Bovenlokale fietsroutes scoren in Arendonk 5,9 op 10

publish date
29.01.2018

De Provinciale Fietsbarometer analyseerde in Arendonk de toestand van 25,9 kilometer bovenlokale fietsroutes. Dat zijn routes die fietsers over langere afstanden gebruiken. Trilcomfort, breedte, schrikstrook en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

De scores voor de bovenlokale fietsroutes in Arendonk (5,9/10) lopen gelijk met de provinciaal gemiddelden. De fietspaden scoren er iets minder op afstand tot de rijweg maar scoren iets beter op trilcomfort (4,7/10). Fietsen in gemengd verkeer scoort in Arendonk gemiddeld beter dan het provinciaal gemiddelde (5,2/10), grotendeels dankzij de knip op de Heirbaan, ter hoogte van de grens met Oud-Turnhout.

Fietspaden

De Kloosterbaan, tussen Biesputten en Schutterstraat, scoort met 7,8 op 10 relatief goed op alle criteria. De Schotelven en De Daries scoren voor Arendonk het minst met respectievelijk 1,9 op 10 en 1,8 op 10. De provincie Antwerpen vraagt bij de heraanleg van de fietspaden op Schotelven en De Daries aandacht voor breedte, afstand tot de rijweg en materiaalkeuze.
De provincie Antwerpen beveelt ook de heraanleg aan van het fietspad op de Wampenberg/Begijnhof ten zuiden van de kruising met 't Zand. Dit fietspad scoort op alle aspecten laag. Zo haalt het een 0 op 10 omwille van de afstand tot de rijweg waar een toegelaten snelheid van 50 km/u van toepassing is.
De fietspaden langs Grens halen een mooie 8,5 op 10, met topscores op breedte en afstand tot de rijweg.

Gemengd verkeer

Op 5,6 kilometer van de BFF-routes in Arendonk is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De Heirbaan, met een 'knip' ter hoogte van de gemeentegrens met Oud-Turnhout, scoort goed met 6,4 op 10 binnen en buiten de spits. De Koeistraat en De Valken scoren laag omwille van de hoge verkeersintensiteiten en een matig trilcomfort. Een aanpassing van de weginrichting, met voldoende brede fietssuggestiestroken, en een aanpassing van het snelheidsregime kan de fietsgeschiktheid op gemengd verkeerroutes verbeteren. 

Tot slot beveelt de provincie Antwerpen aan om markeringen voor het hele netwerk uniform te maken.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden. De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken. 

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Arendonk ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.
 

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo scoort beter dan provinciaal gemiddelde

publish date
22.12.2017

De meetfietser fietste in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo de bovenlokale fietsroutes. Het gaat in totaal om 9,1 km fietspaden en 2,6 km in gemengd verkeer. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

De Bullesteeg scoort goed op alle criteria en haalt 9,1 op 10
De Bullesteeg scoort goed op alle criteria en haalt 9,1 op 10

De bovenlokale fietspaden in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo scoren zeer goed in vergelijking met het provinciaal gemiddelde. Zij scoren 7,3 op 10 in vergelijking met 6,1 op 10 voor het provinciaal gemiddelde. De fietsroutes in gemengd verkeer in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo scoren gemiddeld 6,6 op 10, eveneens ver boven het provinciaal gemiddelde.

Fietspaden

De Bullesteeg scoort goed op alle criteria en haalt 9,1 op 10. Het is dan ook een recent aangelegde en aparte fietsweg. De Antwerpsebaan scoort het minst met slechts 5,3 op 10. Dit minder goede cijfer komt door de onvoldoende afstand tot een rijweg met (deels) 70 km/u snelheidsregime en door het gebruik van klinkers als verharding. Ook het gebruik van klinkers als verharding had een negatief effect op de score.

De fietsweg tussen Scheldelaan en Antwerpsebaan scoort met 5,5 op 10 matig. Deze fietsweg is te smal en haalt minder goede resultaten op trilcomfort. De provincie Antwerpen beveelt daarom aan om het tweerichtingsfietspad langs de Antwerpsebaan van de Oudebroekstraat tot de Nieuwe Westweg, te verbreden en in asfalt aan te leggen.

