Lerend netwerk Zorg en Sociale Economie 2022

Eerste editie lerend netwerk

Op woensdag 29 juni kwam het lerend netwerk voor een eerste keer samen in het Gouverneur Kinsbergencentrum in Wilrijk.

Giannoula Tsakitsidis, gastprofessor bij de Universiteit Antwerpen en expert interprofessioneel samenwerken, gaf een toelichting over transities in de zorg en Guido Vangoidsenhoven, regisseur sociale economie Rivierenland Stad Mechelen, vertelde ons meer over transities in sociale economie.

Na de middag gingen we aan de slag met diverse stellingen over werken in en met 'Zorg en Sociale Economie'. De deelnemers maakten een bucketlist waar ze vóór het volgende lerend netwerk in september mee willen starten in hun organisatie.

De quick-wins van deze dag:

  ◾ de applicatie ‘FACT’, die ervoor zorgt dat communiceren op de werkvloer een stuk makkelijker wordt.  
  instructiefilmpje - promofilmpje - FACT voor Android - FACT v oor iOS. Kijk zeker ook naar het project Taal in de Zorg van Provincie Antwerpen.

  ◾ het boek ‘Sociocratie 3.0’: een op principes gebaseerde praktische gids, bestaande uit diverse tools die bijdragen aan de ontwikkeling van wendbare, veerkrachtige en effectieve organisaties.

  ◾ een overzicht van de lokale regisseurs sociale economie uit jouw regio.

  ◾ het enthousiasme in de groep!

Tweede editie lerend netwerk

Op dinsdag 20 september trokken we met onze deelnemers naar Kamp C in Westerlo, waar we verder bouwden aan de toekomst tussen Zorg en Sociale Economie.

Geert Van Hootegem, directeur van HIVA en hoogleraar aan de KU Leuven, gaf een lezing over ‘design en verandering’. De lezing werd opgenomen, deze kan je via Youtube herbekijken. Zijn presentatie werd geïntegreerd in de algemene presentatie en is onderaan de pagina terug te vinden.

Ellen Van Broekhoven, deelnemer van ons lerend netwerk en begeleider Zorg bij vzw De Biehal, vertelde hoe het project Tea for Two mogelijke jobcreaties heeft onderzocht (en getest) voor medewerkers uit sociale economie.

Bart Quirijnen, algemeen directeur van vzw De Sprong, nam ons mee in het project ‘Employment Design On The Move’. Een sterk arbeidsmarktgericht project, met de focus op de operationele werking van organisaties, dat outreachend werkt naar personen die in het regulier economisch circuit moeilijk een geschikte job kunnen vinden. 

Eindigen deden we met het formuleren van actiepunten in een kwadrantenoefening, het hielp de deelnemers meer focus en efficiëntie te verkrijgen in de acties om er later mee aan de slag te kunnen gaan. 

Urgent en belangrijk? 

  ◾ witte woede 2.0: gedaan met wachten – het moet anders, nu!!

  ◾ partnerschappen aangaan, samenwerken en het netwerk wakker maken

  ◾ stakeholdersmanagement

  ◾ laaghangend fruit plukken: noden en mogelijkheden, vragen matchen met oplossingen

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Derde editie lerend netwerk 

Voor de derde en laatste editie was het lerend netwerk te gast in ‘ons’ provinciehuis.

Conclusie van deze dag:

🔺 Strategische veranderingen zijn nodig omdat er andere verwachtingen zijn van (potentiële) zorgvragers. We dienen meer intersectoraal te gaan samen-werken dat lokaal ingebed is; waarbij:

  ◾ gemengde woonvormen voorop staan, medewerkers ingezet kunnen worden in verhouding met zorgvragers;

  ◾ (inter)sectorale talenten gebundeld dienen te worden zodat er meer en beter samengewerkt kan worden;

  ◾ de nood aan vrijheid om te experimenteren is groter dan de financiële middelen die verkregen kunnen worden

🔺 Er is een groot draagvlak om effectief gezamenlijke acties uit te voeren.

In onderstaand filmpje zijn 4 deelnemers van het lerend netwerk aan het woord en vertellen zij hoe ze het traject hebben ervaren:

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Het eindrapport van dit traject, dat werd begeleid door IDEA Consult, kan worden opgevraagd bij de projectcoördinator Elke Wens (elke.wens@provincieantwerpen.be).