Interreg Noordzee

Interreg North Sea logo 2022 RGB all

Prioriteiten

Robuuste en slimme economieeën

  • De ontwikkeling en het versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van geavanceerde technologieën 
  • Het ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële overgang en ondernemerschap 

Een groene transitie

  • Het bevorderen van energie-efficiëntie en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen 
  • Het bevorderen van de overgang naar een circulaire en hulpbron-efficiënte economie 
  • Duurzame mobiliteit 

Klimaatbestendigheid

  • Het bevorderen van de aanpassing aan de klimaatverandering en van rampen risicopreventie en – bestendigheid 
  • Het bevorderen van biodiversiteit, groene infrastructuur in de stedelijke omgeving en vermindering van verontreiniging 

Een beter bestuur

  • Een beter bestuur voor samenwerking 

Website

Uitgebreide informatie over dit programma vind je op www.interregnorthsea.eu.