Gemengd verkeer

Het Verbrandstraatje scoort erg goed met 7,6 op 10, zowel binnen als buiten de spits. De Antwerpsebaan-Steenovenstraat scoort 3,3 op 10 zowel binnen als buiten de spits. Men rijdt er sneller dan de toegelaten snelheid van 50 km/u. Daarbij is er veel verkeer. Het fietsplan van het district voorziet in fietssuggestiestroken. De provincie Antwerpen adviseert om deze stroken zeker met alternerende parkeervakken en/of bloembakken aan te vullen om voldoende optische versmalling te bereiken.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.
De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in het district Berendrecht-Zandlviet-Lillo ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

 

 

Fietsbarometer gaat online

publish date
29.11.2017

In 2014 pakte de provincie Antwerpen uit met de opstart van de provinciale Fietsbarometer. Dat is een instrument dat objectieve informatie over fietsen en het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) in de provincie Antwerpen verzamelt. De provincie Antwerpen stelt nu de informatie van die provinciale Fietsbarometer, meetfietsgegevens, fietstellingen en ongevalcijfers open en beschikbaar in een online platform.

De provinciale Fietsbarometer kwam er uit nood aan objectieve cijfers. De fiets won aan terrein, het besef naar het belang van gerichte investeringen groeide maar veel investeringen gebeurden vanuit het buikgevoel. De provinciale Fietsbarometer is hiervoor dé ideale oplossing. Het brengt alle gegevens samen, zowel meetgegevens van de infrastructuur als fietstellingen en fietsongevallen, op kaart, tabel en grafiek. Het vergelijken, interpreteren en analyseren van die cijfers leidt tot objectieve informatie en gerichte aanbevelingen die de provincie Antwerpen deelt met de lokale en bovenlokale beleidsmakers. Op die manier hebben gemeentebesturen een basis voor de integratie van hun fietsbeleid bij het uittekenen van hun mobiliteitsbeleid.

Transparantie

De afgelopen drie jaar verzamelde de provincie Antwerpen enorm veel cijfermateriaal. Het binnenshuis houden van die gegevens zou zonde zijn. Medewerkers van de Fietsbarometer verduidelijken de metingen aan de hand van een rapport maar voortaan kunnen gemeentebesturen zelf hun rapport inkijken, cijfers raadplegen en vergelijken dankzij het online platform. Dit zorgt ervoor dat de provincie Antwerpen een nog beter en completer overzicht zal hebben over het fietsgebeuren en dat het de lokale overheden nog verder kan ondersteunen in de interpretatie van de verzamelde gegevens.

Uniek

Uniek aan het platform van de fietsbarometer is dat de gegevens niet alleen toegankelijk zijn voor gemeente- of stadsbesturen. Iedere inwoner kan de informatie raadplegen. Benieuwd naar een BFF-route in je dorp? Of wil je een minder goede situatie op het BFF aankaarten bij je gemeente? Neem dan zeker de objectieve cijfers van het platform mee. Het platform werd zo ontwikkeld dat je in één oogopslag kunt zien waar de knelpunten in een gemeente zich bevinden, waar een BFF-route juist goed scoort of hoe het komt dat een bepaalde route in gemengd verkeer maar 5/10 haalt.
Het platform is toegankelijk via de website van de provincie Antwerpen (via zoekfunctie 'Fietsbarometer').

Samenwerking

De provincie Antwerpen werkte voor het digitaal platform samen met Siggis, een bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van geografische informatiesystemen (GIS). Dergelijke systemen zijn vaak ingewikkeld voor gebruikers zonder enige GIS-kennis. Siggis ontwikkelde een gebruiksvriendelijk platform samen met de provincie Antwerpen.
Daarnaast is de Fietsersbond van bij de start van de provinciale Fietsbarometer betrokken partij. Zij voert de audits uit op de bovenlokale functionele fietsinfrastructuur. Hiervoor gebruiken ze een meetfiets en verzamelden tot nu toe data op meer dan 3000 km fietsroutes.
 

