Provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg werken samen rond fietsdata

publish date
09.10.2020

De provincie Antwerpen monitort sinds 2015, met de provinciale Fietsbarometer, het aantal fietsers, fietsroutes, fietsinfrastructuur en ongevalsgegevens in alle Antwerpse gemeenten en steden. Dit vanuit de idee dat een doordacht fietsbeleid gebaseerd is op objectieve informatie over fietsers en fietsroutes. De provincies Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg starten nu samen met de provincie Antwerpen een samenwerking rond fietsdata op.

Computer op stuur van meetfiets

Het belang van fietsdata neemt toe in een ambitieus fietsbeleid. Ook bij de andere provincies wil men meer op fietsdata gaan inzetten. Daarom sloot de provincie Antwerpen een overeenkomst met de provincies Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Limburg om er de volgende jaren de provinciale Fietsbarometer uit te rollen. De koers die de provincies gaan varen, stippelen ze nog samen uit. De provincie Antwerpen stelt hiervoor graag haar expertise en ervaring ter beschikking.

De provinciale Fietsbarometer bundelt meetfietsgegevens van de aanwezige infrastructuur, fietstellingen voor het aantal fietsverplaatsingen en hun evolutie, fietsongevallen voor fietsgedrag en infrastructuur en enquêtes voor de ervaringen en het profiel van de fietsers. Om de uitrol van de provinciale Fietsbarometer in de andere provincies te faciliteren, sloot de provincie Antwerpen begin oktober een nieuwe overeenkomst met de Fietsersbond. Alle overheden in Vlaanderen kunnen nu op een uniforme wijze, aan vastgestelde tarieven, meetfietsinventarisaties bestellen.