Geel

Uitdagingen 

  • De Nieuwstraat trok vroeger shoppers van ver uit de buurt, maar leegstand nam toe en de straat verloor aantrekkingskracht. 
  • Een warm welkom aan bezoekers ontbrak, terwijl Geel zich als gastvrije, inclusieve stad profileert. Er was geen signalisatie vanuit de centrumparkings naar het shopping-gebied.
  • De Nieuwstraat, Markt en Pas vormden drie verschillende eilanden. De Markt is een open, grijze vlakte die niet uitnodigt om te flaneren naar de winkelstraten.
  • De winkelstraten misten een imago, beleving, kleur. ‘Grijs’ werd er het meeste mee geassocieerd. Een lage aantrekkingskracht houdt bezoekers weg en moedigt geen lange verblijfsduur aan.

Het DNA-onderzoek leverde volgende bouwstenen op: ‘Je komt er, je blijft er’, Gemoedelijk, Vriendelijk, Behoudend, Zorgzaam, Tolerant, Geëngageerd, Groot dorp, Shelter.

Hieruit filterden we het DNA van Geel: ‘INCLUSIE. In Geel hoort iedereen erbij, wie je ook bent, welke achtergrond of welk talent, je mag er zijn. Iedereen zorgt voor iedereen in Geel’.

De vertaling van dit DNA naar de kern bevatte volgende facetten:

  • Kleur brengen in de stad om de verschillende straten te verbinden.
  • Moderne signalisatie om bezoekers in en door de stad te leiden.
  • Straatmeubilair dat kleur geeft aan de stad.
  • De mix van ondernemers en aanbod in kaart brengen en nieuw ondernemend talent aantrekken.
  • Een welkom gevoel voor iedereen creëren door meer groen en kleur te brengen in de kern.

Acties

Signalisatie

Extern bureau Fugzia kreeg de opdracht om de trafiek naar en door het centrum op een originele manier aan te pakken. Geel wilde zo veel mogelijk met (warme) kleuren en het DNA werken, i.p.v. voor de hand liggende, saaie signalisatie te gebruiken. De signalisatie moest alle mobiliteitsgroepen aanspreken en mee de veiligheid van de bezoekers garanderen. 

Signalisatie voor & na

Parkings

De parkings werden een plaats van warm onthaal en het werd in een oogopslag duidelijk hoe men naar de winkelstraten kan wandelen. Tussen parking Nieuwstraat en de winkelstraat werd een volledige muur aangepakt met kleur, om bezoekers meteen naar de straat te leiden en het centrum op te fleuren. Voor fietsen voorzagen we in de Nieuwstraat een originele fietsenstalling.

Parking Geel
Parking voor en na

Beleving in de straten

The Crystal Ship bracht bijkomende beleving in de winkelstraten. Net zoals bij de doorgang van parking Nieuwstraat, kwamen zowel in de Nieuwstraat als in de Pas kleurrijke gevelschilderingen, echte instagrammable hot spots in het centrum. Bewoners en handelaars van de nabije omgeving werden bevraagd bij het ontwerp en de uitvoering.

In de straten zelf kwam een veilige bekabeling, zodat handelaars een manier krijgen om gezamenlijke acties of thema’s niet alleen in de etalages te tonen, maar ook in de straten zelf.

Muurschildering Geel
Zonder én met muurschilderingen

Aandacht voor de handelaars

Aansluitend op de kleurrijke beleving trokken we de aandacht naar de handelaars zelf. Uit de analyses leerden we dat de bestaande handelaars niet genoeg ‘naar buiten komen’. Dit pakten we heel letterlijk aan door via originele portretten de winkeliers zelf te tonen.