1 miljoen fietsers over fietsbrug in Berchem

publish date
17.12.2019

De fietsbrug over de Singel in Berchem is een schot in de roos. Dat maken de indrukwekkende cijfers meer dan duidelijk. Op dinsdag 17 december 2019 fietste de miljoenste fietser van 2019 over deze brug. De eer viel David Giuliani uit Mortsel te beurt. 

David Giuliani als miljoenste fietser van 2019 op fietsbrug in Berchem
David Giuliani is de miljoenste fietser van dit jaar op de fietsbrug in Berchem.

 

De provincie Antwerpen telde op één jaar tijd meer dan een miljoen fietsers tellen op deze fietsbrug. Het bewijs dat deze fietsbrug broodnodig was. Het is een cruciaal punt op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel. Iedere werkdag steken hier meer dan 3 439 fietsers op deze manier veilig het kruispunt van de Antwerpse Singel en de posthofbrug over.

David Giuliani als miljoenste fietser van 2019 over fietsbrug

Om 12.42 uur reed David Giuliani uit Mortsel als 1 623ste fietser van de dag over de fietsbrug. Daarmee bracht hij de teller op 1 miljoen. 

Provinciale Fietsbarometer

De fietstelpaal op de fietsbrug in Berchem is een onderdeel van de provinciale Fietsbarometer. De teller registreert in welke richting de fietser fietst, tegen welke snelheid maar ook of er sprake is van een fietser of een bromfiets. Provincie Antwerpen telt sinds juli 2018 de fietsers op de fietsbrug. Sinds de teller actief is, fietsten er al meer dan 1 534 414 fietsers over de brug. En weten we ook dat er op weekdagen gemiddeld 3 439 fietsers over de fietsbrug rijden. In het weekend telt de provincie Antwerpen er gemiddeld 1 485. De absolute topdag tot nog toe is dinsdag 16 oktober 2018. Toen telde de provincie Antwerpen maar liefst 5 110 fietsers.
Voor de provincie Antwerpen zijn deze data noodzakelijk om de fietsnetwerken te verbeteren. Het cijfermateriaal leert de provincie waar het aantal fietsers stijgt of daalt, welke trajecten reeds verzadigd zijn en waar nieuwe investeringen nodig zijn.

Fietsbrug Berchem

De fietsbrug van 45 meter lang sluit aan op het fietsparkeergebouw aan het station Antwerpen-Berchem. Aan de overkant loopt het fietspad verder in de spoorwegberm om dan op een brug met zes stevige pijlers de stationsparking over te steken en tenslotte aan te sluiten op het hoogte punt van de Posthofbrug.
De provincie Antwerpen, de stad Antwerpen, het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer en de NMBS investeerden maar liefst 3,3 miljoen euro in de fietsbrug. De provincie Antwerpen kreeg van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 900 000 subsidie voor de bouw van deze fietsbrug.
 

Laakdal zet in op veilige fietspaden

publish date
06.12.2019

De provincie Antwerpen analyseerde met de provinciale Fietsbarometer in Laakdal 67,9 kilometer fietspaden en 8,2 kilometer routes in gemengd verkeer. Deze routes maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

Langedijk in Laakdal
De Langedijk haalt met 8,8/10 de beste score in de gemeente Laakdal

 

Volgens de cijfers van de provinciale Fietsbarometer scoren de bovenlokale functionele fietspaden voor alle kenmerken ondermaats. Het fietspad aan de Langedijk haalt de beste eindscore (8,8/10), gevolgd door de Oude Vorstseweg (8/10). De Diestse Baan scoort het laagst. De geplande investeringen zijn hier nodig. De fietspaden hebben zeer beperkt trilcomfort, zijn te smal en te dicht bij de rijbaan.

Om dit cijfer op te krikken beveelt de provincie Antwerpen aan om conforme fietspaden aan te leggen langs de Eindhoutseweg/Steenweg op Veerle, Beustereind-Meerhoutstraat, Geelsebaan en Nijverheidsweg. Het is fijn te merken dat er al inspanningen geleverd worden met het onderhoud van de fietspaden langs de Meerhoutstraat-Langvoort en de aanleg van fietspaden langs de Nieuwe Baan, Diestse Baan, Averboodse Baan en Langvoort.

In het meerjarenplan van de gemeente Laakdal zijn er extra budgetten ingeschreven voor het aanbrengen van fietssuggestiestroken, kleine verbeteringen aan diverse voet- en fietspaden, voor het aanleggen van nieuwe fietspaden aan de Averboodsebaan tussen Lakstraat en de Abdij van Averbode.
 

Gemengd verkeer

Op 11% van de BFF-routes, of 8,2 kilometer, is in Laakdal geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. Fietsen in gemengd verkeer in Laakdal haalt 3,9/10 en is hiermee vergelijkbaar met het provinciaal gemiddelde. Het trilcomfort in gemengd verkeer scoort met 5,9/10 wel boven het provinciale gemiddelde.