Zoersel scoort 6,2 op 10 met fietsbarometer

publish date
22.11.2017

De provincie Antwerpen analyseerde met haar provinciale Fietsbarometer in Zoersel de toestand van de bovenlokale fietsroutes. Dat zijn routes die fietsers over langere afstand gebruiken. Concreet gaat het in Zoersel om 32,8 km fietspaden. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

Rodendijk in Zoersel
De Rodendijk wordt op korte termijn onder handen genomen

Bovenlokale fietspaden

Globaal bekeken evenaren de bovenlokale fietspaden in Zoersel met 6,2 op 10 het provinciale gemiddelde van 6,1 op 10. Voornamelijk de beperkte breedte en het lage trilcomfort van de fietspaden zijn werkpunten doen dit cijfer dalen. Zo scoren de fietspaden in Halle dorp slechts 2 op 10 op breedte. De fietspaden hebben er amper een breedte van 100 cm. Bovendien is de afstand tot de rijweg schuwbreedte er te beperkt of wordt ze ingenomen door geparkeerde voertuigen. Ook in de Handelslei is de breedte te krap. Aan beide zijden zijn er fietspaden van ongeveer 160 cm voorzien. Deze zijn te smal om in beide richtingen te gebruiken, zeker wanneer er obstakels zoals paaltjes of plantvakken langs het fietspad staan.
De Westmallebaan springt er qua breedte uit met een score van 9 op 10. De fietspaden zijn er 270 cm breed en met een ruime tussenbreedte van 120 cm is het aangenaam fietsen.
De mindere scores op trilcomfort hebben in Zoersel vaak te maken met onderhoud: gras en onkruid tussen de voegen van betonklinkers, slijtage van cementbeton, enz.

Gemengd verkeer

Op 4,1 km van de BFF-routes in Zoersel is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. In de spits scoren ze maar 5,4 op 10 en zijn ze van wisselende kwaliteit. In het dorpscentrum van Halle fiets je 500 meter in gemengd verkeer. Dit traject scoort niet goed, voornamelijk omwille van de hoge verkeersintensiteiten. De route langs de Herentalsebaan-Einhoven-Kluisbaan scoort beter omdat de route autoluwer is met een asfalt van goede kwaliteit. 

De gemeente Zoersel is zich bewust van deze situaties. Zo werd in augustus van dit jaar een nieuwe toplaag aangelegd op de Rodendijk. Zoersel wil ook het dubbelrichtingsfietspad langs de Sint-Antoniusbaan verbreden wanneer hier rioleringwerken worden uitgevoerd. Verder loopt er ook een mobiliteits- en parkeerstudie voor de kern van Halle-Dorp. Bedoeling van deze studie is om de mobiliteit in de dorpskern van Halle-Dorp in kaart te brengen en oplossingen te zoeken voor de huidige knelpunten.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.
De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken. Meer info vind je op de webpagina van de provinciale Fietsbarometer.
Wil je het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Zoersel doornemen? Vraag het op via het contactformulier van Steunpunt Fiets.
 

Provincie Antwerpen werkt aan slimmere mobiliteit

publish date
25.10.2017

Veel fietsbeleid in Vlaanderen wordt nog steeds gevoerd op basis van buikgevoel. De provincie Antwerpen wil het fietsbeleid baseren op objectieve cijfers en wetenschappelijk onderzoek. Nu stelt ze haar expertise ter beschikking van gemeenten, provincies, agentschappen van de Vlaamse overheid en lokale politiezones. Via het provinciale raamcontract voor fietstellingen en verkeersonderzoek kunnen deze ook werk maken van gedegen fietsonderzoek.

Fietstelling fietsbarometer

Steeds meer bestuursniveaus zetten in op de fiets. Voor een goed fietsbeleid is een sterke, objectieve basis nodig. De provincie Antwerpen voert al enkele jaren onderzoek naar de kwaliteit van fietsinfrastructuur, voert fietstellingen uit en brengt het profiel van de fietser in kaart. Belangrijke informatie die in Vlaanderen niet altijd voorhanden is. Om andere bestuursniveaus aan te zetten om ook werk te maken van onderzoek, stelt de dienst mobiliteit van de provincie Antwerpen hun raamcontract ter beschikking. Op die manier moet niet iedereen een eigen offerteaanvraag opmaken, wat heel wat tijd en geld bespaart. De expertise van de dienst mobiliteit op het vlak van fietsonderzoek stelt de provincie Antwerpen met veel plezier ter beschikking voor lokale en bovenlokale overheden in Vlaanderen. Dit heeft het bijkomend voordeel dat onderzoek naar fietsen in Vlaanderen op een uniforme wijze gebeurt, waardoor de resultaten beter met elkaar vergeleken kunnen worden. Deze data geven mandatarissen en ambtenaren inzicht in het fietsgebruik en het verkeer in gemeenten, steden, provincies en Vlaanderen. 

