Mondiale Landschapsdag

Duurzame gebiedsontwikkeling voor mens en natuur

Inleiding – gebiedsontwikkeling in een mondiaal perspectief:

  • Dienst Duurzaam Milieu en Natuurbeleid, Dirk Vandenbussche: 'Ecosystemen als kader voor gebiedsontwikkeling'. 
  • Koninklijk Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen – KMDA, directeur Dries Herpoelaert, 'Kennisdeling tussen projecten wereldwijd, een mondiaal perspectief'.

Deel 1 - Parkbeheer en landschapsbeleving:

  • Regioproject Guatemala, Geert Vanheusden - coördinator partnerorganisatie El Recuerdo, 'Voorstelling regioproject en realisaties Park T21 in Suroriente, Guatemala.'
  • Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen, directeur Peter Verdyck: 'Streven naar een kwalitatieve ontwikkeling van groene parken en ruimten.'
  • Toerisme Provincie Antwerpen, Martine Vinck - marketing & logies-consulent, 'Duurzaamheid bij logies, kansen en oplossingen.'

Deel 2: Mobilisatie voor duurzame bosbouw en landschapsbeheer

  • Regioproject Guatemala, Geert Vanheusden - coördinator partnerorganisatie El Recuerdo, 'De rol van kansengroepen en het middenveld bij herbebossingsprojecten.'
  • Regionale Landschappen, Ines Van Limbergen – coördinator Regionaal Landschap de Voorkempen: 'Inwoners en partners verbinden rond een wervend landschapsverhaal.'
  • Bosgroepen, Jan Seynaeve - coördinator Bosgroep Zuiderkempen, 'Succesfactoren voor duurzame bosbouw en privaat-publieke samenwerking.'

Debat – tussen sprekers en publiek, aan de hand van thematische vragen.

Graag een korte terugblik op de hele dag?