Knelpunt

De fietsoversteek over de drukke Steenweg op Meerhout is een gevaarlijk punt in Laakdal. Laakdal is zich bewust van de gevaarlijke situatie aan dit kruispunt. De gemeente gaat de hele doortocht in Eindhout aanpakken. Daarbij zal ook het plein aan het herdenkingsmonument aan het kruispunt met de Berthoutstraat heringericht worden. Op die manier wil Laakdal er vooral de zichtbaarheid en veiligheid van het fietspad vergroten.


Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.

De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Laakdal ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

 

Provinciale Fietsbarometer raadt Borsbeek aan werk te maken van de de Robianostraat

publish date
12.11.2019

De provinciale Fietsbarometer analyseerde de bovenlokale fietsroutes in de gemeente Borsbeek. Dit zijn routes die fietsers over langere afstanden gebruiken. Concreet gaat het om 12,4 kilometer fietspaden die een score krijgen op o.a. trilcomfort, breedte, schrikstrook en kruisingen.

Herentalsebaan Borsbeek

Uit de gegevens van de provinciale Fietsbarometer leiden we af dat de bovenlokale functionele fietsroutes van Borsbeek voor alle kenmerken ondermaats scoren. De fietspaden zijn er gemiddeld erg smal en het trilcomfort is laag. Gemiddeld scoren de fietspaden 4,1/10 tegenover 6/10 voor het provinciale gemiddelde.

De Herentalsebaan haalt tussen Tibert en de Jozef Reussenslei 8,5/10, de beste eindscore van Borsbeek. De Frans Beirenslaan, ter hoogte van de keerlus aan de landingsbaan van de luchthaven van Deurne, scoort even hoog (8,5/10) met een uitzonderlijk goede score op trilcomfort maar nog net iets minder op tussenbreedte. De Herentalsebaan, ten zuiden van de Adrinkhovelaan, haalt het slechtste cijfer voor de gemeente Borsbeek. Het trilcomfort is beperkt en de fietspaden liggen te dicht bij de rijbaan, met een toegelaten snelheid van 70 km/u.

Om het cijfer in de gemeente Borsbeek op te krikken, beveelt de provincie Antwerpen aan om conforme fietspaden aan te leggen langs de Boechoutsesteenweg en de Frans Beirenslaan tussen de de Robianostraat en de Langbaan. Voor de provincie Antwerpen is de aanleg van fietspaden langs de de Robianostraat wel prioritair. De afgelopen jaren vonden daar te veel ongevallen plaats.

De Schanslaan is ‘met stip’ het slechtste fietspad van de gemeente met 0,4 op 10, hier maakt het gemeentebestuur van Borsbeek alvast werk van. Met de financiële ondersteuning van de provincie Antwerpen realiseert de gemeente langs de Schanslaan een veilige en comfortabele fietsroute. Een voorbeeld-initiatief waar het gemeentebestuur trots op is. Al beseft het dat daarmee hun huiswerk niet af is en neemt het gemeentebestuur de aanbevelingen van de provincie Antwerpen ter harte om de fietspaden te verbeteren.

Ranst scoort 6,4/10 bij Provinciale Fietsbarometer

publish date
15.10.2019

Op het grondgebied van de gemeente Ranst ligt zo’n 69 kilometer aan bovenlokale fietspaden. Deze scoren met 6,4/10 net iets boven het provinciale gemiddelde van 6/10. Fietsen in gemengd verkeer met een totale lengte van 6 kilometer krijgt een gemiddelde eindscore van 4/10 tegenover 3,9/10 voor het provinciale gemiddelde.

Jaagpad Albertkanaal scoort 9,2/10
Het jaagpad langs het Albertkanaal krijgt een mooie score van 9,2/10

Fietspaden

De eindscores van de fietspaden liggen met hun gemiddelde van 6,4/10 relatief hoog in Ranst. De steenwegen, zoals de Kesselsesteenweg, scoren het laagst. Het Safipad en de jaagpaden langs het Albert- en Netekanaal scoren het hoogst.

Ondanks de mooie eindscore is er in Ranst nog werk aan de winkel. Zo zijn de fietspaden op de Zandhovensesteenweg te smal en niet afgescheiden van de rijbaan. De provincie Antwerpen raadt aan om er de verkeersfunctie van de weg af te bouwen zodat er een autoluwere fietsroute ontstaat. De Kesselsesteenweg scoort met 3,5/10 onder het gemiddelde. Daar zijn de fietspaden op het brugdek sterk verouderd.
Men levert in Ranst wel al inspanningen om de situatie voor de fietsers te verbeteren en dat mogen we zeker niet vergeten. Zo staat de heraanleg van de Komstraat op het programma van AWV. Het fietscomfort op de Jozef Simonslaan zal verhogen na de realisatie van de Maasweg en een gepaste inrichting zal het verkeer ontmoedigen.  

