Interreg Vlaanderen-Nederland

Prioriteiten

Een slimmer Europa

 • De ontwikkeling en het versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van geavanceerde technologieën 
 • Het ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële overgang en ondernemerschap 

Een groener Europa

 • Het bevorderen van energie-efficiëntie en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen 
 • Het bevorderen van hernieuwbare energiebronnen 
 • Het ontwikkelen van slimme energiesystemen, netwerken en opslag 
 • Het bevorderen van de aanpassing aan de klimaatverandering en van rampen risicopreventie en – bestendigheid 
 • Het bevorderen van de overgang naar een circulaire en hulpbron-efficiënte economie 
 • Het bevorderen van biodiversiteit, groene infrastructuur in de stedelijke omgeving en vermindering van verontreiniging 

Een socialer Europa

 • Verbetering van de doeltreffendheid van de arbeidsmarkten en toegang tot hoogwaardige werkgelegenheid over de grenzen heen 
 • Verbetering van de toegang tot en de kwaliteit van onderwijs, opleiding en een leven lang leren over de grenzen heen met het oog op de verhoging van het opleidingsniveau en de bijbehorende vaardigheidsniveaus die over de grenzen heen erkend moeten worden 
 • Het versterken van de rol van cultuur en duurzaam toerisme in de economische ontwikkeling, sociale inclusie en sociale innovatie 

Een Europa zonder grenzen 

 • Een beter bestuur voor samenwerking 

Website

Uitgebreide informatie over dit programma vind je op www.grensregio.eu