Startschot voor opwaardering Stationswijk Boom

publish date
06.01.2021

Eind december 2020 beslisten de deputatie van de provincie Antwerpen en het college van Boom welk ontwerpbureau aan de slag gaat om de Stationsomgeving van Boom te hertekenen.  Het gekozen team kwam als laureaat uit de procedure Open Oproep die door het Team Vlaams Bouwmeester was georganiseerd. Hiermee is nu echt het startschot gegeven voor de opwaardering van de wijk.

Ambities voor de Boomse stationsbuurt

Even terug in de tijd, naar eind 2019. Provincie Antwerpen en het college van Boom organiseerden toen samen een infomarkt voor alle geïnteresseerden, in het stationsgebouw van Boom. Samen wilden ze een gemeenschappelijk plan uitwerken voor de stationsomgeving van Boom. Onder andere NMBS en Infrabel, De Lijn, meerdere departementen van de Vlaamse Overheid, de Provinciale ontwikkelingsmaatschappij POM en het autonoom gemeentebedrijf Boom Plus engageren zich om hier aan mee te werken.

De streefdoelen zijn:

  • Het isolement van de stationswijk verbreken door – letterlijk – een betere verbinding te maken met het centrum van Boom en omliggende wijken
  • Het station beter bereikbaar maken voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto’s .
  • De wijk opwaarderen en levendiger maken.

Onder leiding van Team Vlaams Bouwmeester zochten we vervolgens naar een ontwerpteam dat deze ambities in concrete plannen kan omzetten.

Wat mogen we nu verwachten?

Samen met de bewoners

In 2021 werkt het ontwerpteam voorstellen uit voor stationswijk. Betere verbindingen met de omliggende wijken, meer groen en levendigheid in de buurt en een nieuwe rol voor het openbaar vervoer en de fiets zijn belangrijke prioriteiten.

Ook in de stationsomgeving zelf zie je binnenkort de aanvang van de project. Zo gaat OVAM begin 2021 als eerste aan de slag, met de sanering van het terrein Frateur.

Bewoners van de wijk, pendelaars, bezoekers en werknemers in de wijk nodigen we mee uit aan tafel om de toekomst van het station en de stationswijk vorm te geven. Nog voor de zomervakantie plannen we bijeenkomsten om samen voorstellen te evalueren en te verbeteren.

Nieuwsbrief

Bij elke nieuwe stap in dit project versturen we de nieuwsbrief ‘De stationsomgeving verbindt’. Abonneer je via onderstaande knop. Je ontvangt een eerste mailtje om je inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen.

Op de pagina's van De Stationsomgeving Verbindt in Boom lees je meer over dit project.