Gemengd verkeer

Op 8% van de BFF-routes, of 6 kilometer, in Ranst is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De routes in gemengd verkeer scoren gemiddeld 4/10 binnen de spits. De effectief gereden snelheden van het gemotoriseerd verkeer liggen hoog en hebben dus invloed op de scores. Ook de verkeersintensiteit is op sommige trajecten enorm groot. Zo scoort bijvoorbeeld het gemengd verkeer het minst goed op de Schildesteenweg, Molenstraat en Oudstrijdersstraat-Kerkstraat.

De resultaten van de provinciale Fietsbarometer zijn hoopgevend voor Ranst. Maar er ligt nog een pak werk op de plank. Het bestuur van Ranst geeft alvast mee er werk van te maken. De gemeente is zich er van bewust dat er voor het verkeersveiliger maken de gewestwegen wel een heuse inhaalbeweging nodig is. 

Fietstellingen

Niet alleen de meetfiets is een onderdeel van de Fietsbarometer. Ook fietstellingen maken hier deel van uit. In Ranst telt de provincie Antwerpen het hoogste aantal fietsers op het Safipad. Het aantal fietsers van Broechem naar Lier, gemiddeld 641 fietsers per werkdag, ligt er merkelijk hoger dan het aantal fietsers van Lier naar Broechem met gemiddeld 320 fietsers per werkdag. 


Meer details over de Fietsbarometer in Ranst vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Ranst ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

Fietsers luisteren aandachtig naar Sabine, Frank en Jill

publish date
06.08.2019

Met de provinciale Fietsbarometer heeft de provincie Antwerpen een sterke tool in handen om fietsers te tellen, het fietsgedrag in kaart te brengen, te kijken of het weer of zelfs een examenperiode een invloed heeft op het fietsgebruik. Wanneer werd er in de provincie Antwerpen gefietst tussen half juni en half juli? De meest opvallende cijfers van de vaste fietstellers helderen heel wat op.

Fietsteller

In Willebroek, tussen Boulevardbrug en Rupelbrug langs de N177, zien we zeer duidelijk het verschil tussen examens, einde examens en vakantie. Tijdens de schooldagen, en dus ook tijdens de examenperiode, zien we de meeste fietsers rond 7 à 8 uur ’s morgens. Vanaf 26 juni, wanneer de meeste examens achter de rug zijn, schuift het topuur naar de namiddag (tussen 14 en 17 uur). Het valt ook op dat de dagtotalen het hoogst zijn wanneer het weercijfer het hoogst was en de vakantie juist begonnen was. Gemiddeld fietsten er dan 2 020 fietsers over de fietsteller.

Op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen in Hove zien we opmerkelijk meer fietsers tijdens de schooldagen dan in de vakantie. Op een schooldag telt de provinciale Fietsbarometer gemiddeld zo’n 3 000 fietsers in Hove. Tijdens de tweede week van de vakantie zakt dit aantal naar gemiddeld 1 900 fietsers. Het is een fijne vaststelling dat de scholieren en studenten duidelijk hun weg gevonden hebben naar de veilige fietsverbindingen, want een veilig woon-schoolverkeer is één van de belangrijkste doestellingen van de fietsostrades. Hopelijk houden de jongeren deze goede gewoonte aan wanneer ze aan het werk gaan. 

Fietsers houden weerbericht in het oog

Op 19 juni 2019 en 12 juli 2019 voorspelden de weerberichten niet veel goeds. Onweren trokken over het land. In Bornem zien we een groot effect van dit onweer. Nog slechts 35% van het daggemiddelde fietste op 19 juni. Het aantal fietsers zakte van 2 131 naar 954. Uit de provinciale Fietsbarometer haalde de provincie Antwerpen vergelijkbare cijfers voor Lier langs de Nete (1 706 fietsers op 18 juni in vergelijking met 700 op 19 juni) en in Willebroek (1 319 fietsers op 18 juni in vergelijking met 815 fietsers op 19 juni). De fietsers in de provincie Antwerpen houden het weerbericht dus nauwlettend in het oog. 


 

Provinciale Fietsbarometer geeft Herentals 6,4/10

publish date
14.05.2019

Op het grondgebied van de stad Herentals ligt zo’n 84 km aan bovenlokale fietspaden. Deze scoren met 6,4/10 net iets boven het provinciale gemiddelde van 6/10. Fietsen in gemengd verkeer met een totale lengte van 25 km krijgt een gemiddelde eindscore van 3,3/10 tegenover 3,9/10 voor het provinciaal gemiddelde.

Het fietspad Kempens-Hagelandroute, onderdeel van de fietsostrade F106 Aarschot-Herentals, scoort met 9/10 het hoogste voor heel Herentals
Fietsostrade F106 Aarschot-Herentals, scoort met 9/10 het hoogste voor heel Herentals

Fietspaden

De cijfers voor de fietspaden in Herentals liggen ver uit elkaar. De fietsostrade F106 Herentals-Aarschot scoort met 9/10 het hoogste voor heel Herentals. De niet-verharde Lenteheide scoort het laagst op maatvoering en comfort maar is verder een verkeersvrij pad.

