Thematische fondsen

Zo bundelt Horizon Europe de verschillende onderzoeksprogramma’s. De thematische fondsen hebben een cross-sectorale focus. Met andere woorden: Erasmus+ is niet alleen voor scholen, maar voor een zeer ruime groep organisaties. De thematische fondsen richten zich, naast onderzoeksprojecten, vooral op piloot- en demonstratieprojecten en projecten rond kennisdeling, (gezamenlijke) kennis- en capaciteitsopbouw, informatie en bewustwording.

Hieronder sommen we een aantal programma’s op, maar er zijn nog heel wat andere thematische fondsen.

  • Horizon Europe: Onderzoek en innovatie 
  • Erasmus+: Onderwijs, opleiding, jeugd en sport 
  • LIFE: Natuur, biodiversiteit, klimaat en milieu 
  • Creative Europe: Ondersteuning van de creatieve en culturele sectoren 
  • Europa WSE (voorheen ESF Vlaanderen): Versterking van de arbeidsmarkt en vergroten van de werkgelegenheid
  • Digital Europe: Digitale technologieën voor bedrijven, burgers en overheden