Oude betonnen fietspaden doen gemeente Olen de das om in provinciale Fietsbarometer

publish date
03.09.2020

48 kilometer op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) in Olen werd door de provinciale Fietsbarometer grondig geanalyseerd. Daaruit blijkt dat de gemeente Olen met 5,8/10 bijna het provinciaal gemiddelde van 6/10 haalt.

Gerheiden heeft een eindscore van 7,8/10 in de provinciale Fietsbarometer
Gerheiden heeft een eindscore van 7,8/10 in de provinciale Fietsbarometer


Fietspaden

In de gemeente Olen fiets je op het BFF bijna overal op fietspaden. Deze fietspaden scoren met 7,8/10 op breedte iets beter dan het provinciaal gemiddelde (7,4/10). Het trilcomfort, een enorm belangrijke factor, haalt met 4,2/10 de totale eindscore omlaag naar 5,8/10.

Het slechte trilcomfort is het gevolg van de oude betonnen fietspaden. De provincie Antwerpen raadt dan ook asfalt aan om te gebruiken bij nieuwe infrastructuur. Naast het trilcomfort is ook voldoende afstand tussen fietspad en rijbaan (de tussenstrook) een aandachtspunt in de gemeente Olen. Olen scoort hiervoor met 6,8/10 onder het provinciaal gemiddelde van 7,3/10.

De snelheidszone naast het fietspad bepaalt telkens een andere aanpak voor de tussenstrook die dient als bufferzone tussen de fietser en het gemotoriseerd verkeer. Op dat vlak zien we problemen in de Watertorenstraat, Noorderwijkseweg, Industrielaan, brug N152-Koning Boudewijnlaan, Dorp, Neerbuul, stukken van Hezewijk, Watertorenstraat en Oevelseweg.  Het tweerichtingsfietspad in de Oevelseweg scoort slechts 2/10. Automobilisten rijden er 70km/u naast een héél smal fietspad met slechts afscherming met paaltjes. Die paaltjes brengen risico’s met eenzijdige ongevallen met zich mee. Vanuit de provinciale Fietsbarometer raadt de provincie Antwerpen conforme enkelrichtingsfietspaden aan en een snelheidslimiet van 50km/u.

Het lokaal bestuur Olen hecht veel belang aan fietsveiligheid en –comfort. Weldra laat de gemeente een veilig comfortabel en vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aanleggen in Neerbuul. Door de aanleg van de fietsostrade door de provincie Antwerpen ontstaat er binnenkort een nieuwe veilige fietsverbinding naar zowel Herentals als Geel (en Mol) vanuit O.L.V.-Olen.

Overzichtskaartje BFF routes in Olen


Gemengd verkeer

Op slechts 3%, of 1,64 kilometer is in de gemeente Olen geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De globale scores in spits (3,9/10) en bij normaal verkeer (4,6/10) verhouden zich tot het provinciaal gemiddelde. Wat wel duidelijk naar voor komt uit de provinciale Fietsbarometer is dat het trilcomfort van die 1,64 kilometer enorm slecht is omwille van het materiaalgebruik. 

De provinciale Fietsbarometer toont daarnaast ook hoge verkeersintensiteiten en te hoge snelheden aan in het centrum van Olen en Onze-Lieve-Vrouw Olen aan. Fietsen in gemengd verkeer is pas geschikt indien de snelheid van het gemotoriseerd verkeer aangepast is en de intensiteiten niet te hoog zijn. 

Ook voor de heraanleg van de dorpskern van Olen-Centrum werden fietsstraten opgenomen in de uitgangspunten na de atelierweek. Voor de optimalisering van de fiets-olen-strade is er een dossier in opmaak voor de aanleg van een vrijliggend fietspad op een deel van de Industrielaan. De gemeente Olen ontvangt hiervoor van het Fietsfonds 90% subsidie. Zo wil Olen in samenwerking met de provincie en de Vlaamse overheid een fiets-fantastische gemeente worden.

Rol van de provincie Antwerpen

De provinciale Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de provinciale Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleinere ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden. 
De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie Antwerpen comfortabeler en veiliger maken. 
Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de provinciale Fietsbarometer in de gemeente Olen ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.