Sanering van terrein Frateur in Boom start voorjaar 2021

publish date
07.01.2021

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM heeft begin december de aannemer aangesteld die de sanering van het terrein Frateur langsheen de A12 voor rekening neemt. Deze sanering wordt uitgevoerd in het voorjaar van 2021 en duurt enkele maanden. De aannemer start met het afgraven van de bovenste laag van het hele terrein, en vult nadien het afgegraven deel opnieuw aan met propere grond. 

Voor deze saneringswerken werkt de aannemer een plan van aanpak uit dat we tijdens een digitaal startoverleg voorleggen aan de buurt, en in het bijzonder aan de bewoners van aanpalende panden. De datum voor dit startoverleg laten we tijdig weten.

We streven er bij de sanering naar om de oude gebouwen van Frateur te behouden als geluidsbuffer tegen het verkeerslawaai van de A12.  Of dit lukt, hangt af van hun stabiliteit. Voor de gebouwen die behouden blijven, zoeken we in het Masterplan voor de stationsomgeving naar een nieuwe functie.

Blijf je graag op de hoogte van deze saneringswerken, meld je dan voor de nieuwsbrief. Je ontvangt een eerste mailtje om je inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen.

Op de pagina's van De Stationsomgeving Verbindt in Boom lees je meer over dit project.