Module 2 – Technologische Wendbaarheid

ICT wint overal aan belang, ook in de zorg. In deze module leren deelnemers hoe ze technologische wendbaarheid kunnen integreren in hun werk als zorgprofessional om zo de beste zorg te bieden voor de zorgontvanger.

Beschikken over voldoende ICT-vaardigheden is de basis van technologische wendbaarheid. In deze module maken deelnemers kennis met hun eigen mediaprofiel.

Zorgprofessionals kunnen informatie vinden over zorgtechnologische hulpmiddelen en leren in deze module hoe ze het juiste hulpmiddel kiezen en hiermee omgaan.

Het is daarnaast eigen aan de job van zorgverleners om veel om te gaan met informatie over zorgontvangers. Het is voor hen belangrijk om te weten waar en hoe ze betrouwbare informatie verzamelen, verwerken en verspreiden.

Bij het gebruiken van data en zorgtechnologie is het van belang om dit met respect te doen en rekening houdend met ethische vraagstukken die hieraan verbonden zijn. In deze module gaan we dieper in op dit uitdagende aspect. Niet alleen theoretisch, maar ook onder andere via een stellingenspel.

Om deze leerdoelen te behalen tijdens de ZORO-training, ontwikkelden we een draaiboek met bijlagen voor lesgevers. Alle materialen voor module 2 kan je hieronder terugvinden. 

Bekijk zeker ook het train-the-trainer-filmpje om snel een beeld te krijgen van deze module.