Mondiale Landschapsdag

Duurzame gebiedsontwikkeling voor mens en natuur

Inleiding – gebiedsontwikkeling in een mondiaal perspectief:

  • Dienst Duurzaam Milieu en Natuurbeleid, Dirk Vandenbussche: 'Ecosystemen als kader voor gebiedsontwikkeling'. 
  • Koninklijk Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen – KMDA, directeur Dries Herpoelaert, 'Kennisdeling tussen projecten wereldwijd, een mondiaal perspectief'.

Deel 1 - Parkbeheer en landschapsbeleving:

  • Regioproject Guatemala, Geert Vanheusden - coördinator partnerorganisatie El Recuerdo, 'Voorstelling regioproject en realisaties Park T21 in Suroriente, Guatemala.'
  • Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen, directeur Peter Verdyck: 'Streven naar een kwalitatieve ontwikkeling van groene parken en ruimten.'
  • Toerisme Provincie Antwerpen, Martine Vinck - marketing & logies-consulent, 'Duurzaamheid bij logies, kansen en oplossingen.'

Deel 2: Mobilisatie voor duurzame bosbouw en landschapsbeheer

  • Regioproject Guatemala, Geert Vanheusden - coördinator partnerorganisatie El Recuerdo, 'De rol van kansengroepen en het middenveld bij herbebossingsprojecten.'
  • Regionale Landschappen, Ines Van Limbergen – coördinator Regionaal Landschap de Voorkempen: 'Inwoners en partners verbinden rond een wervend landschapsverhaal.'
  • Bosgroepen, Jan Seynaeve - coördinator Bosgroep Zuiderkempen, 'Succesfactoren voor duurzame bosbouw en privaat-publieke samenwerking.'

Debat – tussen sprekers en publiek, aan de hand van thematische vragen.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Graag een korte terugblik op de hele dag?

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.