Fietsbarometer Bonheiden scoort bovengemiddeld

publish date
15.10.2020

De gemeente Bonheiden werd in 2018 Vlaamse fietsgemeente. Het fietsstratennetwerk, fietsacties, slimme borden, en kermisdukaten voor jonge fietsers lagen aan de basis van deze titel. Dit positief fietsbeleid heeft een gunstige invloed op de cijfers van de provinciale Fietsbarometer. Met een eindscore van 6,2/10 scoort de gemeente nu reeds beter dan het provinciale gemiddelde. In de nabije toekomst zijn nog heel wat verbeteringswerken voorzien.

Rijmenamseweg scoort 7,7/10 in de provinciale Fietsbarometer
Rijmenamseweg scoort 7,7/10 in de provinciale Fietsbarometer

Fietspaden

De gemeente Bonheiden telt 41,3 kilometer op het bovenlokaal functionele fietsroutenetwerk. 26,4 kilometer daarvan zijn eenrichtingsfietspaden en 9,5 kilometer tweerichtingsfietspaden. De provinciale Fietsbarometer toont aan dat de gemeente Bonheiden zowel op breedte van de fietspaden (7,7/10), de tussenbreedte tot de rijweg (8,2/10) als trilcomfort (4,5/10) beter scoort dan het provinciale gemiddelde.

De cijfers van de gemeente Bonheiden zijn positief. Toch toont de provinciale Fietsbarometer nog werkpunten. De Weynesbaan-Tinstraat, in beheer van de gemeente, scoort slechts 3,2/10. Dit is een tweerichtingsfietspad zonder afscheiding langs een rijweg waar gemotoriseerd verkeer 70km/u mag rijden.
De volledige heraanleg van Weynesbaan-Tinstraat, met veilige fietspaden, is reeds budgettair voorzien bij de gemeente Bonheiden. Samen met Aquafin, die de riolering aanlegt, hoopt de gemeente zo snel mogelijk van start te kunnen gaan met deze werken. 

Voor de Muizensteenweg en de Korte Dreef adviseert de provincie Antwerpen een grondige studie om deze route vanuit fietsersperspectief te herzien. Ook het fietspad in Dorp, door het centrum van Bonheiden, mag zeker breder gemaakt worden. De gemeente Bonheiden speelde alvast in op dit advies en zorgde in de Korte Dreef voor een veilige rugdekking voor de fietsers op de plaats waar zij van het fietspad op de rijweg komen. Daarnaast is een volledige heraanleg van de fietspaden in de Muizensteenweg budgettair voorzien. Hiervoor werd in de gemeenteraad van augustus een samenwerkingsovereenkomst met PIDPA afgesloten. Een deel van de onderliggende rioleringen zal er immers ook moeten vervangen worden. 

Gemengd verkeer

Op 5,4 kilometer van de BFF-routes in de gemeente Bonheiden is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De gemeente Bonheiden scoort met 5,7/10 ver boven het provinciaal gemiddelde van 3,9/10. Het grootste deel van het gemengd verkeer ligt in de gemeente Bonheiden op de Oude Baan. Dit was in 2016 de langste fietsstraat van Europa.

Ondertussen werd het centrum van Rijmenam volledig heraangelegd. Dit gebeurde met de nodige aandacht om het autoluwer te maken, maar ook veel ingrepen die het fietsen en wandelen aangenamer en veiliger maken. 

Overzichtskaartje BFF routes Bonheiden