Raamcontract

Dankzij dit raamcontract kunnen gemeenten en steden meeliften op inspanningen en expertise van de provincie Antwerpen voor permanente fietstellers en verkeersonderzoek. Een uniek contract dat meer en makkelijker verkeersdata verzamelt, cijfers onderling vergelijkt, juiste mobiliteitsoplossingen a.d.h.v. huidige verkeerstromen en gewenste verkeerstromen vindt, mobiliteitsprojecten evalueert en de impact van investeringen in gebruikscijfers bepaalt.
 

Fietsbarometer geeft Rumst 6,6 op 10.

publish date
10.10.2017

De provincie Antwerpen analyseerde met haar provinciale Fietsbarometer in Rumst de toestand van de bovenlokale fietsroutes. Dat zijn routes die fietsers over langere afstand gebruiken. Concreet gaat het in Rumst om 33,5 km fietspaden en 4,2 km routes in gemengd verkeer. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

Hollebeekstraat Rumst
De Fietsbarometer geeft de Hollebeekstraat 8,2/10

Bovenlokale fietspaden

Globaal bekeken scoren de bovenlokale fietspaden in Rumst met 6,6 op 10 beter dan het provinciale gemiddelde van 6,1 op 10. Ze verliezen voornamelijk punten op trilcomfort. Zo behalen de Veerstraat, Molenbergstraat en verder het pad door het park 's Heerenbeemden slechte cijfers door de gebruikte betonklinkers gevolgd door een niet verharde weg door het park. Het fietspad op de Steenweg op Waarloos scoort slecht (3,8/10) door de aanleg in cementbeton. Het asfalt op de Rupel/Netedijk haalt op sommige plaatsen scores tot 9,9/10 en hoort daarmee tot de beste scores op trilcomfort. De provincie Antwerpen raadt dan ook aan om voor nieuwe fietsinfrastructuur steeds asfalt te gebruiken. Op fietspadbreedte scoort de gemeente Rumst relatief goed. 

Gemengd verkeer

Op 4,2 km van de BFF-routes in Rumst is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. In de spits scoren ze maar 4,2 op 10. De dorpskernen Rumst, Terhagen en Reet vallen op door lagere scores. Zo scoren de Veerstraat en Molenbergstraat in het centrum van Rumst erg slecht. De eindscore in de spits is 1,4 op 10. De zeer lage score op trilcomfort door de betonklinkers, de intense parkeeractiviteit en een zeer hoge verkeersintensiteit bepalen dit lage cijfer. De Eikenstraat, ten noorden van de kruising met de Molenstraat en de Laarstraat, scoort evenmin goed (eindscore in spits 1,2 op 10, buiten spits 2,2 op 10) door een hoge verkeersintensiteit met veel vrachtwagens, veel parkeeractiviteit, drukke kruisingen, filevorming en een slechte score op trilcomfort omwille van de betonklinkers.
Daar tegenover vallen de betere scores van de Kapellenlei en de Kerremansstraat op. Zij scoren respectievelijk 7,2 en 7,7 op 10. Het asfalt scoort op die straten goed met 7,3 op 10.
De gemeente Rumst is zich bewust van deze situaties. In 2018 staat bijvoorbeeld de aanleg van de Eikenstraat op het programma. In de Eikenstraat voorziet de gemeente fietssuggestiestroken. De provincie Antwerpen raadt aan om hiervoor de richtlijnen van het fietsvademecum te volgen en een strook tussen 1,7 en 2 m te voorzien. Ook het weghalen van de middenmarkering is een verbetering voor de fietser.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.
De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken. Meer info vind je op de webpagina van de provinciale Fietsbarometer.
Wil je het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Rumst doornemen? Vraag het op via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

Wijnegem scoort beter dan provinciaal gemiddelde

publish date
03.10.2017

De provinciale Fietsbarometer analyseerde de bovenlokale fietsroutes in de gemeente Wijnegem. Dit zijn routes die woonkoren, dorpskernen, winkelcentra, scholen, sportcentra, culturele centra en bedrijventerreinen met elkaar verbinden. De Fietsbarometer onderzoekt het trilcomfort, breedte, schrikstrook, kruisingen van deze routes. De bovenlokale fietspaden van Wijnegem scoren met 6,4/10 net iets beter dan het provinciale gemiddelde van 6,2/10.

