Thematische fondsen

Zo bundelt Horizon Europe de verschillende onderzoeksprogramma’s. De thematische fondsen hebben een cross-sectorale focus. Met andere woorden: Erasmus+ is niet alleen voor scholen, maar voor een zeer ruime groep organisaties. De thematische fondsen richten zich, naast onderzoeksprojecten, vooral op piloot- en demonstratieprojecten en projecten rond kennisdeling, (gezamenlijke) kennis- en capaciteitsopbouw, informatie en bewustwording.

Hieronder sommen we een aantal programma’s op, maar er zijn nog heel wat andere thematische fondsen.