Provinciale Fietsbarometer raadt Puurs-Sint-Amands onderzoek autoluwere dorpskernen aan

publish date
17.07.2020

De provinciale Fietsbarometer onderwierp 73 kilometer bovenlokale functionele fietsroutes in de gemeente Puurs-Sint-Amands aan een grondig onderzoek. Met behulp van een meetfiets onderzocht de provincie Antwerpen trilcomfort, breedte, schrikstrook en kruisingen van deze routes die woonkernen, dorpskernen, winkelcentra, scholen, sportcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbinden.

Lichterstraat in Puurs-Sint-Amands
De Lichterstraat in Puurs-Sint-Amands scoort een eindscore van 7,9/10

 

De gemeente Puurs-Sint-Amands heeft 73 kilometer bovenlokale functionele fietsroutes. Ongeveer 75% van deze BFF-routes (55 kilometer) bestaat uit fietspaden. De eindscore voor de fietspaden loopt gelijk met het provinciale gemiddelde, namelijk 6,1/10 tegenover 5,9/10. Qua breedte scoort de gemeente met 6,6/10 slechter dan het provinciaal gemiddelde (7,4/10). Maar voor de parameter tussenstrook scoort Puurs-Sint-Amands iets beter dan het provinciaal gemiddelde, met 7,9/10 tegenover 7,3/10.

Uit de provinciale Fietsbarometer komt wel naar voor dat de Wolfstraat en in het verlengde Liezele-Dorp slecht scoren (2/10). Dit fietspad haalt slechts 1,7/10 op trilcomfort, 2,5/10 op breedte en 1,9/10 op tussenstrook terwijl het gemotoriseerd verkeer er 70km/u mag rijden. Vanuit de provincie Antwerpen raden we dan ook conforme enkelrichtingsfietspaden aan voor o.a Wolfstraat, Liezele-Dorp, de Provincialeweg en Kasteelstraat.

Gemengd verkeer

Op 18 kilometer van de BFF-routes in Puurs-Sint-Amands is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De scores voor de routes in gemengd verkeer zijn vergelijkbaar met de provinciale gemiddelden. Uit de provinciale Fietsbarometer komt wel naar voor dat snelheidscontroles en snelheidsremmende maatregelen nodig zijn in onder andere Meir, Oppuurseweg en Theo Andriesstraat. In de Palingstraat, Liezele-dorp, Hoogstraat en Stationsstraat is het te druk voor gemengd verkeer. Hier kan onderzocht worden of bepaalde routes structureel autoluwer gemaakt kunnen worden, uiteraard steeds te bekijken in een breder mobiliteitskader.

De gemeente Puurs-Sint-Amands is momenteel bezig met het ontwerp van een fietspad langs de Theo Andriesstraat in Liezele. Daarnaast zijn ook de plannen voor de Wolfstraat al ver gevorderd. De gemeente neemt het onderzoek naar autoluwe dorpskernen mee in hun beleidsplan Ruimte.

Overzichtskaartje BFF routes Puurs Sint-Amands

 

Rol van de provincie Antwerpen

De provinciale Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de provinciale Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleinere ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.
De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie Antwerpen comfortabeler en veiliger maken.
Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website.