum. Goedkeuring. (pdf)

2/6

Vzw 't Kader. Vrijwillige uittreding. Goedkeuring. (pdf)

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

 

3/1

Provinciale Groendomeinen Regio Kempen. Parkreglement Hertberg. Goedkeuring. (pdf)

3/2

APB PRZ. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Goedkeuring. (pdf)

3/3

APB PRDS. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Goedkeuring. (pdf)

3/4

APB TPA. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB Toerisme Provincie Antwerpen. Goedkeuring. (pdf)

3/5

EVAP PSRN. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw. Goedkeuring. (pdf)

3/6

EVAP AK. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het EVAP Arboretum Kalmthout vzw. Goedkeuring. (pdf)

3/7

APB CVST. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB Campus Vesta. Goedkeuring. (pdf)

3/8

APB PIH. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Goedkeuring. (pdf)

3/9

Budget 2019. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. Subsidie ter ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

3/10

Personeel. Verlenging contract loonverwerking Cipal. Migratie / uitbouw nieuw loonplatform. Goedkeuring. (pdf)

3/11 Provinciepersoneel. Oprichting van het OFP-S. Goedkeuring van de oprichtingsakte, de provinciale vertegenwoordiger in de OFP en de samenstelling van de raad van bestuur. Goedkeuring. (pdf)

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

 

4/1

Budget 2019. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid en Europa. Budgetsleutel 0500/64900000. Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid. Aanwending van krediet. Goedkeuring. (pdf)

4/2

APB HC. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB Havencentrum. Goedkeuring. (pdf)

4/3

APB HH. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB Hooibeekhoeve. Goedkeuring. (pdf)

4/4

EVAP PV. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Budget 2019. Derde reeks wijzigingen. Financieel evenwicht met toelichting bij de aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Provinciale overheidsopdrachten Kalmthout. Arboretum Kalmthout. Vangeertenhof. Renovatie interieur. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/7

Provinciale overheidsopdrachten. Westerlo. Kamp C. Bouwen van een circulair kantoorgebouw 't Centrum. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/8

Vastgoed. Fietsostrade Antwerpen-Lier. Deelproject 1. Segment 5/oost. Grondaankoop inneming 4. Goedkeuring. (pdf)

4/9

Vastgoed. Essen. Fietsostrade Antwerpen-Essen. Vakken St-Jansstraat-Wildertse Duintjes, Paviljoenweg-Heikant en Paviljoenweg-Kalmthoutsesteenweg. Overdracht aan gemeente. Goedkeuring. (pdf)

4/10

Vastgoed. Mechelen. Fietsostrade Antwerpen-Mechelen. Overdracht vak Vrouwvliet-Caputsteenstraat aan gemeente. Goedkeuring. (pdf)

4/11

Vastgoed. Sint-Katelijne-Waver. Fietsostrade Antwerpen-Mechelen. Vak Groenstraat-Vrouwvliet. Overdracht aan gemeente. Goedkeuring. (pdf)

4/12

Vastgoed. Ranst. Tappelbeek (A.8.05). Aanleg overstromingsgebied. Aankoop grond (gesloopte) woning Mollentstraat 58. Goedkeuring. (pdf)

4/13

Vastgoed. Zandhoven. Heidebeek (A.8.06.33). Gedeeltelijk vernieuwen en gedeeltelijk openleggen van de overwelving stroomafwaarts van de Driehoekstraat. Enige grondaankoop. Goedkeuring.
(pdf)

4/14

Afgevoerd van de agenda.

Vastgoed. Westerlo. Provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en wonen Kamp C. Erfpacht aan Bio-home. Goedkeuring.

4/15

Afgevoerd van de agenda.

Vastgoed. Westerlo. Provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en wonen Kamp C. Erfpacht. Goedkeuring.

5. Moties

 

6. Interpellaties

 

6/1 Interpellatie in verband met het voortbestaan van de provincies, ingediend door Jan Claessen (Vlaams Belang). (pdf)
6/2 Interpellatie in verband met de startnota en afschaffing provincies, ingediend door Rudy Sohier (PVDA).
6/3

Afgevoerd van de agenda.

Interpellatie in verband met de verlenging van de beslissingstermijn voor de omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van 50 appartementen voor het project Grimstedepark te Turnhout, ingediend door Erik De Quick (Vlaams Belang).

6/4 Interpellatie in verband met de Kleiputten, ingediend door Rudy Sohier (PVDA).
6/5 Interpellatie in verband met de visputten, ingediend door Rudy Sohier (PVDA).

7. BESLOTEN VERGADERING

 

7/1

Dadingsovereenkomst. PRUP C11, C12, C13, C15 en C21 Herselt. Goedkeuring.

7/2

Procoro. Nieuwe samenstelling. Goedkeuring.

7/3

PDPO III. Provinciaal Managementcomité. Wijziging in de samenstelling. Goedkeuring.