Provincie Antwerpen lanceert CycleDataHub, een kruispunt voor alle fietsdata in Europa

publish date
08.04.2021

Verschillende gemeenten maar ook universiteiten, onderzoekbureaus, landen, etc beschikken over eigen fietsdata. Ze verzamelden deze data met telslangen, metingen, allerlei apps, enquêtes, camera-observaties. Meestal bleef inzicht in die data beperkt, omdat ze tot nu toe vaak binnenkamers bleven. De provincie Antwerpen lanceert daarvoor de CycleDataHub, een kruispunt voor alle fietsdata in Europa.

Bonheiden - Fietsteller

In het kader van het Europese BITS project rond fietsdata, met partners in Duitsland, Nederland, Denemarken, Verenigd Koninkrijk en België, ontwikkelde de provincie Antwerpen een Europees kruispunt voor fietsdata op cycledatahub.eu. Doelstelling is om beschikbare data rond fietsen centraal vindbaar te maken.

Met de CycleDataHub schakelt de provincie Antwerpen een versnelling hoger in de werking rond fietsdata en de Provinciale Fietsbarometer. Dit doen we niet alleen op provinciaal maar ook op internationaal. Iedereen die professioneel bezig is met fietsdata kan vanaf nu bestaande en beschikbare weblinks met fietsdata aanmelden en opladen in de CycleDataHub. Hierdoor zetten we een nieuwe belangrijke stap waarmee we het gebruik van fietsdata in het bredere mobiliteitsbeleid mogelijk maken en stimuleren.

CycleDataHub

Door verschillende databronnen te combineren op de CycleDataHub ontstaan er nieuwe en soms ook betere inzichten. We doen dan ook een warme oproep aan iedereen die professioneel bezig is met fietsdata, zoals gemeenten, onderzoeksbureaus of universiteiten, om deze toe te voegen aan de CycleDataHub door de link naar hun data te delen. Want hoe meer data, hoe meer vergelijkingsmateriaal waarover we beschikken. Op dit moment bevat de CycleDataHub vooral fietsdata van de partners binnen het BITS-project en natuurlijk ook van de pilootprojecten die binnen het BITS-project werden uitgevoerd.

Om het bos tussen de bomen te blijven zien, worden de data worden voorzien van diverse labels zoals infrastructuur, fietsgebruik, gezondheid, verkeersveiligheid, impact op het milieu en CO²-uitstoot en impact op fietsindustrie.

Met de CycleDataHub geeft de provincie op Europees niveau mee vorm aan een breed fietsdatabeleid, fietsdatastandaarden, en op die manier krijgen fietsdata een vaste digitale plaats in het geheel van mobiliteitsdata.

Uitdaging

De verschillende formaten van fietsdata zijn een blijvende uitdaging waaraan het BITS-consortium werkt. Vanuit de ervaringen met allerhande fietsdata wordt gezocht naar uniformiteit in inhoud, structuur, formaat, kwaliteit en uitwisselbaarheid van fietsdata. De CycleDataHub is een instrument dat deze grote variatie in gegevensbronnen en formaten zichtbaar maakt.

Voor fietstellingen, fietsparkeren en bijna-ongevallendetectie heeft de provincie Antwerpen met de BITS-partners op basis van bestaande formaten en goede voorbeelden al data-standaarden voorgesteld die de vergelijking en samenvoeging van verschillende datasets mogelijk maken ongeacht de technologie waarmee de data verzameld werd.

Het BITS-project

Het BITS-project wordt medegefinancierd door het Interreg Noordzeeregio-programma van de Europese Unie. Dit programma stimuleert onder meer duurzaam transport en groene mobiliteit. Het project telt tien partners, afkomstig uit diverse landen rond de Noordzee. Zij focussen onder meer op een beperking van de CO²-uitstoot door fietsgebruik bij bepaalde doelgroepen met minstens 10% te verhogen. Vlaamse partners naast de provincie Antwerpen zijn de stad Brugge en onderzoeksinstelling VIVES.

Provincie Antwerpen creëerde de CycleDataHub en heeft een pilootproject met een AI 3D camera in Bornem. Hiermee werd gewerkt aan meer verkeersveiligheid op een gevaarlijk kruispunt. De Provincie Overijssel (NL) coördineert het BITS project. Cycling Industries Europe (BE) verzorgt de bredere Europese communicatie. Zwolle (NL), Aarhus (DK) en Brugge (BE), East Riding Council of Yorkshire (UK) en Baron Mobility (DE) voeren pilootprojecten uit met intelligente verkeerslichten, fietspadverlichting, fietsparking, tellingen en gamification apps. Oldenburg universiteit (DE) werkt op standaarden, KPI’s, visualisaties en verrijken van bestaande datasets. VIVES (BE) werkt rond evaluaties en enquêtes.