Fietspaden met een gemiddelde score onder 5/10 registreerde de provinciale Fietsbarometer o.a. in de Saffierstraat, Zavelbosstraat, de Poederleeseweg, de Atealaan, de Olympiadelaan, de Diamantstraat en de Servaas Daemsstraat. Deze fietspaden scoren slecht op trilcomfor, liggen te dicht bij de rijweg of zijn te smal waardoor hun scores schommelen tussen 3,9/10 en 0,3/10.

Gemengd verkeer

Op 23% van de BFF-routes of 25 kilometer in Herentals is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De lagere scores bevinden zich in het centrum van Herentals, Rietbroek, Ring en Morkhovenseweg-Molenstraat. Het centrum van Herentals scoort slecht door intensief en zwaar verkeer. Verder autoluw maken en snelheidsremmende maatregelen nemen, kunnen bijdragen aan een meer duurzame en veiligere mobiliteit in het centrum.
De Zandstraat heeft de lage score van 0/10 te wijten aan het trilcomfort en het vele gemotoriseerd verkeer. Ook in Rietbroek, Ring en de Morkhovenseweg halen het drukke verkeer het cijfer naar beneden.

Stad Herentals trekt kaart van fietser en voetganger

Voor de stad Herentals is het rapport van de provinciale Fietsbarometer geen verrassing. Het brengt de pijnpunten, die de Herentalsenaar vandaag ervaart, mooi objectief in beeld. Het nieuwe bestuur maakt daarom twee keuzes: ten eerste krijgt de fietser en de voetganger voorrang. En ten tweede gaat de stad prioritair voor de belangrijkste (toegangs)wegen, zoals de Belgiëlaan/Augustijnenlaan/Olympiadelaan, Lierseweg, Herenthoutseweg, Wiekevorstseweg en de centra in het algemeen. Bij de stad Herentals vindt men dat er een oplossing moet komen voor de kasseien in het centrum en veiliger fietsverkeer in de dorpscentra. Herentals werkt nu al op twee sporen: op lange termijn gaat de stad voor een degelijk mobiliteitsplan, met circulatie- en parkeer(geleidings)plan, en dus voor betere voet- en fietspaden. Op de korte termijn plant het quick-wins die voor de zwakke weggebruiker al meteen verschil maken, zoals fietsbeugels en meer stallingen, bijvoorbeeld. 

Online Fietsbarometer

Meer details over het rapport in de stad Herentals vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

 

Op 1 jaar tijd 14% meer fietsers in Antwerpen Fietsprovincie

publish date
27.03.2019

Fietsen wint aan populariteit in de provincie Antwerpen. De provinciale Fietsbarometer noteerde in 2018 een stijging van maar liefst 14% tegenover 2017. Uit de tellingen blijkt ook dat de kloof tussen het aantal fietsers in stedelijk en landelijk gebied verkleind is. De opmars van de elektrische fiets en speed pedelec spelen hier zeker een rol in.

De provinciale Fietsbarometer van de provincie Antwerpen verzamelt objectieve informatie over fietsen en fietsroutes. Sinds 2015 telt de provinciale Fietsbarometer het hele jaar door fietsers. In 2018 ziet de provincie Antwerpen een stijging van 13,7% ten opzichte van 2017. In vergelijking met de start van de tellingen, merkt de provinciale Fietsbarometer zelfs een stijging van 21,1% op. Dit betekent dat er de laatste vier jaar voor iedere vier fietsers een vijfde is bijgekomen.

Vorig jaar merkte de provinciale Fietsbarometer nog een groot verschil op in de stijgingstrend in stedelijke en landelijke omgeving, waarbij er meer groei was in de stedelijke omgeving. Dit verschil is er in 2018 niet meer. De opmerkelijke stijger is de fietsbrug over de Schelde in Bornem. Daar telde de provinciale Fietsbarometer 25% meer fietsers dan in 2017. Door de werken aan de Scheldebrug gingen mensen op zoek naar een alternatief voor de auto. Dit verklaart het zeer hoge aantal fietsers op deze locatie. Ook de fietsostrades scoren goed in 2018. In Kapellen (F14 Antwerpen-Essen) en Mechelen (F1 Antwerpen-Mechelen) stijgt het aantal fietsers met 20%, in Lier (F17 Boom-Lier) en Ramsel (F106 Lier-Aarschot) gaat het aantal fietsers omhoog met 16%.

Functioneel fietsroutenetwerk in de provincie Antwerpen volledig in kaart

De meetfietser fietste voor de provinciale Fietsbarometer 4 030 kilometer van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk in alle gemeenten van de provincie Antwerpen. Momenteel scoren de fietspaden in de provincie Antwerpen gemiddeld 6/10. Er is vooral nog werk aan de winkel om het onvoldoende van het trilcomfort (4,5/10) weg te werken, door bijvoorbeeld goed onderhoud en de keuze van asfalt als verharding. In het gemengd verkeer halen de gemeenten en steden gemiddeld 3,9/10. Voornamelijk de hoge verkeersintensiteit en de hoge snelheid van het gemotoriseerd verkeer waarmee de fietser geconfronteerd wordt, verklaren dit lage cijfer voor gemengd verkeer. Om dit slechte cijfer op te krikken, moeten er ingezet worden op autoluwere dorpskernen.