Stokerijstraat in Wijnegem
Stokerijstraat in Wijnegem

In totaal nam de provincie Antwerpen 30,5 km bovenlokale fietspaden in Wijnegem onder de loep met de provinciale Fietsbarometer. Ze scoren 6,4/10. De gemeente boet in aan punten omdat het trilcomfort van de fietspaden van mindere kwaliteit is.
Er is nog ruimte tot verbetering. De provincie Antwerpen raadt aan het fietspad op de Stokerijstraat tussen Henri Savenierslaan en iets voorbij de Zevenbunderlaan aan te passen. De fietsostrade ligt er op het jaagpad, maar ter hoogte van de Stokerijstraat moet de fietser de straat vrij abrupt kruisen. Bovendien is dit tweerichtingsfietspad te smal, de afstand tot de rijweg is onvoldoende en ook het trilcomfort is er ondermaats. Bij de geplande aanleg van het fietspad langs de 's Gravenwezelsteenweg vraagt de provincie Antwerpen rekening te houden met de breedte van het fietspad, de afstand tot de rijweg en gebruik te maken van asfalt.


Aandacht voor fietsoversteekplaatsen

De provincie Antwerpen raadt aan rekening te houden met de fietsveiligheid op de kruising Deurnsesteenweg-Merksemsebaan. Dit is de kruising met de meeste fietsongevallen in de periode 2014-2015. Met de aanleg van een nieuwe Hoogmolenbrug wordt de problematiek van deze kruising verplaatst. De kruising met de Merksemsebaan komt mogelijk iets meer ten westen. De aanleg van deze nieuwe kruising is een gelegenheid om deze districtenroute fietsgeschikt en de kruising dus bij voorkeur ongelijkgronds te maken.
De fietsoversteek ter hoogte van de Wommelgemsteenweg/Turnhoutsebaan dient onderzocht. De combinatie van de oversteek over de Turnhoutsebaan met het tweerichtingsfietspad op de Wommelsesteenweg langs de fietswinkel heeft volgens de ongevalsgegevens een verhoogd ongevalsrisico. Ook de fietsoversteek op de Wommelgemsteenweg net ten noorden van de Eikenlaan blijft een aandachtspunt.
De provincie Antwerpen legde de resultaten en aanbevelingen uit de provinciale Fietsbarometer voor aan de commissie Mobiliteit en milieu van Wijnegem. Zij gaan er, waar mogelijk, mee aan de slag. Zo staat het fietspad langs de 's-Gravenwezelsteenweg volgend jaar op de planning. Vanaf de Albertlaan tot aan de Broekstraat zal er een fietspad in asfalt worden aangelegd.


Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden. De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer info op de webpagina van de provinciale Fietsbarometer. Wil je het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer van de gemeente Wijnegem doornemen? Vraag het op bij Steunpunt Fiets via fietsen@provincieantwerpen.be.

Eerste vaststellingen Grote Fietsenquête provincie Antwerpen

publish date
08.08.2017

3 000 keer bedankt! Tot nu toe vulden maar liefst 3 000 deelnemers de Grote Fietsenquête van de provincie Antwerpen in. Op naar de 5 000? De enquête invullen kan nog tot eind september. Nieuwsgierig als we zijn, wierpen we al een blik in de meer dan 3.000 ingevulde enquêtes en delen we graag een paar eerste vaststellingen.

In mei gaf de provincie Antwerpen het startschot van de Grote Fietsenquête. Aan de hand van deze enquête willen we polsen bij onze fietsers hoe we ons fietsbeleid nog beter kunnen afstemmen. Daarom vragen we in de Grote Fietsenquête naar de beleving van fietstochten van en naar het werk of de winkel, fietstochtjes in bijvoorbeeld de Kempen of fietsvakanties.
De eerste cijfers bevestigen dat de elektrische fiets aan een serieuze opmars bezig is. Maar liefst 25% van de deelnemers aan onze enquête fietst elektrisch. Twintig procent van al de deelnemers maakt bijna dagelijks een fietstochtje puur als ontspanning en meer dan de helft, namelijk 56%, gebruikt de fiets iedere dag om zich te verplaatsen naar werk, school of winkel.

