Interreg Noordwest-Europa

Logo Interreg Noordwest-Europa
Logo Interreg Noordwest-Europa

Prioriteiten

Slimme klimaatbestendigheid voor NWE-gebieden

  • Het bevorderen van biodiversiteit, groene infrastructuur in de stedelijke omgeving en vermindering van verontreiniging
  • Het bevorderen van de aanpassing aan de klimaatverandering en van rampen risicopreventie en – bestendigheid 

Slimme en eerlijke energietransitie

  • Het bevorderen van energie-efficiëntie en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen
  • Het bevorderen van hernieuwbare energiebronnen 

Overgang naar een plaats-gebonden circulaire economie

  • Het bevorderen van de overgang naar een circulaire en hulpbron-efficiënte economie 

Bevordering van innovatie-capaciteit in de NWE-regio’s

  • De ontwikkeling en het versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van geavanceerde technologieën 

Overgang naar een sociaal inclusieve, duurzame en veerkrachtige samenleving

  • Verbetering van de doeltreffendheid van de arbeidsmarkten en toegang tot hoogwaardige werkgelegenheid over de grenzen heen
  • Gelijke toegang tot gezondheidszorg verzekeren door de ontwikkeling van infrastructuur, inclusief eerstelijnszorg, en de transitie van institutionele naar gezins- en gemeenschapszorg bevorderen.
  • Het versterken van de rol van cultuur en duurzaam toerisme in de economische ontwikkeling, sociale inclusie en sociale innovatie 

Website

Uitgebreide informatie over dit programma vind je op www.nweurope.eu