BITS

Met de Fietsbarometer heeft de provincie Antwerpen een sterke en unieke tool voor Europa in handen. De nood aan fietsdata leeft in heel Europa want hoe begin je met het verzamelen van fietsdata, welke data is er beschikbaar, hoe kan je datasets samenbrengen en vergelijken maar ook hoe zet je deze fietsdata in bredere mobiliteitsvraagstukken in? In het BITS-project (Bicycles in Intelligent Transport Systems) binnen het Europees North Sea Regions Programma gaan de provincie Antwerpen, de stad Brugge en de onderzoeksinstelling Vives samen met nog negen andere partners uit Nederland, Duitsland en Denemarken op zoek naar een Europees gedragen antwoord op deze vragen. Naast het samenbrengen van alle beschikbare data in een Cycle Data Hub zullen ook nieuwe fietsgerelateerde ITS-technologieën in pilootprojecten getest worden. De provincie Antwerpen zal een 3D camera testen waarmee ook het gedrag van de fietser geobserveerd en geanalyseerd kan worden.


De Provinciale Fietsbarometer

De Provinciale Fietsbarometer bestaat uit 4 pijlers. Een eerste indicator geeft met de fietstellingen inzicht in het aantal fietsverplaatsingen en hun evolutie. De tweede geeft een duidelijk beeld van de kwaliteit van de aanwezige fietsinfrastructuur. De derde pijler toont de fietsongevallen die informatie geven over fietsgedrag en fietsinfrastructuur en het vierde element brengt de ervaringen en het profiel van de fietsers in beeld. De provincie Antwerpen stelt alle gegevens voor iedereen open via de Online Fietsbarometer en analyseert één voor één alle gemeenten. Op basis van deze analyses ontvangt elke gemeente een rapport met concrete aanbevelingen voor een beter fietsbeleid.


 

Gemeente Lille krijgt 5,5/10 van provinciale Fietsbarometer

publish date
08.02.2019

Op het grondgebied van de gemeente Lille ligt zo’n 46 kilometer aan bovenlokale fietspaden. Deze scoren met 5,5/10 net onder het provinciale gemiddelde van 6/10. Fietsen in gemengd verkeer, met een totale lengte van 20,4 kilometer, krijgt een score van gemiddeld 4/10 binnen de spits. Hiermee evenaart de gemeente Lille het provinciale gemiddelde van 3,9/10. Het nieuwe gemeentebestuur van Lille wil zeer snel starten met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. De zachte weggebruiker moet hierin centraal staan.

Volgens de cijfers van de provinciale Fietsbarometer is er nog werk aan de winkel in Lille. Maar de gemeente levert al inspanningen om de situatie voor de fietsers te verbeteren en dat mogen we zeker niet vergeten. Zo is het ontwerp voor de heraanleg van de Herentalsesteenweg klaar, bekijkt de gemeente samen met de provincie Antwerpen de mogelijkheden rond de Oostmalsebaan en legt het Agentschap Wegen en verkeer het langverwachte fietspad aan langs de Lichtaartsesteenweg.

Fietspaden

De globale scores voor de bovenlokale fietspaden liggen met hun gemiddelde van 5,5/10 relatief laag in Lille. Vaak zijn ze te smal en onvoldoende afgescheiden van de rijbaan of hebben ze een beperkt trilcomfort.
Heieind (8,8/10), Zittaartse Heide (7,8/10) en Poederleeseweg (7,2/10) halen de hoogste scores. De laagste scores zijn voor de Vlimmersebaan (1,8/10), de Wechelsebaan (3,2/10) en de Singel (3,3/10).
De fietspaden langs de Vlimmersebaan scoren erg laag. Ze scoren op breedte 2,8/10, 2,5/10 voor de afscheiding van het fietspad tot de rijbaan en amper 0,7/10 voor trilcomfort. Hier is duidelijk een herinrichting gewenst.

Gemengd verkeer

Op 42% van de bovenlokale fietspaden (20,4 km) is in Lille geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. Voor Lille zijn de fietsroutes in gemengd verkeer van matige kwaliteit. De effectief gereden snelheid van het gemotoriseerd verkeer ligt vaak te hoog. Dit beïnvloedt de scores. Ook zijn de verkeersintensiteiten relatief hoog op sommige tracés.
Het gemengd verkeer scoort het minst goed op de as Haarlebeek-Beerseheide (0/10) en Vennestraat (0,6/10). De hoogste scores gaan naar de as Hemeldonk-Schoolstraat (5,9/10) en Heikant (8/10).