En dat fietsen van alle leeftijden is, bewijzen onze voorlopig oudste deelnemer van 87 jaar en jongste van 12 jaar.
 

De grote fietsenquête

September 2017

Je kan de Grote Fietsenquête nog tot eind september 2017 invullen. Ook de komende maanden sporen de infopanelen en flyeracties op 24 locaties langs toeristische en functionele fietsroutes fietsers aan om deel te nemen aan dit onderzoek.
Wie de enquête op www.antwerpenfietsprovincie.be invult, maakt bovendien kans op leuke prijzen, waaronder een elektrische fiets en een fietsweekend voor twee personen. Begin 2018 maakt de provincie Antwerpen de resultaten bekend.
 

Merksplas werkt komende jaren knelpunten BFF weg

publish date
04.08.2017

De Provinciale Fietsbarometer analyseerde in Merksplas de toestand van 33 km bovenlokale fietsroutes. Dat zijn routes die fietsers over langere afstanden gebruiken. Concreet gaat het in Merksplas om fietspaden en routes door gemengd verkeer. Trilcomfort, breedte, schrikstrook en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

De scores van de onderzochte fietspaden in Merksplas schommelen tussen heel goed en minder goed. Zo krijgt het fietspad aan de Steenweg op Turnhout 9 op 10 maar is het fietspad op Leest met 4 op 10 gebuisd.

Fietspaden

De provincie Antwerpen legde tijdens de maand juli alle resultaten voor aan het schepencollege van Merksplas. Ze formuleerde daarbij ook enkele aanbevelingen zoals voor de gewestweg N132, de Steenweg op Weelde. Het fietspad scoort er 0/10 doordat het niet afgescheiden is van de rijbaan en het verkeer er hoge snelheden haalt. Er is beterschap op komst voor deze steenweg. Voor een vrijliggend fietspad langs de Steenweg op Weelde gaat het agentschap Wegen en Verkeer de nodige gronden verwerven zodat de aanleg in 2019 kan starten. De provincie Antwerpen adviseert ook om een herinrichting van Leest te onderzoeken met een maximale focus op de fietser. Op deze fietsroute zijn fietspaden aanwezig maar deze zijn te smal en bieden te weinig fietscomfort.

Gemengd verkeer

Op bijna een kwart van de BFF-routes in Merksplas is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De fietsgeschiktheid is afhankelijk van de aanwezigheid en snelheid van het overige verkeer en de beschikbare breedte van de rijweg. Deze routes scoren volgens de Fietsbarometer gemiddeld 4/10. Dit lage cijfer valt te verklaren door het zware verkeer dat de fietser op de route moet trotseren, zoals bijvoorbeeld in Koekhoven en Geheul. De beperkte rijwegbreedte in combinatie met het zwaar verkeer dat er rijdt, maakt dat die route ondanks haar grote landelijke aantrekkelijkheid ondermaats scoort. In de Strikkeweg geldt ditzelfde probleem. De gemeente kan dit probleem aanpakken door de snelheid voor het gemotoriseerd verkeer te verlagen naar 50 km/u en de route voor fietsers uniform en leesbaar in te richten.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden. De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken. Meer info op de webpagina van de Provinciale Fietsbarometer. Wil je het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in Merksplas doornemen? Vraag het op bij Steunpunt Fiets via fietsen@provincieantwerpen.be.

Fietsbarometer geeft fietsroutes Hoogstraten goede score

publish date
12.05.2017

De provincie Antwerpen analyseerde met haar Provinciale Fietsbarometer in de stad Hoogstraten de toestand van de bovenlokale fietsroutes. Dat zijn routes die fietsers over langere afstanden gebruiken. Concreet gaat het om 85 km fietspaden en 18 km routes in gemengd verkeer. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

Voor Hoogstraten is dit een erg relevant onderzoek. Met een centrum vol secundaire scholen trekt de stad Hoogstraten aanzienlijk wat fietsers. Zo telt de fietsteller op de Lodewijk De Konincklaan gemiddeld bijna 400 fietsers per werkdag. In de piekmaand september loopt dit cijfer zelfs op tot 554 fietsers per dag.

