EFRO Vlaanderen

Prioriteiten

Slim Vlaanderen 

  Ontwikkeling en versterking van onderzoeks- en innovatiecapaciteit 

  Inzetten op digitalisering voor burgers, bedrijven en overheden 

  Het ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, rechtvaardige transitie, industriële transitie en ondernemerschap 

Groen Vlaanderen     

  Bevorderen van energie-efficiëntiemaatregelen 

  Bevorderen hernieuwbare energie 

  Bevorderen van aanpassing aan klimaatverandering 

  Bevorderen van duurzame stedelijke mobiliteit Website

Website

Uitgebreide informatie over dit programma vind je op www.efro.be