Nieuw mobiliteitsplan

De gemeente Lille is het er mee eens dat het rapport dat Lille krijgt in de Fietsbarometer niet goed is. Het mobiliteitsplan van Lille dateert al van 2001. Ondanks een actualisering is het volledig achterhaald. Dat vertaalt zich in de cijfers van de barometer. De opmaak van een nieuw mobiliteitsplan had al lang geleden gestart moeten zijn. Daar gaat de gemeente met het nieuwe bestuur zo snel mogelijk werk van maken. Het nieuwe mobiliteitsplan moet het beleid op lange termijn vormgeven, maar de gemeente gaat ondertussen niet stilzitten. Het maakt nu al werk van de schoolomgevingen en doen aanpassingen waar het kan. Zeer binnenkort wordt de Kabienstraat bijvoorbeeld een fietsstraat. Dat betekent dat je er maar 30km/u mag rijden en dat fietsers er voorrang zullen hebben op het autoverkeer. Daarmee wordt de schoolomgeving van Het Trapleerke alvast veel veiliger. Op de Singel in Gierle voert Lille zo snel als mogelijk een zone 30 in. Dat is niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor alle andere zachte weggebruikers een enorme verbetering.


Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.

De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Lille ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets. 

Provinciale Fietsbarometer analyseert fietspaden in Zandhoven

publish date
05.12.2018

De fietspaden langs de Vierselbaan, Herentalsebaan, Dennenlaan en Hallebaan zijn te smal en/of liggen te dicht bij de rijweg voor de fietsers in Zandhoven. Over het algemeen scoren de Zandhovense fietspaden met 6/10 hetzelfde als het provinciale gemiddelde van 6,1/10. De provinciale Fietsbarometer bracht o.a. de veiligheid, het comfort en verkeersintensiteiten objectief in beeld.

Het jaagpad bij Viersel scoort 9,7/10, de beste score voor het hele BFF op het grondgebied van Zandhoven.
Het jaagpad bij Viersel scoort 9,7/10, de beste score voor het hele BFF op het grondgebied van Zandhoven.

Zandhoven scoort zoals de gemiddelde gemeente in de provinciale Fietsbarometer van de provincie Antwerpen. De bovenlokale fietspaden van Zandhoven, goed voor 49 kilometer, behalen een eindscore van 6/10. De bovenlokale fietsroutes in gemengd verkeer, met een totale lengte van 8 kilometer, hebben een gemiddelde eindscore (in de spits) van 3,9/10 tegenover 4,1/10 voor het provinciaal gemiddelde. Voor het jaagpad bij Viersel en op de afstand tussen het fietspad en de rijweg scoort 60% van de fietspaden in Zandhoven dan weer bovengemiddeld.

Fietspaden

Fietsers gebruiken de Vierselbaan vaak. Deze rijweg heeft twee éénrichtingsfietspaden die te smal zijn en te dicht bij de rijweg liggen. Hierdoor scoren de fietspaden op de Vierselbaan slechts 2,7/10. Dezelfde problemen doen zich voor op het fietspad langs de Herentalsebaan. De provincie Antwerpen adviseert dan ook de aanleg van conforme fietspaden langs de Viersel- en Herentalsebaan. Maar ook de aanleg van conforme fietspaden langs de as Boudewijnlaan-Pulsebaan-Dorp-Goormansstraat en de Liersebaan zijn aangewezen

Gemengd verkeer

Op 8 kilometer van de BFF-routes in Zandhoven is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De Boshuisweg-Hooidonck springt in het oog met een score van slechts 1,7/10. Fietsers fietsen er samen met gemotoriseerd verkeer dat zich onvoldoende aan het geldende snelheidsregime van 50 km/u houdt. De provincie Antwerpen adviseert om de snelheden te monitoren en snelheidsremmende maatregelen te nemen. Voor de Keulsebaan, die vaak als sluipweg wordt gebruikt, geeft de provincie Antwerpen het advies maatregelen tegen het sluipverkeer te nemen.

Goede punten

Er is in Zandhoven nog ruimte tot verbetering. Toch zijn er ook goede punten. Zo scoort het jaagpad bij Viersel 9,7/10, de beste score voor het hele BFF op het grondgebied van Zandhoven. Ook de afstand tussen het fietspad en de rijweg is op de meeste routes voldoende en hierop haalt de gemeente gemiddeld 7,1/10. Voor 60% van de fietspaden in Zandhoven voldoet de breedte en behaalt de gemeente 7,5/10.

De gemeente Zandhoven is dankbaar voor de cijfers die de provincie Antwerpen verzamelde. Met de cijfers van de fietsbarometer en met het resultaat van de Mobiliteitsstudie Middenkempen, die ook met de medewerking van de provincie Antwerpen uitgevoerd werd, in de hand kan de gemeente een onderbouwd beleid uittekenen voor de komende jaren. De scores bevestigen alvast de huidige inschatting van de gemeente. Enkele straten die minder scoorden staan al op het verlanglijstje om structureel aan te pakken. Ook het mooie resultaat van het jaagpad doet de gemeente Zandhoven dromen.  In Zandhoven wil men heel graag inzetten op fietsostrades. Voor het jaagpad wil Zandhoven wel nog graag zien dat deze veelgebruikte fietsweg verlicht wordt en dat er in de wintermaanden gestrooid wordt. En daarvoor rekent het op de Vlaamse Waterweg.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.
De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken. Meer info vind je op de webpagina van de provinciale Fietsbarometer.  
Wil je het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Zandhoven doornemen? Vraag het op via het contactformulier van Steunpunt Fiets.