Bovenlokale fietspaden

Globaal bekeken scoren de bovenlokale fietspaden in Hoogstraten met 6,9 op 10 beter dan het provinciale gemiddelde. Ze verliezen voornamelijk punten op trilcomfort. De provincie Antwerpen raadt aan om voor nieuwe fietsinfrastructuur steeds asfalt in plaats van beton of klinkers te kiezen. Langs de grote assen in Hoogstraten liggen voornamelijk vrijliggende fietspaden. De fietser fietst in alle comfort op de Loenhoutsesteenweg, Sint-Lenaartseweg en Bredaseweg. Het grote pijnpunt in het bovenlokaal netwerk is de verbinding tussen Hoogstraten en Minderhout. Hier heeft de fietser slechts een gemarkeerde strook van 120 cm ter beschikking, zonder enige afscheiding van de rijbaan. De stad erkent de problematiek en vraagt de provincie Antwerpen om samen aan te dringen op een herinrichting bij het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid. Verder scoren ook de Industrieweg en de Terbeeksestraat onvoldoende. In beide gevallen is ook hier de fietser onvoldoende afgeschermd van de rijbaan.

Gemengd verkeer

18,1 km bovenlokale fietsroutes bevinden zich in gemengd verkeer. In de spits scoren ze maar 3,9 op 10. De hoge verkeersintensiteiten in het centrumgebied en de hoge snelheden van het gemotoriseerd verkeer in het buitengebied liggen aan de basis van deze lage scores. Vooral in het buitengebieden van Meer, Meerle en Meersel is nog veel winst te halen.  Om het gemengd verkeer fietsvriendelijker te maken, beschikt de provincie Antwerpen over een instrumentenkoffer met mogelijke maatregelen die gemeenten zelf kunnen nemen. De provincie Antwerpen begeleidt de gemeenten graag in hun traject om de gepaste maatregelen uit te zoeken.

De provincie Antwerpen heeft de resultaten en aanbevelingen uit de Provinciale Fietsbarometer in maart 2017 voorgelegd aan de stad Hoogstraten. Zij gaan er mee aan de slag. Op korte termijn maken ze al meteen werk van de acute knelpunten (zoals …) die zijn geregistreerd.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden. De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken. Meer info op de webpagina van de Provinciale Fietsbarometer. Wil je het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de stad Hoogstraten doornemen? Vraag het via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

 

Steeds meer fietsers in de provincie Antwerpen

publish date
26.01.2017

In de provincie Antwerpen wordt steeds meer gefietst. De provinciale fietsbarometer, die op 22 locaties heel het jaar door fietsers telt, noteerde voor heel de provincie een stijging van 1,8% op jaarbasis voor heel de provincie. In de steden Turnhout (+6,23%), Mechelen (+6,29%) en Antwerpen (5,36%) is de stijging het grootst. Ook op de 243 tijdelijke tellocaties over heel de provincie steeg het aantal fietsers.

In 2015 heeft de provincie voor het eerst heel het jaar door fietsers geteld op 22 locaties. In 2016 ziet ze op deze locaties een gemiddelde stijging van 1,8%. Dat betekent dat er overal in onze provincie meer gefietst wordt, al is de stijging in de centrumsteden Antwerpen, Mechelen en Turnhout veruit het grootst. Dat is belangrijk, want in en rond de steden zorgen files en verkeersproblemen voor het meeste overlast. Daarom wil de provincie Antwerpen zoveel mogelijk pendelaars doen kiezen voor de fiets.

Investeren in fietsinfrastructuur

De cijfers van de Fietsbarometer bewijzen het: investeren in goede fietsinfrastructuur loont. Waar er goede en veilige fietspaden liggen, wordt meer gefietst. De fietsostrades zijn daar het beste bewijs van. Met de informatie uit de Fietsbarometer wil de provincie Antwerpen de lokale besturen ondersteunen om een beter fietsbeleid te ontwikkelen. Bovendien subsidieert ze samen met de Vlaamse overheid via het Fietsfonds de aanleg van kwalitatieve fietsinfrastructuur door lokale besturen.
 

Fietsbarometer: daggemiddelden 2016 op vaste tellers
Fietsbarometer: daggemiddelden 2016 op vaste tellers

Topdagen en toplocaties

De drukste locatie van heel de provincie is net als vorig jaar de brug over de Ring van de Grote Steenweg. Dagelijks rijden daar 5.800 fietsers voorbij, aan elke kant van de brug! Buiten Antwerpen is het op de brug over de Nete in Duffel bijzonder druk (3.256 per dag) en de Lispersteenweg in Lier (2.986).

