Ondanks corona stijging fietsers in provincie Antwerpen

publish date
25.01.2021

De provinciale Fietsbarometer van de provincie Antwerpen analyseerde alle fietsroutes op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk (BFF). Het aantal fietsers, de fietsinfrastructuur en ongevalgegevens in alle gemeenten en steden van de provincie Antwerpen werden in kaart gebracht. Uit die gegevens blijkt dat 8/10 de behaalde maximumscore is wat betreft de kwaliteit van de fietspaden, dat de kwaliteit van het gemengd verkeer voor de meeste gemeenten lager dan 5/10 is, dat er nog 183 kilometer moordstrookjes zijn in de provincie Antwerpen en dat er, ondanks corona, meer fietsers geteld zijn in 2020.

De provinciale Fietsbarometer houdt rekening met parameters zoals breedte, tussenbreedte en trilcomfort om de fietspaden een score te geven. Dan zien we dat de fietspaden in Brecht, Hoogstraten en Rijkevorsel het beste scoren, met een 7,1/10.

Deze cijfers houden geen rekening met fietsen in gemengd verkeer. De meeste gemeenten scoren in gemengd verkeer namelijk lager dan 5/10. De hoogste score voor fietsen in gemengd verkeer is voor de gemeente Borsbeek met 7,1/10.

Bekijkt de provinciale Fietsbarometer de cijfers voor de fietspaden en gemengd verkeer samen op het BFF dan scoort de gemeente Brecht voor beide parameters het beste. Zij krijgen namelijk 7,1/10 voor de fietspaden en 5,9/10 voor het gemengd verkeer. 

Overzichtskaartje resultaten fietspaden en gemengd verkeer

Provinciale Fietsbarometer zoomt in op drie verbeterpunten:

 • De meetfiets registreert meer dan enkel de kwaliteit van fietspaden. Ook verkeersborden die de wettelijke positie van de fietser aangeven of gevaarlijke situaties worden geïnventariseerd.
  Uit de analyse van de provinciale Fietsbarometer blijkt dat op 22 kilometer in de provincie Antwerpen de speedpedelec verplicht is op een rijbaan te fietsen waar het gemotoriseerd verkeer 70km/u of sneller mag rijden. En dit door o.a. het gebruik van verkeersborden voor gemengde voet- en fietspaden, waar volgens de wet speedpedelecs niet mogen fietsen.

  Deze gevaarlijke situatie is gemakkelijk op te lossen indien de wegbeheerder de verkeersborden voor gedeelde voet- en fietspaden (D9 en D10) vervangt door een fietspad- of D7-verkeersbord, dan mag de speedpedelec er wel op het fietspad fietsen. 
  (De praktische gids ‘Fietsers in de wegcode’ van de provincie Antwerpen kan een handig hulpmiddel zijn voor wegbeheerders.)
Verkeersborden D9 D10 en D7
 • Op 183 kilometer moeten fietsers zich in het gemengd verkeer begeven dat 70km/u of meer mag rijden.
  De oplossing voor deze gevaarlijke situaties ligt voor de hand. Een afgescheiden fietspad aanleggen of de weg geschikt maken voor samen gebruik, door o.a. aanpassingen te doen aan het wegbeeld of de snelheid voor het gemotoriseerd verkeer aan te passen. Lokale besturen kunnen voor gemeentewegen die op het BFF liggen via het Fietsfonds bij de provincie Antwerpen en Vlaanderen tot 90% subsidies aanvragen.
 • Tot slot maakte de provinciale Fietsbarometer een analyse van de fietspaden waar er geen afscheiding is tussen de rijbaan en het fietspad, de alom gekende moordstrookjes. In de provincie Antwerpen gaat het eveneens over 183 kilometer, langs veelal gewestwegen, waar fietsers op een smal strookje fietsen waarnaast het gemotoriseerd verkeer 70km/u mag rijden. Zowel op de 183 kilometer in gemengd verkeer als op de andere 183 kilometer fietspad zonder afscheiding loopt de fietser extra gevaar. 

Ander gebruik van fietsostrades in provincie Antwerpen

Sinds 2015 telt de provinciale Fietsbarometer het hele jaar door fietsers. In 2020 zien we, ondanks corona, een zeer lichte stijging van slechts 1%.
Uit de telgegevens van de provinciale Fietsbarometer komt duidelijk naar voor dat corona de fietscijfers beïnvloedt. Op de functionele fietsroutes, zoals op de Posthofbrug in Berchem, onderdeel van de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen, daalt het aantal fietsers met maar liefst 26%. Ook in Mechelen aan de Brusselpoort werden bijna 24% minder fietsers geteld. En aan de Kleine Nieuwedijkstraat in Mechelen en Onze-Lieve-Vrouwlaan in Duffel daalt het aantal fietsers met meer dan 8%. 

Hier tegenover staat wel dat mensen meer ter ontspanning gingen fietsen. In Willebroek, aan het knooppunt waar de fietsostrades F13, F17, F19, F23 en F28 samenkomen steeg het aantal fietsers met meer dan 50%. De stijgende cijfers kunnen we doortrekken voor veel fietsroutes langs jaagpaden. Het jaagpad langs het Albertkanaal in Grobbendonk, onderdeel van de fietsostrade F5 Antwerpen-Hasselt, wist 43% meer fietsers te lokken. Ook de jaagpaden langs de Schelde in Bornem en het kanaal Dessel Schoten in Turnhout, onderdeel van de fietsostrade F15 Antwerpen-Turnhout, telden meer dan 37% fietsers in vergelijking met 2019.
 

Tellingen 2020

Online Fietsbarometer

Al de gegevens van de provinciale Fietsbarometer vind je ook online terug. De gegevens zijn toegankelijk voor gemeente- of stadsbesturen maar ook iedere inwoner kan de informatie raadplegen via de website van de provincie Antwerpen.