 

Trilcomfort en verkeersdrukte grootste werkpunten voor Kasterlee volgens provinciale Fietsbarometer

publish date
12.11.2018

De provincie Antwerpen analyseerde met de provinciale Fietsbarometer in Kasterlee 42,5 kilometer fietspaden en 19 kilometer routes in gemengd verkeer. Deze routes maken onderdeel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

Lichtaartsebaan in Kasterlee
De Lichtaartsebaan krijgt 6/10 van de provinciale Fietsbarometer

Volgens de cijfers van de provinciale Fietsbarometer is er nog wat werk aan de winkel in Kasterlee. De gemeente scoort voor vrijwel alle parameters iets onder het provinciaal gemiddelde. Het trilcomfort van de fietspaden scoort net onder het provinciaal gemiddelde. De keuze van de verharding, o.a. klinkers en cementbeton, halen deze cijfers omlaag. Voor afscheiding tot de rijweg scoren de fietspaden (8/10) gemiddeld wel hoger dan het provinciaal gemiddelde (7,4/10).

Fietspaden

De fietspaden op de gewestwegen, goed voor 24 kilometer, hebben een gemiddelde score van 5,3/10. De gemeentelijke fietspaden (9 km) behalen 5,8/10. De Gierlebaan (6,8/10) en de Zevendonkseweg (6,6/10) halen de hoogste score. De Poederleeseweg scoort het minst (3/10). Ook de Kerkstraat en de Leistraat scoren minder dan 5/10. Het Agentschap Wegen en Verkeer startte in september met de aanleg van enkelrichtingsfietspaden op de Poederleeseweg.

Gemengd verkeer

Op 19 kilometer van de BFF-routes in Kasterlee is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. Deze routes scoren 4,3/10 buiten de spits en 3,4/10 binnen de spits. Voor Kasterlee zijn de fietsroutes in gemengd verkeer van matige kwaliteit. De effectief gereden snelheden van het gemotoriseerd verkeer liggen te hoog en hebben hun invloed op de fietsgeschiktheid van deze routes. Op Markt is het niet aangenaam fietsen, de combinatie van de grote verkeersdrukte en de klinkers leiden tot de score van 0/10. De hoogste scores voor gemengd verkeer gaan naar de as Oosteneind-Withagen-Desselsebaan-Kastelsedijk (5,5/10) en het stukje Rooblokkken (6,5/10) langs de spoorweg.
 

De gemeente Kasterlee vindt de fietsbarometer alvast een uitstekend instrument om beleidskeuzes te maken. Hun nieuw mobiliteitsplan trekt resoluut de kaart van veilig en comfortabel fietsen. De gemeente is zich bewust van de slechte score voor de Poederleesteenweg maar op dit moment zijn de werken volop bezig om langs deze gewestweg nieuwe en veilige fietspaden aan te leggen. Na de zomer van 2019 wil de gemeente die graag infietsen. Daarna trekt Kasterlee ook de vrijliggende fietspaden langs de Olensteenweg verder door. Het masterplan De Met bevat heel wat fietsvriendelijke maatregelen in het kader van de herinrichting van het dorpscentrum van Kasterlee. De ambtelijke werkgroep verkeer bekijkt in december of er kleine ingrepen zijn waarmee we de fietsers meer (fiets)veiligheid en comfort kunnen bieden.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.
De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.
Meer info vind je op de webpagina van de provinciale Fietsbarometer.
Wil je het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Kasterlee doornemen? Vraag het op via het contactformulier van Steunpunt Fiets.
 

Rijkevorsel krijgt beste score voor de hele provincie Antwerpen van Provinciale Fietsbarometer.

publish date
24.10.2018

De gemeente Rijkevorsel telt zo’n 44 kilometer aan bovenlokale fietspaden. Met een score van 7,1/10 behaalt de gemeente de beste score van alle gemeenten en steden in de provincie Antwerpen. De bovenlokale fietsroutes in gemengd verkeer, met een totale lengte van 2,8 kilometer, hebben een gemiddelde score van 5,1/10 tegenover 4,1/10 voor het provinciaal gemiddelde.

De fietsostrade F15 Turnhout-Schoten op grondgebied Rijkevorsel

Fietspaden

De bovenlokale fietspaden van Rijkevorsel scoren erg goed. Met een score van 7,1/10 is deze gemeente de best scorende gemeente van de provinciale Fietsbarometer. De fietsostrade F15 Turnhout-Schoten behaalt, op grondgebied Rijkevorsel, 9,4/10. Net ten noorden van het centrum, langs de Hoogstraatsesteenweg scoren twee fietspaden ondermaats (3,9/10 en 4,3/10). Deze lage cijfers zijn vooral te verklaren doordat het fietspad aan de Hoogstraatsesteenweg te dicht tegen de rijbaan ligt. Ruimtegebrek is daar de boosdoener.