Fietsbarometer: populairste locaties 2016
Fietsbarometer: populairste locaties 2016

Op 27 september werden er op de Grote Steenweg maar liefst 7.997 fietsers geteld, in één richting! In Mechelen reden er op de fietsostrade diezelfde dag 3.123 fietsers langs. In Turnhout passeerden op 21 september dan weer 4.468 over de brug van het Bels Lijntje over het kanaal. September is steevast een topmaand omdat het weer vaak nog goed is en alle scholen en bedrijven terug helemaal op gang komen. De tellers meten dan ook vooral functionele fietsers, exact het doelpubliek van de fietsostrades.

De Provinciale Fietsbarometer

De Provinciale Fietsbarometer bestaat uit 4 pijlers. Ten eerste geven de fietstellingen inzicht in het aantal fietsverplaatsingen en hun evolutie. Ten tweede geeft de meetfiets (in samenwerking met de Fietsersbond) een duidelijk beeld van de aanwezige fietsinfrastructuur. Ten derde geven fietsongevallen informatie over fietsgedrag en fietsinfrastructuur en ten vierde registreren enquêtes vanaf dit jaar de ervaringen en het profiel van de fietsers. De provincie Antwerpen analyseert één voor één alle gemeenten en geeft concrete aanbevelingen voor een beter fietsbeleid.

 

Fietsostrades: op uw gezondheid

publish date
16.03.2016

1 euro investering in fietsostrades levert 2 tot 14 euro aan gezondheidsvoordelen op. Dat berekenden onderzoekers van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).  

De investeringen van de provincie Antwerpen in de aanleg van fietsostrades leveren op 20 jaar tijd tot een half miljard aan gezondheidswinsten op. Elke euro die we investeren in de aanleg van een traject op de fietsostrade betaalt zich dubbel en dik terug in gezondheidsvoordelen. Nu blijkt dat we met de aanleg van fietsostrades niet alleen de verkeersknoop helpen ontwarren. Het levert ook een enorm gezondheidsvoordeel op. Het gaat zelfs minimaal om een verdubbeling van de investeringskost.

Tekening van een fiets met euro-stukken als wielen
Tekening van een fiets met euro-stukken als wielen

In het kader van een grote Europese studie (PASTA) onderzochten Luc Int Panis en Jurgen Buekers van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) vorig jaar het effect van wandelen, fietsen, autorijden of het gebruik van openbaar vervoer op uw gezondheid. Het resultaat is een rekenmodel dat investeringen in infrastructuurwerken objectief evalueert. Het berekent wat investeringen in fietsinfrastructuur qua gezondheidskosten uitsparen. Voor de investeringen van de provincie Antwerpen betekent dat elke euro voor de aanleg van fietsostrades minimaal 2 euro gezondheidsvoordelen oplevert. De investeringen in fietsostrades betalen zich dus meer dan dubbel terug in gezondheidsvoordelen. Vanuit deze studie kunnen we aan alle beleidsmakers aanbevelen om vooral verder te investeren in de aanleg van fietsinfrastructuur en fietsostrades in het bijzonder. Onze berekeningen leren ons dat de investeringen zich verdubbelen in gezondheidswinst, zelfs bij een beperkt aantal gebruikers. Het model (CWICalc) gaat verder dan het model van de WereldGezondheidsOrganisatie en werd specifiek voor Vlaanderen ontwikkeld. Lokale overheden kunnen het model nu zelf online gebruiken.

Aanleg fietsostrades

De provincie Antwerpen investeert fors in de aanleg van fietsostrades. Vorig jaar werkten we de fietsostrade Antwerpen-Mechelen af. De komende jaren leggen we de fietsostrades Antwerpen-Lier, Herentals-Balen en Mechelen-Brussel aan en ook de ontbrekende schakels op de fietsostrade Antwerpen-Essen. Gemeenten die delen van de andere fietsostrades aanleggen, krijgen hiervoor 100% subsidie. Fietsostrades hebben een bovenlokaal karakter. Ze vormen een vlotte, veilige en comfortabele fietsverbinding tussen grote steden. De lokale fietspaden die de fietsostrades kruisen, zorgen voor de aansluitingen naar bedrijvencentra, scholen en dorpskernen.