De Beersebaan scoort 5/10. Het fietspad is te smal, ligt te dicht bij de rijweg en ligt op betonplaten wat het trilcomfort niet ten goede komt. De provincie Antwerpen beveelt dan ook de aanleg van een conform fietspad aan. De aanleg van een fietspad langs de Vlimmersebaan is gepland voor de volgende legislatuur. Het huidige fietspad ligt er, net als op de Sint-Lenaartsesteenweg, te dicht bij de rijweg.

Gemengd verkeer

Op 2,8 kilometer van het bovenlokale functioneel fietsroutenetwerk in Rijkevorsel is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets in je in gemengd verkeer. De gewestwegen door het centrum zijn vandaag weinig fietsvriendelijk door de hoge verkeersintensiteit. Langs het kanaal in Sint-Jozef Rijkevorsel is het aangenaam om in gemengd verkeer te fietsen. De scores voor Sint-Jozef (7,3/10) en Scherpengeertstraat (6,3/10) zijn relatief goed.

De gemeente Rijkevorsel is zeer tevreden over de behaalde score voor de bovenlokale fietspaden in Rijkevorsel. Uiteraard is de gemeente er zich van bewust dat de kwaliteit van de fietspaden een aandachtspunt blijft voor het bestuur. Waar nodig zal de gemeente maatregelen nemen om de veiligheid en de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers extra te verhogen.


Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleinere ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.

De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Rijkevorsel ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

 

Provinciale Fietsbarometer analyseert 37 km fietspaden in Duffelse gemeente

publish date
13.09.2018

De gemeente Duffel telt 37 kilometer bovenlokale fietspaden (BFF). De provinciale Fietsbarometer analyseerde deze grondig. Ze evenaren met 6/10 het provinciale gemiddelde. Fietsen in gemengd verkeer, met een lengte van 1,5 kilometer, krijgt een gemiddelde eindscore van 2,8/10 tegenover 4,1/10 voor het provinciaal gemiddelde.

Fietsbrug Duffel
De fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen scoort in Duffel 7,1/10

Het rapport van de provinciale Fietsbarometer voor de gemeente Duffel toont aan dat de fietspaden vooral slecht scoren op trilcomfort. Toch zien we als provincie dat Duffel heel wat inspanningen levert om de situatie voor fietsers te verbeteren. Naast geplande investeringen in fietsinfrastructuur volgen zij het aantal fietsers op de voet en tellen zij op geregelde tijdstippen op verschillende locaties in de gemeente. De absolute toplocatie is de brug over de Grote Nete in het centrum van het dorp (O.L.Vrouwlaan) waar bijna 5 000 fietsers geteld werden. 

Fietspaden

De fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen scoort met 7,1/10 het beste voor het hele BFF op het grondgebied van Duffel. Daar tegenover scoort de Walemstraat met 3,8/10 erg laag. Deze globale score is opgebouwd uit een score op breedte (5,3/10), score op afscheiding van het fietspad tot de rijbaan (7,3/10) en trilcomfort (1,3/10). De herinrichting van deze straat staat wel op de planning van de gemeente. De fietspaden scoren in de gemeente Duffel alleen op vlak van trilcomfort onder het provinciaal gemiddelde. Zo haalt de Mechelsebaan N14 slechts 1,6/10.


Gemengd verkeer

Op 1,5 kilometer van de BFF-routes in Duffel is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. Fietsers houden niet van de Kiliaanstraat (0/10) omwille van het extreem lage trilcomfort. De kasseien remmen het autoverkeer maar zijn niet comfortabel voor de fietser. De Rechtstraat als onderdeel van de F1 scoort met 8,2/10 goed als gemengd verkeer route. Waar routes in gemengd verkeer laag scoren is dit meestal te wijten aan de hogere verkeersintensiteiten en parkeerbewegingen.
Gemiddeld scoren de gemengd verkeerroutes 2,8/10 buiten de spits en 3,8/10 binnen de spits.

Voor de gemeente Duffel levert dit rapport een schat aan informatie over een heel aantal van de fietspaden. De gemeente vindt het provinciale gemiddelde niet slecht, maar aangezien Duffel inzet op een sterk fietsbeleid, wil het de lat hoger leggen. Voor de trop drie van de slechtste fietspaden is de gemeente al in de weer. Zowel voor de Walemstraat, Notmeir en de Lintsesteenweg is het, samen met de buurgemeenten, de aanpak van deze fietspaden aan het voorbereiden. Ook voor de bijzonder slechte fietspaden langs de Mechelsebaan is er beterschap in het vooruitzicht nu de gemeente dit project bij de Vlaamse overheid nieuw leven heeft kunnen inblazen. 

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden. De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.
Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Duffel ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.


 

Volgende van de detaillijst